Direniş Yolu: Tahran’dan Filistin’e Güvenli İletişim Savaşı

Bu yüzden, Suriye’nin Hizbullah ve Devrim Muhafızları da dâhil olmak üzere müttefikleri ile, savaşa silahlı grupların yanında doğrudan doğruya girmeye karar vermeleri halinde Amerikan güçleri arasında doğrudan ve gerçek bir çatışmaya tanık olmamız çok muhtemel. Suriye’nin müttefiklerinin kararının arka planı nedeniyle, Suriye içinde ve belki de dışında yeni tipte bir çatışmaya işaret eden bu olasılık çok ciddiye alınmalıdır.

  • GİRİŞ08.06.2017 08:10:27
  • GÜNCELLEME08.06.2017 08:10:27
Direniş Yolu: Tahran’dan Filistin’e Güvenli İletişim Savaşı

Suriye ve Irak'taki krizlerin çeşitli boyutları söz konusu olduğunda pek çok insanımız, tıpkı savaşa dâhil olan taraflar gibi, olanların çekirdek boyutu hakkında konuşmaktan kaçınıyor. Bu boyut, bölgedeki Amerikan işgaline ve nüfuzuna ve Arap topraklarının İsrail tarafından işgal edilmesine karşı direniş hareketinin yeni boyutuyla ilintilidir.

Bu, bölge ülkelerindeki insanların gündeminin tümüyle görmezden gelinmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Her ne kadar zaman zaman öncelikler bu bölgedeki insanların Amerikalılardan aldıkları ani ve büyük çaplı desteği görmelerini sağlasa da, Batılıların ve müttefiklerinin amacı onların insan olarak hayatlarını geliştirmek değil, mevcut hükümetlerin tabiatını ve davranışını değiştirmektir. Onların amacı hiçbir zaman yurttaşların haklarını ilerletmek olmayacak, ülkelerimizi sömürgeleştirip zenginliklerimizi yağmalayan dünya rejimine karşı her türlü isyan girişimini bastırmak olacaktır.

Bu yüzden ve krizin doğası ile onun arka planı hakkında ne yazık ki faydasız olan tartışmaların esiri olmadan söylemek gerekirse, çatışan taraflar ile sahada bulunanların ortak paydası, bu bölgenin stratejik rolü – yalnızca Ortadoğu'nun geleceğinin şekillendirilmesi değil, aynı zamanda bölgemizdeki yeni nüfuz kurallarının geliştirilmesi – üzerindeki çatışmadır. Bu bizi açıkça, Irak ve Suriye'deki devasa çatışmaların şimdiki safhası ile Filistin ve Lübnan'da vuku bulan, daha az sıcak muharebeler arasında bir karşılaştırmaya götürmelidir.

2006 Temmuz Savaşı sonrasında Amerikalılar ve İsrail'le olan çatışmanın doğasında gerçekleşen kökten değişim gerçekliğini görmezden gelmek isteyen bir kişi makul davranmıyor demektir. O tarihte ABD-İsrail projesi durdurulduğu gibi, direniş seçeneğinin gerçekleştirilebilirliği de kendini sabit olarak ortaya koymuştu. Direniş eksenindeki güçleri ve hükümetleri yeni bir planlama ve eylem aşamasına yönelmeye zorlayan şey bu oldu. Bu yüzden düşmanın da yeni bir aşamaya geçmesi bekleniyordu. Bu temelde, Suriye'deki savaşın merkezi rolünün “Direniş Hilali”ni hedef almak olduğu ileri sürülebilir. Bu öncelikle Lübnan ve Filistin direnişi için gerçek, formel olmayan bir küvöz, ikinci olarak da her ikisinin yaşamsal alanıdır. Suriye, Tahran'dan Lübnan'da Hizbullah'a uzanan direniş eksenini bir arada tutan düğüm noktasıdır. Dahası Suriye, direnişin askeri cephaneliği için – ki bunlardan bazıları stratejik türdendir – önemli bir tedarikçi haline gelmiştir.

İşte bu yüzden son altı yıl boyunca çatışmanın birden fazla safhasını gördük. Direniş ekseninin bütün tarafların muharebeye girmesi de doğaldı. Ayrıca Filistinli direniş güçlerini bu muharebeden uzak tutmak için olağanüstü bir güçle çalışmak da normaldi. Bugün, Suriye'deki rejimi devirmenin zorluğunu herkes kabul ediyor. Bütün bunlar düşmanı, Suriye rejiminin bölgedeki direniş düzeyindeki rolünü akamete uğratma aşamasına yöneltti. Son odak noktası, Suriye ordusunun Irak sınırı üzerinde kontrol sağlamasını engellemek oldu, zira Amerikalılar, İsrailliler ve onların Arap müttefikleri, sınır bölgelerinde Suriye-Irak temasının sağlanmasının Tahran'dan Lübnan'a, oradan da Filistin'e uzanan direniş hilalini kalıcı hale getireceğine inanıyor.

Bu sebeple ortaya çıkan yeni ABD stratejisi son aylarda, iki ülke arasındaki sınırda – gücünün yettiği noktalarda – kendi kontrolünü dayatmaya çalışmaya odaklandı. ABD bir yandan Suriye'nin kuzeyinde Kürt grupları ve “Suriye Demokratik Güçleri”ni kontrol etmeye çalışacak, diğer yandan ABD'yle ya da ülkenin güneydoğusundaki “Askeri Operasyonlar Merkezi” odasıyla bağlantılı silahlı grupların güneyden el-Tenef sınır kapısına uzanan bölgeyi ele geçirmesine yardım etmek için çabalayacaktır. Buna, güney bölgesinde Suriye ordusu ve Hizbullah'ın ilerlemesinin karşısında duran silahlı gruplara verilen açık ve doğrudan Amerikan desteği, Irak Halk Seferberlik Birimleri'nin Musul operasyonuna katılmasının “veto” edilmesi ve bu grubun Tel Afer'e ve batısına doğru ilerlemesini engelleyen kırmızıçizgilerin çizilmesi eşlik ediyor.

Fakat gerçekte olan şey, “seferberlik” güçlerinin Umm Gureys bölgesinde (Kayrevan'ın batısı ve Sincar dağlarının güneyi) sınır noktasına varması oldu; bu ise Amerika'nın kırmızıçizgilerinin açıkça ihlal edilmesi demek ve ABD'nin itirazlarına rağmen sınırın bazı parçaları üzerinde kontrol sağlama temelinde yeni bir denklemin oluşmasına olanak veriyor.

İlave sınır kesitlerinin (Iraklı “seferberlik” güçleri, Suriyeli güçler ve Hizbullah tarafından temsil edilen) direniş ekseni güçleri tarafından kontrol edilmesinin, Amerika'nın sınırı kapama hedefini kırmak için yeterli olduğunu, sınırın geri kalanında Amerikan kontrolünü faydasız hale getireceğini söylemek kâfidir.

Pratik olarak, kuzeyde olan şeyin – her ne kadar “seferberlik” güçleri yalnızca 15 km'den az bir toprağı kontrol etse de – direniş ekseninin tarafları arasında stratejik kara bağlantı noktaları açan ilk adım olduğu söylenebilir.

Pratik bakış açısından bu, Amerika'nın Suriye-Irak temasını engelleme yönündeki bütün stratejisinin altının oyulması anlamına gelir. Bu yüzden iki ülke arasındaki sınır parçalarının kontrol edilmesi ve Bağdat ile Şam arasında karasal coğrafi bağ kurulması, stratejik olarak, Suriye savaşının bütün etkilerinin, yani Suriye rejiminin direniş ekseni içindeki işlevsel rolünün kesilmesiyle ilgili her şeyin etkisiz hale gelmesi anlamına gelir.

Bir sonraki safhada beklenen şey, büyük sürprizlere kapı açabilir. Amerika'nın doğrudan askeri konuşlanmasına rağmen, Suriye ordusu ve Hizbullah'ın el-Tenef sınır kapısına 80 km'den az bir mesafeye varmasıyla çatışma sonuçlanmadı, zira Daeş'i Humus çölünde 9000 kilometre karelik alandan çıkarmak için bir hafta yeterliydi. Terör örgütü içindeki gruplar, bilhassa arkalarında dev miktarda orta ve ağır silahlar bırakmaları bakımından, eşi görülmemiş bir yenilgi aldı.

Bir yandan, Suriye ordusu ve Hizbullah, Suhna [Palmira'nın kuzeydoğusu] şehrini geri alma savaşı için hazırlıklar yapıyor, bu ise iki yönlü bir savaş için kapıyı açıyor: Deyrüzzor üzerindeki kuşatmanın kaldırılması ve Irak'la olan Kaim sınır kapısının Suriye tarafında kontrolün yeniden sağlanması. Ancak Irak içinde, Irak ordusunu ve “halk seferberlik” güçlerini Kaim sınır kapısının bir tarafına koyan Batı Anbar'daki belirleyici muharebeye katılım olasılığı hakkındaki tartışma güçlü bir şekilde devam ediyor. Bu plan, Ürdün'le ortak denetim altında sınırın her iki tarafına yayılacak olan Suriyeli ve Iraklı aşiretler arasında bir ittifak kurma arayışında olan Amerikan planına ters düşüyor. Bu bölge, her iki ülkeden direniş güçlerinin kontrolü veya etkisi altına girmenin uzağında.

Diğer yandan, daimi bir gerçeklik dayatmaya, direniş ekseninin bu noktalara daha fazla yaklaşmasını engellemeye çalışan Amerikalılarla, parmak ısırtan bir oyun sürüyor. ABD, Suriye'deki müttefiklerinin Irak sınırının güney tarafından Amerikalılarla karşı karşıya gelmesini istemeyebilecek olan, ancak Suriye ordusunun bütün bu bölgede Daeş'in varlığına son vermesine yardım etme rolünden de vazgeçmeyen Rusya tarafıyla bile koordine edilen kuralları bir yana bırakıyor.

Direniş güçlerinin Suriye'deki hükümetin devrilmesini engelleme hedefi gerçekleşmiştir. Bu güçlerin düşman grupları kuşatma altına alma hedefine de günden güne erişilmektedir. Bu esnada, Irak sınırı üzerinde geniş bir gedik açma hedefi ise uygulama safhasına girmiştir. Direniş güçlerinin genişleme, bir tutunma noktası oluşturma ve burayı ne pahasına olursa olsun koruma amacından geri çekilmesi beklenmiyor. Bu herkese, Suriye veya Irak'taki angajman kurallarının halen bütün tarafları içine alan bir konsensüsün belirlenimi altında olduğunu hatırlatıyor. Bu yüzden, Suriye'nin Hizbullah ve Devrim Muhafızları da dâhil olmak üzere müttefikleri ile, savaşa silahlı grupların yanında doğrudan doğruya girmeye karar vermeleri halinde Amerikan güçleri arasında doğrudan ve gerçek bir çatışmaya tanık olmamız çok muhtemel. Suriye'nin müttefiklerinin kararının arka planı nedeniyle, Suriye içinde ve belki de dışında yeni tipte bir çatışmaya işaret eden bu olasılık çok ciddiye alınmalıdır.

İbrahim el-EminEl Ahbar / El Ahedmedyasafak

Yorumlar2

  • azer 1 yıl önce Şikayet Et
    selam
  • serdar arat 1 yıl önce Şikayet Et
    BASIN BİLDİRİSİ IĞDIR İMAM HÜSEYİN’İN YASINI TUTUYOR MUHARREM AYI ETKİNLİKLERİ, AŞURA ÇADIRI HAKKINDA DEĞERLENDİRME VE TEŞEKKÜR Bu yıl Iğdır Günışığı Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak 13.sünü düzenlediğimiz Muharrem ayı ve Aşura Çadırı etkinlikleri beklenilenin çok üzerinde ilgi ve başarı ile yapıldı. Dernek üyelerimiz Muharrem ayının yaklaşmasına haftalar kala toplanarak iş bölümü yapmış ve her bir üyenin görev alanını belirleyerek matem ayına hazırlıklı olarak girilmiştir. Şehrimizin girişinden çıkışına kadar ana cadde ve sokaklar en büyük matemi temsil eden ve anlatan büyük siyah bezlerle, afişlerle, İmam Hüseyn’in(a.s) mazlumiyetini ve Kerbela’daki zulmü anlatan resim, vecize ve sözlerle donatıldı. Muharrem Ayının girdiğimiz 21Eylül 2017 Perşembegününde “Kerbela’dan Bir Esinti Aşura Çadırı” adlı matem çadırımız artık faaliyette idi. Her zamanki gibi Kerbela Sahnesi en baş köşede yerini aldı. Bu yıl Kerbela’nın Alemdarı ve vefanın sembolü Hz.Ebulfezl’in susuz küçük kızların su istemeleri konusundaki çaresizliği,Fırat kenarında suya kavuşmuşken susuz çocukları yad ederek suyu dökmesi, İmam Hüseyin'in Hz.Zeynep tarafından şehadete uğurlanış anı, İmam Hüseyn'in şehit edilişi ve şehadetten sonra atının binicisisz olsrsk çadırlara gelmesi ile çoçukların ata sarılması teması sahnelenmişti. Kitap ve materyallerin satıldığı bölüm ilgi odağı idi. Aşura çadırının oturma ve sohbet bölümleri, Kerbela’da olan olayların konu edildiği film ve materyallerin gösterildiği televizyon ve sinevizyon izleme bölümleri ve yine İmam Hüseyin’in(a.s) makamı hiç boş kalmadı. Her gün sabah erken saatlerden başlayarak çay ikramı, ihsan yemekleri ve çorba ihsanı Hüseyin sevdalısı kadirşinas halkımız tarafından dağıtılıyordu. Ziyaretçiler her gece saat 24.00 de kadar görevlilerin ikazına rağmen çadır’da oturup yas tutuyorlardı. Çadır’ın önü akşamları desteler tarafından hiç boş bırakılmadı. Desteler sırasıyla noha deyip, sine vurdular,mersiyeler okundu. Çadırımızda Caferi camiasının ve Iğdır’ın dini kanaat önderi Merkez Hacı Hacer camii hocası Höccetilislam Şeyh Zeki TÜMAY ve Iğdır merkez İmam Ali camii hocası Höccetilislam Şeyh Yahya KAMACI akşamları Kerbela olayının amaç ve felsefesi ile günümüze etkilerini konu alan çok faydalı ve dikkatle dinlenen sohbetler yaptı, İrandan misafirimiz olarak gelen ünlü meddah Kurban Peyker mest eden sesi ile mersiyeler okudu. Çadırımızı başta Hüseyin aşığı Iğdır Halkı olmak üzere Sn. Valimiz Enver ÜNLÜ, Adalet ve Kalkınma Partisi Iğdır Milletvekili Sn. Nurettin ARAS, Sn. Belediye Başkanı Av.Murat YİKİT,Iğdır Üniversitesi rektörü Sn.Mehmet Hakkı ALMA,Adalet ve Kalkınma Partisi Iğdır il Başkanı Sn.Av. Ahmet TUTULMAZ,Iğdır Vali yardımcısı Sn.Bilgehan KARANFİL, İl Emniyet müdürü Sn.Melih EKİCİ, İl Sağlık Müdürü Dr.Alpaslan EROL,Iğdır İl Genel Meclisi Başkanı Sn.Kurban OLUZ,Iğdır Devlet Hastanesi Başhekimi Sn.Nevruz EREZ,Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Sn.Ersoy İÇER,Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sn.İlhan ZOR,Hakim ve Savcılar, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, Daire müdürleri,Iğdır Üniversitesi öğretim üyeleri, TBMM’de grubu olan yada olmayan siyasi partilerin il ve ilçe teşkilatları, Belediye Başkan yardımcıları, Belediye ve il genel meclisi üyeleri, ve halkımız ziyaret ettiler. Bu faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirildiler. Bu eza günlerinde bizlerle ve halkımızla beraber olup hüzün ve yasımızı paylaştıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Tasua günü akşam Ehlibeyt sevdalısı ve İmam Hüseyin (a.s) aşığı halkımız Belediye meydanına akın etti. Şehir ve köylerden ellerinde meşaleler ile tüm desteler meydanda hazır oldular. Çadırın etrafını 30.000 kişiden fazla Hüseyin(a.s) aşığı ezadarları adeta kucaklamıştı. İmamlarına Lebbeyk!!! Diyorlardı. Bütün herkes tek yürek sine vurdu nohalar okuyup imamlarını yad ettiler. Akşam saat 16:00 dan itibaren meydanda toplanan kalabalık gece 02.00 de dağıldı. Muharremin 1. Gününden tasua günü akşam’a kadar program sunumu derneğimiz Yönetim kurulu üyesi Hasan AVCIL,Meddah Süphan AL,Meddah Yasin KARADUMAN ve Meddah Kadir AKSU tarafından yapıldı. Deste düzenleri ve sinezenler sermeddah Kadır AKSU ve Sermeddah Süphan AL tarafından yapıldı. Programda konuşan Merkez Hacı Hacer camii hocası Höccetilislam Şeyh Zeki TÜMAY ehlibeyt ve Kuran ı kerim ilişkisini anlattı. Programda konuşan Iğdır merkez İmam Ali camii hocası Höccetilislam Şeyh Yahya KAMACI Kerbela kıyamının felsefesini anlattı. Iğdır Günışığı Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Serdar ARAT yaptığı konuşmada; İmam Hüseyn’in(a.s) İnsanlık önderi olduğunu ve onu sevmenin Kur’an ı Kerim’in Şura suresi gereği farz olduğunu söyledi. ARAT; konuşmasına devamla “ Bugün Iğdır halkının gerçekten imamlarının yasını tuttuklarını gösterdikleri için teşekkür ettiğini, zira o gün imamın tüm ışıkları söndürttüğünü ve ashabın imamı 72 kişi ile yalnız bıraktığını, Bu gün ise binlerce kişinin meydana meşalelerle geldiğini, İmamı yalnız bırakmadılar.Hiçbir hareket kaynağını imam Hüseynin felsefesinden almadığı taktirde başarıya ulaşamaz.Bu gün Suudiler yıllık 85 milyar savaş bütçesine İsrail’e karşı tek bir kurşun atmaksızın yemene doğrultmuştur. ” belirtti. Derneğimiz Kadın kolları tarafından hazırlanan tiyatro gösterisinde Hz.Ebulfezin çocukluğundan şehadetine vefasının serüveni sergilenerek büyük beğeni topladı. Aşura törenleri sonunda derneğimiz tarafından 5.000 kişilik ihsan yemeği verildi. Aşura günü akşam Şam-ı Gariban Çadırımızda yapıldı. Yanmış çadırlar ve mumlarla İmam Hüseyin’in şehadeti o akşam yâd edildi. Yine bu akşam da meddahlarımız Çadırımızda okudukları Kuran- ı Kerim ve nohalarla Hüseyin(a.s) ezadarlarını hüzün ve gözyaşına boğdular. Çadırı tesettürlüsü tesettürsüzü, Şii olanı Ehlisünnet olanı, Alevi olanı, kadını, erkeği, Azeri Türk’ü, Kürd’ü, Laz’ı, Terekeme’si, Balkan Göçmen’i, Ahıskalı’sı kısacası toplumun tüm katmanları ziyaret etmiş İmam Hüseyin (a.s) ezadarlığına ortak olmuştur. Bu birliktelik, aynı duyguları paylaşma ve aynı hedefe bakma arzusu hiçbir şeyle sağlanamaz. İmam Hüseyin sevgisi ve ezadarlığı başka hiçbir şekilde halkımızı bu şekilde bir araya getirip kaynaştıramaz. Yine etkinliğimizin düzenli güven ve huzur içerisinde geçmesini sağlayan ve her türlü destekte bulunan başta sayın valimiz Enver ÜNLÜ,Belediye Başkanı Av. Murat YİKİT ve Belediye teşkilatına, İl Emniyet müdürü Melih EKİCİ, Emniyet şube müdürleri ve tüm Emniyet Teşkilatına, Belediye Teşkilatına, İl Sağlık Müdürü Sayın Dr. Alpaslan EROL ve İl Sağlık Müdürlüğü teşkilatına ve tüm ilgili kurum ve kuruluşlara, Maddi ve manevi katkıları ile bizlere destek olan İşadamlarımıza ve halkımıza teşekkür ederiz. Iğdır Günışığı Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Serdar ARAT
Rasthaber Mobil Sayfa Banner'i Kapat

Sondakika Gelişmelerinden Haberdar Olun