İmam Hasan (as) ’ın Kutlu Doğumu

  • GİRİŞ10.06.2017 08:30:15
  • GÜNCELLEME10.06.2017 08:30:15
İmam Hasan (as) ’ın Kutlu Doğumu

RASTHABER ailesi olarak İmam Hasan (as)’ın mübarek doğum günü münasebeti ile, başta Veliyyi Emri Müslimin’e, Müçtehitlerimize ve tüm Ehlibeyt âşıklarına tebrik arz ediyoruz.

İmam Hasan'ın Kısaca Hayatı:

- İmam Hasan'ın babası, Emir'ül-Müminin Ali b. Ebu Talip, annesi de Resulullah'ın kızı ve kadınların efendisi Fatıma'dır. (Allah'ın selâmı ve rahmeti onların üzerine olsun.)

Tarihte, bu kadar kısa, ama bunun kadar şerefli bir soy ağacı yoktur.

- Medine şehrinde, hicretin üçüncü yılında ramazan ayının on beşinci gecesinde dünyaya gelmiştir.Anne ve babasının ilk çocuğuydu. Resul-i Ekrem (s.a.a), doğduktan hemen sonra kucağına alarak sağ kulağına ezan ve sol kulağına ise kameti okudu. Sonra onun için bir koyun kurban etti. Saçını tıraş edip saçı ağırlığınca -bir küsur dirhem kadar- gümüş verdi fakirlere ve peşinden de başını ıtırla kokulandırmalarını emretti. Ve o andan itibaren bebek için akika (kurban kesmek) ve saçının ağırlığınca sadaka verme geleneği oluştu.- Ona, cahiliye döneminde kullanılmayan Hasan ismini verdi ve künyesini de Ebu Muhammed koydu.Bundan başka künyesi olmamıştır.- Lakapları; Sıbt (torun), Seyyid (efendi), Zeki (temiz), Mücteba (seçilmiş) ve Taki (takvalı)'dir.

Hz. Resul-i Ekrem (s.a.a): "Her kim benim gibi yaşamak,benim gibi ölmek ve Allah'ın bana vadettiği Adn cennetinegirmek istiyorsa,benden sonra Ali ibn-i Ebu Talib'e (a.s)ve onun soyundan olan vasilere uysun,onları kendine imam ve veli edinsin.Onlar benim toprağımdan (ve nurumdan) yaratılmış benim hanedanımdırlar.

İMAM HASAN (A.S)’IN HAYATIYLA İLGİLİ SORULAR VE CEVAPLAR

S. 1- İmam Hasan-ı Mücteba'ın meşhur lâkapları nelerdir?C. 1- “Mucteba”, “Sibt-i Ekber.”S. 2- İmam Hasan (a.s)'ın künyesi nedir?C. 2- “Ebu Muhammed”.S. 3- İmam Hasan ne zaman ve nerede dünyaya geldi?C. 3- Hicri 3. yılın Ramazan ayının ortasında Medine-i Münevvere'de dünyaya geldi.S. 4- İmam Hasan (a.s)'ın hayatı kaç döneme ayrılır?C. 4- Üç döneme ayrılır:1- Resulullah (s.a.a)’in dönemi2- Babasıyla birlikte olduğu dönem.3- İmametlik dönemi.S. 5- İmam Hasan (a.s)'ın imamet müddeti kaç yıl sürmüştür?C. 5- On yıl.S. 6- İmam Hasan, kaç yıl babasıyla birlikte bulundu?C. 6- Otuz yedi yıl.S. 7- İmam Hasan (a.s) kaç yıl, Hz. Peygamber (s.a.a) döneminde yaşamıştır?C. 7- Sekiz yıl civarında.S. 8- İmam Hasan (a.s), erkek çocuğu olduğundan dolayı kendisini tebrik edenlerin sözüne karşılık ne buyurdular?C. 8- Şöyle nakledilmiştir: Allah Teala İmam Hasan (a.s)'a bir erkek çocuğu bağışladığında Kureyş'ten olan bir grup kimse İmam (a.s)’ı tebrik etmek için Hazretin yanına gelerek: “Süvari mübarek olsun” dediler. İmam Hasan (a.s) onların sözüne karşılık şöyle buyurdular:“Bu nasıl sözdür? Süvari değil de piyade olabilir.”Cabir; “Öyleyse nasıl diyelim?” dediğinde İmam (a.s) şöyle buyurdular:“Allah Teala, birinize erkek çocuğu bağışladığında o şahsı tebrik etmek istediğinizde şöyle deyin: Bağışlayana şükreden ol, bağışlanan sana mübarek olsun, Allah Teala onu erginliğe ulaştırsın, iyiliğinden seni faydalandırsın.” [1]S. 9- Hz. Ali (a.s)'ın şahadetinden sonra, İmam Hasan (a.s)'ın zamanındaki Medine valisi kimdi?C. 9- Mervan bin Hakem.S. 10- İmam Hasan (a.s)'a gizlice suikast düzenlemek isteyenler kaç kişiydi?C. 10- Muaviye'nin komplolarından biri de dört kişiyle İmam Hasan (a.s)'a gizlice suikast düzenlemek istemesi idi. O dört kişi şunlardı:1) Amr bir Hureys.2) Şebes bin Rib'i.3) Eş'as bin Kays.4) Hücr bin Haris.İmam Hasan (a.s) bu komplodan haberdar olduğundan dolayı münafıkların şerrinden korunmak için dışarı çıktığında elbiselerinin altından savaş elbisesi giyiyorlardı.S. 11- İmam Hasan (a.s), kaç defa yaya olarak Medine'den Mekke'ye gitmişlerdir?C. 11- Yüz yirmi defa.S. 12- İmam Hasan (a.s) neden ömrünün son saatlerinde ağlıyorlardı?C. 12- İmam Hasan (a.s) ashabından birine bu hususta cevaben şöyle buyurdular: “Bil ki, iki şey için ağlıyorum; Biri, herkesin durumdan haberdar olmak için etrafına bakacağı kıyamet gününün vahşetinden; diğeri ise dostlarımdan ayrılacağımdan dolayı.”S. 13- İmam Hasan (a.s)'ın Muaviye ile barış yapmasının sebebi ne idi?C. 13- İmam Hasan (a.s)'ın ordusundan pek çok insanın münafık olması, ordusunun komutanı olan Ubeydullah bin Abbas'ın Muaviye'nin ordusuna geçmesi, yine tarihin naklettiğine göre, ordunun üçte ikisinin (Muaviye tarafından) aldatılması, geri kalanların çoğunun da ahitlerini bozması, Havaric'in ihlalleri ve İmam'a çeşitli iftira ve saygısızlıkların yapılması O Hazretin Muaviye ile barış yapmasının sebeplerini oluşturuyordu.S. 14- İmam Hasan (a.s) kaç yaşında ve kimin eliyle zehirlendi?C. 14- Kırk yedi yaşında Muaviye'nin vesvesesiyle kendi hanımı Ca’de'nin eliyle zehirlendi.S. 15- Masum İmamlar arasından, hangi İmamın cenazesini ok yağmuruna tuttular?C. 15- Muhaddis-i Kummi, Menakıb kitabının sahibinden şöyle naklediyor: “İmam Hasan (a.s)’ın cenazesini öyle ok yağmuruna tuttular ki, defnedildiğinde ondan yetmiş ok çıkardılar.” [2]S. 16- İmam Hasan (a.s) ne zaman ve nerede şahadete erişti?C. 16- Hicretin 50. Yılında sefer ayının 28. günü Medine'de şahadete erişti.S. 17- İmam Hasan (a.s)'ın kabri nerededir?C. 17- Medine'deki Baki mezarlığındadır.[1] - Tuhaf'ul- Ukul, S. 235; Arapça baskısı.[2] - Envar'ul- Behiyye, S. 83.

Bu habere ilk yorum yapan sen ol

Türkiye

Haber Analiz

Dünya

Spor

Rasthaber Mobil Sayfa Banner'i Kapat

Sondakika Gelişmelerinden Haberdar Olun