Yeni Sistem: Bakanlık Sayısı 16'ya İndirildi, Bazı Kurumlar Kapatıldı

  • GİRİŞ11.07.2018 07:55:49
  • GÜNCELLEME11.07.2018 07:55:49
Yeni Sistem: Bakanlık Sayısı 16'ya İndirildi, Bazı Kurumlar Kapatıldı

Rasthaber - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında yapılan düzenlemelerle birçok yeni adım atıldı. Daha önce 21 olan bakanlık sayısı bazı bakanlıkların birleştirilmesiyle 16'ya düşürüldü.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş kapsamda bakanlık sayısı 21'den 16'ya düşürüldü, Türkiye Adalet Akademisi ile Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) kapatıldı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin alt yapı çalışmaları kapsamında hayata geçirilen düzenlemelerle birçok adım atıldı.

Bu kapsamda, Başbakan Yardımcılığına bağlı Hazine Müsteşarlığı yeni yapılanmada Maliye Bakanlığı ile bir arada olacak. Maliye Bakanlığının adı da "Hazine ve Maliye Bakanlığı" olarak değiştirildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı" adıyla birleştirildi.

Orman ve Su İşleri ile Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlıkları "Tarım ve Orman Bakanlığı" çatısı altında birleşti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Aile ve Sosyal Politikalar bakanlıklarının birleştirilmesinden oluşan bakanlığa "Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı" adı verildi.

 

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının taşra teşkilatında yer alan sosyal hizmet kuruluşları Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek esaslar çerçevesinde il özel idareleri, belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilebilecek.

Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı ise Dışişleri Bakanlığı ile birleştirildi.

MİLLİ EMLAK, ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINA BAĞLANDI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mahalli idareler ve bunların merkezi idare ile ilişkileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenecek.

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlandı. 703 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlandı.

 

KHK ile genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmazlarının satışına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili olacak

BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAPATILDI

Hakim ve savcı adaylarının meslek öncesi eğitim aldığı Türkiye Adalet Akademisi ile Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapatıldı.

Aynı KHK ile çeşitli düzenlemeler yapılan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile ilgili bir tanımlama Bakanlığın yeni görev ve yetkileri içerisinde yer almadı.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yürürlükten kaldırıldı.

Kapatılan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne ait her türlü taşınır, taşıt, araç gereç ve malzeme, her türlü borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler bu Kanun Hükmünde Kararname yürürlüğe girdiği tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına devredildi.

Anayasa değişikliğine uyum kapsamındaki 703 Sayılı KHK ile "Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı" ibaresi "MİT", "Müsteşar" ibaresi ise "Başkan" şeklinde değiştirildi.

CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI FAALİYET GÖSTERECEK KURUMLAR

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığına bağlı olup kanunları Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerindeki hükümlere tabi olan kurum ve kuruluşlar belirlendi.

Bu habere ilk yorum yapan sen ol

Rasthaber Mobil Sayfa Banner'i Kapat

Sondakika Gelişmelerinden Haberdar Olun