Yönetmek Ya Da Yönetici Olarak Yönetilmek

  • GİRİŞ06.06.2016 10:39:45
  • GÜNCELLEME06.06.2016 10:39:45

Allah’ın adıyla Türkiye'miz, hükümet istifası ve yeni kurulan bir hükümet dalgası ile çalkalandı, arzumuz bu dalgalanmanın ülkemize ve halklar hayırlara vesile olmasıdır. Ülkemiz son geçtiğimiz zaman diliminde bir çok olaylara gebe kalmış, o olayların yaratmış olduğu sıkıntıları yasamakta ve aşmaya çalışmakta. Bunla birlikte ülkemizdeki olan siyasi polemik ise, bu konuda bazı şeylerin değişmesine zemin hazırlamakta. Nedir o polemik? Hepimizin'de bildiği gibi Başkanlık sistemine geçmek. İktidarın başkanlık sistemine geçilmesini isterken, muhalefet özelikle CHP ise buna canı pahasına karşı çıkmasıdır ! Neden acaba? Bu sistem, parlamenter sistem gibi demokrasi içinde bir yönetim şeklidir, bunu uygulayan bir çok ülke vardır, bu ülkelerin başını çeken ABD dir. Arkasından yarı başkanlık sistemi dediğimiz bir diğer türevi ise Fransa'da uygulanmaktadır. Bu sistemin özeliği Yönetici adayının bir partiye üye olmasıdır ve o parti bayrağı altında seçime gitmesidir. Bu ise çok doğaldır, çünkü kimse yönetim dahilinde fikirsiz kalmaz ama fikirleri olmayan, fikir üretemeyen, aklını kiraya vermişler hariç. Öyle ise Muhalefet partilerinin, özelikle CHP yapmış olduğu çığırtkanlığın bir fikirsel anlamı yoktur, o sadece bir acizliğin simgesidir. Buradan çıkarılacak anlam, ya gerçekten demokrasi sistemini tanimini bilmiyorlar ! yada fikirleri olmadıkları için sadece "hayır karşıyız" diyorlar ! Benim kanım, parti ve yönetici & yönetim olarak fikir üretemediklerinden ötürü, çünkü aklı başında bir kişi "Ancak bu kanı ile olur", yada, "bedenimizi çiğneyerek yaparsınız" demez. Başkanlık sisteminin "kanla" gelmesi anlamsızdır. Seçimle olan bir şeydir, neden Kan'a gerek duyulsun ki ? sanki CHP, AKP hizmet ediyor, sanki gizli AKP'liler. Buradaki konu demokrasiden çok, Tayyip Erdoğan'ın siyasi karizmasının muhalefeti ezmesidir. İkinci tabu Laiklik ! laiklik nedir? Amerika laik bir devletimdir ? Avrupa'da kaç tane devlet laiktir? İngiltere laikimdir? Gerçekten buradaki kargaşa anlaşılır değil, kendilerinin örnek aldıkları Avrupa, ABD ve İngiltere, laiklik onların sistem yapısı değil, tam tersinedir, sadece Fransa hariç. Fakat Fransa'da laik değildir, Çünkü laiklik adi altında dinsizliği savunmaktadır yani taraftır. Girmiş olduğu bu çelişki içinde sosyal ve ekonomik tıkanmadadır. .sistem sosyal patlamaları polis gücü ile bastırmakta. Fakat onlarda yeni bir yapılanmaya mecbur gidecekler. Artık Dünya bu çarpık sistemleri kaldıramıyor, dünya küçüldü ve her şey bir birine karıştı, en ilginç olanı ise üstü kapalı olarak dünya tek merkezli yönetime geçti. Bu tek merkezli yönetimin , para bazında, "Dünya bankalar para sistemi" olarak, politik bazda "demokrasi" adı altında, ve buna indeksli olan her türlü sistemleri kendi içinde barındırmaktadır. Bu bağlamda bizdeki sistemin Parlamenter olması, yada başkanlık, yada monarşi, yada sosyalist olması ne değiştir ki ??? İlk yazılarım hatırlayan okurlar olursa, Matrix başlıklı bir yazım vardı, bu yazımda matrix'in ne olduğunu açıklamıştım ve matrix içinde sistemlerinin bir anlamının olmadığını söylemiştim, fakat bizleri, kendi nefsani arzularımızı tatmin etmek için farklıklar var edip seçim hakkımız olduğu hissiyatı verilmiştir. matrix kurucuları için önemli olan Matrix kalpının fonksiyonel olmasıdır. Bunu için insan hayatının önemi yoktur. Fakat matrix'i rahatsız eden bir konu vardır ki o da İlahi Din anlayışıdır. Dolaysı ile insanların Allah'a olan bağlılıkları ve Allah'ın davetini yapan yüce zatlar, onları çok rahatsız etmektedir. Dolaysı ile ilk yaptıkları şey İlahi dinlerin sahtelerini oluşturmak, Allah'ın mesajın ileten Peygamberleri ve kitaplarını basitleştirmek, ve onların yerine yeni isimler oluşturmak. Bunu ise Beşeri sistemler dediğimiz demokrasi, sosyalizm, monarşi, diktatörlükler vs. Sistemler ile yapmakta yada, Saray İslami, evanjelistler, temonjova, üçleme yapan hiristiyanizim gibi İlahi dinin sahtesini yapıp, insanları ona bağlamaktır. Bu bağlamda Türkiye'mize dönersek, bir çok şey daha açık ve net okunabilinir. İktidar olmak yada sistemleri değiştirmek, yada değiştirilecek sisteme karşı olmak, bunlar matrix'in birer verileridir. Asıl hedef insanların İlahi dine dönmelerini engellemektir. İran mesela, tam olarak 4/4 lük bir devlet olmasada, oradaki sistemin İlahi dine olan bağlılığı ve matrix'e baş tutuşları, İran'ı tehlikeli ve yok edilmesi gereken bir düşman kılmakta. Buna karşın, Matrix kendi icat ettiği dinin aracılığı ile İran saldırmaya başlamış, bunu içinde kendisine bağlı olan askerlerini içerilerine salmış ekonomik kota uygulamıştır, ama buda tutmayınca, Tehditler savurmuştur. yine olmayınca daha kapsamlı olarak, onu kuşatma altına almaya başlamıştır. Buna çeviresindeki ülkeleri kendine direkt asker yaparak başlamıştır, ilk önce yemende kendi uşağını demokrasi adı ile iktidar yapmak istemiştir, ama orada halkın isteği farklı çıkmıştır., Sudan bölünmüştür, ırak parçalanmış ve çökertilmiştir, Suriye ülkesi çökertilmiştir, ama rejim düşürülememiştir, çünkü Beser Esad, arkasında Rusya ve Iranı bulmuştur, dolaysı ile kendi prensibine sahip çıkıp, dik duruş sergilemiştir. Saddam Hüseyin, Hüsnü mübarek, onların şeytani oyunlarını dünya sevgisi ve hırsı ile oynayıp kendilerini tuzağa düşürmüşlerdir, Kaddafi ise tuzağı görmüş ama ona seçim hakkı vermemişlerdir. Arkasında kendi dostlarını bulamamammış tam aksin ilk darbeyi vuranlar "dostları" olmuştur. Mısır'daki ikinci olay ise, Mursiyi demokrasi vaatleri ile kandırmaları oldu ve mursiye en büyük darbeyi Suudi Arabistan Siyonist kraliyet ailesi vurdu, Buradan Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum ; Suudi Arabistan kraliyet ailesi bir köpektir, onların sahibi vardır ve sahiplerinde çok sadıktırlar, sahiplerin dediklerini harfiyen yerine getirirler. Çünkü onları ayakta tutan onlardır. Türkiye olarak, Siyonist kraliyet ailesine karşı arkamızı korumamız şarttır, çünkü onlar sahiplerinin kışkırtması ile beklenmedik şekilde biz ısırmaya çalışacaktır. Onlara güvenerek hiç bir hamle yapmayın !! DIKKAT üstelik Kuduzdurlar. Mısırda ise, Sissi ile anlaşan Suudi Arabistan, Adaları mısırdan aldığı gibi İsrail peş geç çekti, Sissi'ye, Mursiyi devirmek için ABD ve İsrail desteği geldiği gibi milyonlarca dolar parada geldi. Ve Halk tarafından seçilmiş olan murisi hapisse atıldı ve partisi kapatıldı, Müslüman kardeşler ise buhar oldu. İşte Demokrasi. Aslında burada Biziler için güzle dersler var. Matrix'de Yönetici olmak ne ifade eder? Sizin değişkenlik kapasitenize bağlıdır, eğer siz gerçekten o kabiliyet sahipseniz ve birde karizmanız var ise, sizi yetiştirirler ve sonunda sizi yönetici yaparlar. Şöyle açıklayım, bir bilgisayarı düşünün, Bilgi sayar programlarını işlevleri ne ise, matrix'de yöneticininde işlevleri aynıdır. Nasıl bilgisayar programlanıyorsa, yöneticilerde aynı şekilde matriksde program ediliyor. Fakat Yönetici programa uymaz ise ne olur ? O zaman ayar vericiler gelir. Ayar verici işe yaramaz ise ne olur? İşe o zaman, sizin yönetim bölgenize virüsleri yollarlar ve yönetiminizi sıkıntıya sokarlar ve engellerler. Arkasından ise "anti-virüs" yollarlar, bunun ile virüsleri değil, programa yönetimin temizlerleler, yani Format ederler. Bu ise, Yeni bir yönetici ve yeni bir program, yeni bir sistem. Mısır, Libya, Irak, Tunus, Yemen, vs. örneklerdeki gibi. Matrixdeki işleyişi şekiller ise; Matrix'in virüsü :Tüm terör örgütleri dedikleri örgütlerdir "DAIS ve tüm diğer terör örgütleridir". (bunlar CIA, MOSSAD,vb gibi gizli servisler ile oluşturulur) Matrix'in Anti-virüsü : NATO dur.. Matrix'in Ayar verici kumandı : Medya, CCN,FOX ve Dünya Banka para sistemi Borsa'dır. Matrix'in Uyutucuları: Hollywood, Moda, Futbol, uyuşturucu ve zevki alemdir. Simdi Matrix içinde yönetici olmak ne ifade eder sorusuna cevap verdiğimizi düşünüyorum. Dolaysı ile Türkiye'de Yönetim ve Yönetici olmak, nasıl olursa olsun, matriks hizmet etmektir. Fakat insanların inançlarına, düşüncelerine jimnastik yaptırmak için, farklı fikirleri ile algı operasyonları yaparak istedikleri yöne, insanların isteğimmiş gibi yönlendirmektedirler. Bizim bildiklerimiz,"Sağcı", "solcu", "dinci", "laik", "Ateist", "Geric""Modern" vs. Hedef hakikati saklamak, İlahi Nuru gizlemek, bu Nur açıkça gizlenemeyeceği için, Ayna kullanarak hakikatin aslını kamufle ederler. Nurun kendi ışığını değilde, kendi arzuları doğrultusundaki aynanın yaratığı ışığın kırılma yansıtmasını insanlara hakikat olarak inandırmaktadırlar. Netice olarak, Türkiye'mizde, Matrix'in isteği doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti Yöneticisi olan Cumhurbaşkanımız iyi bir yöneticidir. Başkanlık sistemi ise bize uyar, Muhalefet ise resimden ibarettir. Matrix'in dışından ülkemize bakarsak, ülke yönetimi olarak hangi sistemi olursa olsun, ilahi dine karşı, Allah'ın dinine karşı savaşmaktadır, Allah'ın düşmanlarına hizmet etmektedir, üstelik hizmette kusur etmemektedir. Bizler ülke olarak ne yapabiliriz? Matrix'in dışına çıkabiliyorsak, çıkmaya çalışalım, böyle bir durumu hisseden Matrix, hemen Ayar vericilerini yöneticimize yollarlar, olmadı arkasından Dais,Pkk, Pyd, Derin devlet (cia et mossad) gibi virüslerini yollayacaklar, arkasından , insan hukukuna değer vermiyoruz diye, "insan haklarını gasp eden kuruluşlarını başlarımıza yollayacaklar ve temizlik içinde NATO denen ölüm çöpçülerini bizlere saldırtacaklar. Eğer Milli Mücadele ve kurtuluş savaşı vermek istiyorsanız. İşte Buyurun !! Ama bir dakika ! dikkatinizi çekerim !!! Bu Matrix'in sistemi Format etmesi olmasın!!!!? Osmanlı kurtuluş savaşı verdi, Format edildi. Cezayir Kurtuluş savaşıverdi, Format edildi. ve en son olarak Arap baharları ise bire format ediliştir. "One minute" oda yari format ediliş idi. Matrix den çıkıyoruz diye, Kurtuluş savaşı veriyoruz diye, Matrix'in cehennemine diplerine gitmek için mücadele vermeyelim!! Irak, Libya, Suriye vs.gibi O zaman nasıl yapmalıyız? Allah ve Resulüne itaat eden ve tüm işlerini, Allah ve Resulüne götüren, Direkt Allah'ın yeryüzündeki peygamberinin varisi olan, o yüce zat ile irtibat halinde olan bir yönetici bulmamız lazım !!! İşte Kurtuluşun Anahtarı. Bu anahtarı bulmak için adil ve samimi olmak lazım. Kullanabilmek içinde dünya sevgisini kalpten çıkarmak lazım. Mustafa Kemal TASPINAR

Bu habere ilk yorum yapan sen ol

Rasthaber Mobil Sayfa Banner'i Kapat

Sondakika Gelişmelerinden Haberdar Olun