Üst Akıl Mı ? Yoksa Ego-Sentrizim Mi?

  • GİRİŞ09.11.2016 22:57:51
  • GÜNCELLEME09.11.2016 22:57:51

Son zaman diliminde insanların arkasına saklandığı bir kelime. "Üst Akıl" veya "top of mind" yada "intelligences high", insanlar, kendi mağduriyetlerini saklamak yada suçlarını örtmek için bir hicap gibi kullanmaktalar. Bu ise bizlerin, hatalarımızı, eksiklerimizi ve yanlışlarımızı görmememizi sağladığı gibi, hatalarımızı ve eksiklerimizde düzeltmemizi engellemektedir. Ya bilinçli şekilde kendimizi ile oyun oynayıp kullandırıyoruz, yada bilinçsiz şekilde oyun kurduğumuzu sanıyoruz ve kendimizi farklı görerek kullandırıyoruz.Yüce Rabbim bir ayetinde derki;- " Bütün güzellikler Allah'tandır. Başına gelen kötülükler ise nefsindedir." Nisa-79Bizler ne yazık ki bu ayeti yorumlarken kendi varlığımızı unutup, hatalarımızda bir marifet gibi göstermeyi başarıp, suçu ikinci veya üçüncü bir şahıssa atmak ile kendimiz masum göstermeyi çok iyi becermekteyiz. Neden?Bizlerin unuttuğu çok hassa bir nüans, "Niyet & Amel" ile hayatımıza şekil verdiğimizdir. Her şey, niyetin oluşmasıyla şekil almaya başlar, sebebi ise, bizler, tüm amellerimizi düşüncelerimizde şekillendirip, akabinde amelle dönüştürürüz, dolaysı ile düşüncelerimize sahip olmak, amellerimize sahip olmak ile eş değerdir.Buradan konumuzu açalım, Yüce Rabbim bizler bir çok ayetlerinde, "Şeytan sizin Düşmanızdır, onu düşman olarak alın" der. Allah (cc), Bizi, neden görünmeyen bir düşmanın varlığından haberdar etmektedir??Biz, şeytana ne yaptık ki ! o bize düşmanca davranmaktadır.? Bizler bu sorunu cevabını mutlak vermeliyiz ve kavramalıyız. Görünmeyen bir Düşman ! ve görünmeyen niyetlerimiz ! ve sonuç olarak yaşayarak yaptığımız amellerimiz !!- "Ey insanlar, Arz'da olan temiz şeyleri yiyin. Şeytanın adımlarına tabi olmayanın, Muhakkak ki o, sizin için apaçık bir düşmandır" Bakar-168- Muhakkak ki şeytan sizin düşmanınızdır. Sizde onun(şeytanı) düşman edinin" Fatır;5-6- " Ey iman edenler, Toptan teslimiyet ve kurtuluş yoluna girin ve Şeytanın adımlarına tabi olmayın, muhakkak ki o, sizin için apaçık bir düşmandır" Bakar-202- " Şeytan, size fakirliği vadediyor ve size fahşayı emrediyor, Allah, size, kendisinden bağış ve bolluk vadediyor" Bakar-268- "Şüphesiz, şeytan dostlarını korkutur. şayet müminler iseniz onlardan korkmayın Benden korkun" Ali İmran -175- " Ey Adem oğulları ! Ben sizden söz almadım mı? Şeytana köle olmayın, muhakkak o (şeytan),sizin için apaçık bir düşmandır." Yasin 60.- " O iman eden kişiler, Allah yolunda savaşırlar, hakkı örtenler ise tağut (azmış yönetici) yolunda savaşırlar, Gerçekte onu (tağutu), reddetmekle emir olunmuşlardı.- " Şeytan, onları, uzak bir sapıklıkla sapıtmak istiyor" Nisa-60ve daha bir çok ayetler var ki Dikkat edecek olunursak, Allah (cc), bizi şeytana karşı uyarmaktadır. Ama bizler bu ayetlerden ne anlıyoruz ? Biz, bu düşmanlığı nasıl kavrıyoruz?Allah (cc) bizi iki şey söylüyor ;1- Yaratılan her şey iyidir, "Haktır". yani var olan sadece tek yoldur.2- Var olan tek yolu, yada hakikati kötüleştiren/değiştiren, kendi eliniz ile yaptığınız Batıldır.çok basit görülen bir açıklama, fakat, ya uygulamada !! ya yaşantımızda !! acaba bunları kavrayıp, dikkate alıyormuyuz ? Allah (cc) bizlerin hakikati nasıl değiştirdiğimizi genişçe açıklamaktadır. Nasıl? ve Neden ?“Ey Âdem oğulları! Size çirkin yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise indirdik. Takvâ elbisesi ise daha hayırlıdır. İşte bunlar, Allah'ın âyetlerindendir. Belki düşünüp öğüt alırlar (diye onları indirdi). Ey Âdem oğulları! Şeytan, ana-babanızı (Âdem ile Havvâ'yı), çirkin yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de şaşırtıp bir belâya düşürmesin. Çünkü o (şeytan) ve kabilesi, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz Biz şeytanları, iman etmeyenlerin dostları kıldık.” (7/A’râf, 26-27)."Kavramamız gereken şey nedir?İyilikleri veya Hakikatti bi fiil değiştiren şeytanın kendisi değildir. Kötülükleri oluşturmakta şeytanını yaptığı iş değildir. Şeytanı, şeytan (kötü nesne) yapan fiilleri bu değildir. bu şeytanı savunmak değildir, kendi gerçeğimizi görmektir.Seytan, kendinin insandan üstün olduğunu iddia ediyor ve insanı basit görüyor. Bunu ispatlamak için tüm kötülükleri bizlere yaptırıyor, ve tanımların üzerinde oynuyor. çünkü onun bizim yasadığımız dünyamızda maddi bir üstünlüğü yoktur. Şeytanı, Allah katında alçaltan ve o yüce makamdan kovduran şey ; insanın fiziksel yapısını ve konumun bilmesinden dolayı, böbürlenerek, mütekebbirleşerek, kendisini beğenerek, Allah'in insana değer vermesini kıskanarak, Allah'ın emrine karşı çıkması ve Allah'tan af dilememesi, üstüne üstelik kendinin haklı olduğunu idda etmesidir. (Seytanin Rölü)Allah (cc) verdiği yemin " Rabbim, benim azmama sebep kıldığını (adem), Ben, onlara (adem oğullarını) Arz'ı süsleyip çekici kılıp saptıracağım, Sana, itaat ve şükreden edenlerden bulamayacaksın, Ancak çok az olan Muhlisin kulların hariç." Allah dedik " İşte bu benim için doğru yoldur" Hicir 26-43“İblis: 'Beni azdırmana karşılık, and içerim ki, ben de onları (insanları) saptırmak için senin sırât-ı müstakimin/doğru yolunun üstünde tuzak kuracağım. Sonra elbette onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından sokulacağım ve sen, onların az bir kısmı hariç, çoklarını şükredenlerden bulamayacaksın.' dedi.” (7/A'râf, 16-17)Buradan anladığımız, "üst akıl" dediğimiz şeyin amaçları, Bizlerin, düşüncelerine hükmetmek ve yönlendirmek istemesidir. O'da, bi fiil kendisi & kendi türünden ve insanlardan olan tayfaları ile beraber oluşturduğu "şer koalisyon" ile gerçekleşmektedir.Fakat bu saptırma işlevi, sadece şeytanın şer koalisyon ile olmuyor, bizlerin, kendi içimizdeki "nefis" ile bunu gerçekleştirebiliyor. Allah (cc) dediği gibi, " Kötülükler Kendi elinizle yaptığınız" buradaki "el" bizdeki "nefis", nefsi emaredir. çünkü bizlerde, kendi iç dünyamızda oluşturduğumuz, ve madde yapımızdan kaynaklana şer koalisyonları vardır. "Allah'ım ! beni, nefsim ve şeytanla yalnız bırakma!!"Şeytanın insanlara yaptıracağı Kötülükleri gerçekleştirmek için, insanlardan oluşturduğu tayfalarını seçerken, dikkate aldığı kriterler vardır. "şirk koşanlar, şeytanı veli edineler, Allah hakkında bilgisizce mücadele ederek, şeytana tabi olan kalplerinde katılık (rahmet olmayan) ve maraz olan kişiler, günaha işlemeyi kendine amaç edineler, yalancılar, Hakkı saklayanlar, tefrikacılar, fakat buna rağmen, yinede herkes onun komutanı olamamaktadır. Onunda kendine has özel kriterleri bulunmaktadır. (mesela,Yahudi topluluğu)şeytanın "üst akıl"emir komutasını Anlamak için bir Piramid yaparsak, piramidin en üst sivri noktasına "A" dersek. Orta tabakasına "B" dersek, ve alt yayılmış tabakasına ise "C" diyelim.A Katı : - Şeytan (Fikir babası)Bu piramidin gözünü, yani tepesini oluşturmakta.1 - Kendinden olan komutanı ( sahte Mesih)2 - İnsanlardan olan komutanları ( kendini ilah edinen Firavun gibi tağutlar)B-Katı : - sistemler (uygulatma)monarşi, imparatorluk, demokrasi, kominizim, kapitalizm, Kemalizm, laiklik, İslamcılık..vb ideolojiler.1- yöneticiler (diktatörler, sultanlar, padişahlar, ağlar, beyler..)2- Alimler ve Bilginler ( Allah'a inanmayan ve Allah'tan korkmayan)C Katı : Halklar.(Uygulama alani)ülkeleri oluşturan topluluklar, fertler " Sen, Ben ve Bizler"Yukardaki piramidi işleyişini kavramak için Altaki ayet bize net açıklık getirmektedir."Ey Âdem, sen ve eşin, cennete yerleşin, ikiniz de dilediğiniz şeyleri yiyin, yalnız şu ağaca yaklaşmayın, çünkü zâlimlerden olursunuz". "Derken onların, kendilerinden gizli kalan çirkin yerlerini kendilerine göstermek için (şeytan) onlara fısıldadı: "Rabbiniz, başka bir sebepten dolayı değil, sırf ikiniz de birer melek ya da ebedî kalıcılardan olursunuz diye sizi şu ağaçtan men etti." dedi. Ve (şeytan) onlara: "Elbette ben size öğüt verenlerdenim." diye de yemin etti." (Araf 20-21)Halkların amacı ; dünya makamı, mevkisi, zenginlik, şan, şöhret, vs. sahip olmak.Sistemler ; Halkları, "üst akıl" çıkarı için yönlendirmek, kararların uygulamasını sağlamak, insanlar üzerindeki kontrolu saglamak.Şeytan; İnsanlara düşüncelerine sahip olmak ve hükmetmek.Şeytan bunu neden ve nasıl yapıyor?- şeytan dedi ki ; Rabbim, beni azdırman sebebiyle, San'a itaat edenlerin (saptırmak için) doğru yolunda elbette oturacağım. Sonra da onların, önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından elbet yaklaşacağım ve Sen onları şükür edici bulmayacaksın" Araf- 11-12- "Nihayet şeytan ona vesvese verdi." 20:120- "O ki, insanların göğüslerine vesvese ile fısıldarlar" 114:5- " Şeytan onların yaptıkları (kötü) amelleri süslü gösterdi" Enam-43- "..ve elbette onları saptıracağım, ümitlendireceğim, ve elbette, yine onlara, Allah'ın yaratığını değiştirmelerini emredeceğim." Nisa-117- " Yine şeytan, sizinle mücadele etsin diye kendi dostlarına akıl verirler." Enam 121.- " Rabim, Bende bu arzı onlara çekici, süslü, büyüleyici göstereceğim ve onları toptan saptıracağım" Hicir-- " Emir Hüküm verildiğinde, şeytan derki ; Allah'ın size vaat ettiği vaat haktır. bende size vaat ettim ama vaadimden döndüm. Benim sizin üzerinizde vaat etmekten başka bir gücüm yoktur. Ancak siz bana inandınız. Beni kınamayın kendinizi kınayın" İbrahim-22- " Allah'ın şeytana verdiği bu vesveseyi, kalplerinde hastalık bulunalar ile kalpleri katı olanlara bir imtihan vesilesi olarak böyle yapar." Hac-53- " De ki, Ey Rabbim! şeytanların vesvesesinden sana sığınırım" Mumin-97İnsan kendi nefsi emaresine uyduğu andan itibaren, bizlerin arkasına saklandığı "üst akil" tabi olmakta, dolayısı şeytan, üst akıl piramidi ile insanların hayatını yönlendirme kalbı olan Matrix'i oluşturmaktadır. insanlar ise kendi arzusu ile tutuğunu sandığı yol, Hak yol değil, batıl olmaktadır.Allah (cc) bizler peygamberler göndermesi ve seçilmiş kullarını göndermesi haktır ve Allah'ın Adaletindendir. Çünkü şeytan, insana, o biline büyük güne kadar düşmanlık yapıp, saptırmaya çalışacaktır."O da: "(İnsanların) dirilecekleri güne kadar beni gözle(yip ertele.)" dedi" Allah (cc) "Sen, o büyük güne kadar gözlenip-ertelenenlerdensin" dedi.Allah (cc), bizi saptırmak için uğraşan, bu azılı düşmana karşı, bizleri, yalnız, savunmasız, korunmasız, silahsız olarak mı bırakacaktı? Tabi ki bu Allah'ın Adaletine uymaz, dolayısı ile, şeytanın saldırılarından etkilenmeyecek, bizlere hakikati gösteren & hatırlatan, hertür pisliklerden arınmış olana ve hak yolunu gösterecek, pak, temiz, ilahi lidersiz ve O, ilahi liderin emir komutasında olan, yardımcısı olmadan dünyayı sahipsiz bırakmayacaktır.Birinci bolum sonu.******************

Bu habere ilk yorum yapan sen ol

Rasthaber Mobil Sayfa Banner'i Kapat

Sondakika Gelişmelerinden Haberdar Olun