Nefsini İlah Edinenleri Gördün Mü?

  • GİRİŞ29.03.2017 21:15:50
  • GÜNCELLEME29.03.2017 21:15:50

Allah’ın adıylaHamd ve şükür Alemlerin Rabbi Allah (cc), Selatü ve Salam O'nun Habibi ve Resulü Muhammed Mustafa (savs) ve Pak Ehlibeytine olsun." Nefsini ilah edineleri gördün mü ? " Furkan-43Allah (cc), insana verdiği o üstün yetenek ve kabiliyet güçü, ne yazıkki bir çok insanın hazım edemediği ve iç dünyasındakendini bulamadığı fakat madde dünyasında kendini ilahlaştırdığı bir yapıya büründürmekte.Nedir Bizlerin ilahlaştırdığı o yapı ? yada o duygu?Allah bize kuranında buyurduğu, "NEFSİNİ ilah edinenleri gördünümü ! " Bizlerin ilahlaştırdığı, bizleri aşırılıklara süreliyennefis nedir ki!! ? ilahlık seviyesine çıkartıyoruz?Nefis'e bir çok tanım ve anlamlar yüklenerek açıklanmaya çalışılmıştır. Nefis asıl itibari ile ne işimize yaramaktadır?Fonksiyonu tam nedir? KiminKontrolündedır? Kendi kontrolumuz altındaki bir hissiyatımı da bu kadar ona bağımlıyız Yada Biz mi onun kontrolu altındayız ! vede bizim ona değilde, onun bize sahip olduğu bir yapımı da ! ona herşeyimizitakdim ediyoruz ? Nefis konusunda islam alimlerimiz çok geniş açıklamalar ve tanımlamalarda bulunmuştur. Fakat tekraren, daha farklı biraçından yaklaşmak istiyorum."İnanmış", "Allah'a teslim olmuş" ve kendilerini o yola adamış kişler, yani alimler, kendini islamı davaya adamış bazı şahıslarüzerindeki, bir değimle amel itibari ile "pozitif görünen" fakat sonuçlarının toplum üzerindeki etkisi negatif olan bir hali açıklamak istiyorum.Özetle ; İyi & Allah Rızasını güttüğüne inanan veya sanan, fakat amelinin verdiği neticesi negatif olan, dolaysı ileolumsuzlukları yada hataları göremeyenler. Hak rızası ile nefsin Rızasını karıştıran, aslında Nefsini ilahlaştıldığından haberiolmayıp, nefsini İlahlaştırdığı için, "Allah Rızası" sanlardan bahsetmek istiyorum. Nasıl oluyorda "Allah Rızasını" için dediğimizin aslında maneviyat dünyasında nefsin rızası olduğunu göremiyoruz? veNeden ayırt edemiyoruz ? neden böyle oluyor?O kadar bilgi ve ilmin ışığında neden gözlerimiz körleşiyor ? ve hakikatı pas geçiyoruzda nefsimizin sunduğun gerçeklerihakikatın kendi olduğuna inanıyoruz?Herkesin bildiği tarihi bir vakadan bahsetmek istiyorum.Bir savaşta Hz.Ali (as) azılı düşmanı ile kılıç muhaberesi yaparken, düşmanını bir kılıç hamlesinde yere düşürür, tam kılıçınıazılı düşmanın canını almak için başına indireceği zaman, azılı düşmanı, O yüce zatın yüzüne tükürür, ve Hz.Ali (as) geriçekilir ve ölümcü darbesini indirmez. o azılı düşmanı şaşırır !! ve Hz.Ali efendimize sorar ; Ya Ali neden beni öldürmedin ?üstelik Senin yüzüne tükürmüşken ! der.Ali efendimiz şu altın sözleri söyler ; " Ben senin ile Allah'ın Rızasını kazanmak için, O'nun dini islamın savaşınıyapıyordum. Fakat sen yüzüme tükürünce , Nefsim ön plana çıktı, ve seni Allah rızası için değil, inçinmiş olan nefsimi tatminetmek için öldürecektim."Evet istekler/ameller aynı doğrultuda olsa bile, Allah Rızası, her zaman nefisin rızasının önünde olmalı. yoksa bizlerAllah rızası için dini islamı yada hayatımızı yaşamaktan çok, nefislerimizin rızasını tatmin için yaşarız. islamı, imanı,nefsimizin tanımı ile yaşarız ki Unutmayalım bizlere bunu hazırlıyacak o kadar çok kalıplar varki.İnanan İnsan şunu iyi tefekkür etmeli ; Eğitiminden dolayı bilgisi, yaptığı iş olanakılarından ötürü maddi güçü ve bu maddi güçün getirdiği sosyal çevresi, bulunduğu mevkini verdiği sosyal makam, yaşadığı zorluklardan ötürü kendisine değer katanhayat tecrübesi, bağlı bulunduğu sosyo ekonomik çevresinin verdiği güçler, insanın nefsini güçlendirir ve insanın kendisinde tabular oluşturu ki bu tabular Allah rızasının referansları gibi, kişide kalıplaşır, klişeler oluşturur, bu güçü ise o kişiye ayırtedilmesi zor olan iki olanak sağlar.1 -) Allah Rızasına sahip olmak için yaşamayı, Böyle bir Ruh halinde, nefis kendisi için muallim olur.? " Doğrusu insan kendi nefsini görür." Kiyamet:14? " Nefsince, sabah, akşam rızasını isteyerek Rabblerine yalvaranlar beraber candan sabret" 18:28.? " Her nefis kendi kazançına bağlıdır " Muddessir:38? " Allah o kitapla rızasına uygun hareket edenleri selamet yoluna ilettir. " 5:16? " Onları rüküya varırken, secde ederken görürsün, Allah'tan lütfünü ve Rızasını isterler." 48:29? " Rabblerin Rızasını kazanmak arzusu ile sabrederler ve namazı dost doğru kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızklardangizli yada açıkça Allah yolunda harcarlar ve çirkinlikleri güzelikle yok ederler." 13:22? " Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir" Teğabun:162 -) Nefsini tatmin etmek için yaşamayı. Bu Ruh halinde ise nefis, kendisi için zalim olur, ama o kişi bunu Allah yolunda olduğu hissiyati ile farkında olmaz.? "De ki; Ey nefislerine uyup haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinde umut kesmeyin" Zümre 53? "Zaten nefisler kıskançlığı hazırdır" Nisa:128? "Andolsunki, Nefislerinde kendilerini büyük gördüler" Furkan:21? "Allah'ın rızasına uyan kimse ile Allah'ın hışmına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? " 3:162? " Kalbini bizi anmakta gafil kıldığımız, nefsinin kötü arzusuna uymuş, işi hep aşırılık olan kimseye uyma" 18:28Nefis asıl itibari ile insanı koruyan bir mekanizmadır. aynı bir ülkenin ordusu gibi, yada vucudaki savunma sistemindekiantikorlar gibi. Fakat, bu savunma ve korununma mekanizması kimin elindedir? hangi amaçlar doğrultusunda kim tarafındanyönlendirilmektedir ?Ülke ordusu, O ülke insanlarını dışardan gelecek saldırlara ve içerdeki adaleti ortadan kaldıran zorbalara karşı halkı korumakiçin mi vardır ? yoksa ülkede kendi diktası üzeri zorbalık yapmak için mi vardır ? Vücudumuzdaki antikorlarda aynı şekilde, vücudun dışardan gelen her türlü mikrop salgınlıklarına karşı, vücudun sağlıklı veorganları ile uyumlu çalışmalarını sağlamak için vardır. kısaca vücudun sağlıklı kalabilmesi için korunma mekanizması vardır. korunma mekanizmalarını oluşturan ana değerler, vücudun kendi bünyesinden çıkardığı özleridir.Fakat korunma mekanizması farklı bir yapının eline geçerse ne olur ? O ülke kendi özgürlüğün kaybeder, köleleşir. üçüncüdünya ülkelerini hali ve bizlerinde yaşadığı askeri darbeleri hatırlayalım.yada bir vücud kendi savunmasın başka bir faktörün eline verirse ! o vücud devamlı hasta olur ve sonunda ölür. En barizörnek AİDS virüsü, savunma sistemini eline geçiren bir virüs, ve sonuçta o vücud herhangi bir basit grip saldırsına yenikdüşüp, koca vücud, küçük bir virüs tarafından yenik düşmektedir.Anlatmak istediğim husus, Nefis burda sadece bir araç fakat nefisi yönlendiren vede Nefse bu makamı verdiren şey ne ?Şeytan, insanın Allah ile olan ilahi bağlantısına, ves-vese ile yaklaşıp, insanın düşüncelerine hakim olmak istediğini dahaönceki yazılarımızda işlemiştik. şeytanın nefsimiz aracılığı ile kullandığı yolları iki tür olduğunu söylemiştik. - "interferans" yolu ile etkileşim : iki farklı frekansın beraber etkileşim ile hareket etmesi. yani, ves-vese ve vehem, başka birdeyiş ile Frekans & Onde, etkileşim.- "interaksiyon" yolu ile etkilenmesi : iki yada daha fazla yapıların bir birleri ile karşılıklı etkilenerek eylem halide olaması. yani, Birleşme, işleme, görsel & fiziksel etkilenme, etkilenme.Kişinin etkilenmesi, kişini konum ve yapısına göre değişmektedir. Yani inan ile inanmayalara yaklaşımı, etkilenmesi veetkileşimi farklı olmaktadır.Anlaşılacağı gibi, İslam davası olan bir kişiyi etkileşimi sağlaması, islam davası vermek üzeri olacaktır ve o kişiye islamı davaüzerinden etkileyerek, Allah'ın Rızası için değilde nefsin rızası için islamı mücadele vermesini sağlamak olacaktır. fakatöylesine olacaktır ki, bu kişi, gecesini gündüzünü islam yolunda harcadığını düşünecektir. Örnek verirsek : sizi geceleri uyutmayacak, size o kadar değerli şeyler yaptırmak suretiyle, siz, kendinizin bir referans,düşünce merkez, ilahi verilere sahip olduğunuzun zanına sokup, nefsinizi yüceltip, Allahın aşkından, amel ve duygu olarakuzak ve yoksun tutacaktır. çünkü zihinsel olarak sizi etkisi altına alacaktır. sizin, kalp ile olan ilahi bağlantınızı, görsel & fiziksel işleyerek etkileyip, servis dışı bırakıp, zihinsel olarak meşgul ederek size dini yaşadığınızı vede o yolda olduğunuza inandıracaktır."Kim Rahmanın Zikrine sırt dönerse, Biz ona şeytanı salarız. o şeytan ona arkadaş olur. Muhakkak onlar(şeytan), onlarıyoldan engeller, onları kendilerini hidayet üzeri olduğunu zannettirler." Zuhruf -36Kişi nefsini ilahlaştırdığı an, ona hükmeden şeytanı ilahlaştıracaktır. tabi şeytan bunu yaptırırken, kişinin bilgisine,tecrübesine, ilmine ve sosyal konumuna göre, onun frekans ayrına girip, etkileşip, birleşme yolu ile etkileyip, o şahısa akılverip (düşüncesine sahip olup) hareketlerine yönlendirecektir. şeytan bunu yaparken ilahi bağlantıyı kullanacaktır. Açıklam getirirsek, bilgisayarınızdaki virüsler sizdeki internet bağlantısını kullanarak bilgisayarınıza sızmaktadır, farklı bir bağlantı ile bilgi sayarınıza ulaşmamaktadır.Netici itibari ile, Toplumda, etiketler, seviyeler, makamlar bu yapılanma üzeri gerçekleşip, şeytanın dediği gibi " ben onlarısadece çağırdım " dediği bir etkileşim ve iletişim içinde olacaktır.Kişi, nefsini ilahlaştıldığını farkına varması, sadece Allah rızasını ardığı ve Allah'tan, O'nun (cc) Lütfünü & Rızasını talepettiği zaman, aynadaki yasıma gibi görüp, hissedecektir. Allah rızası için yapılmayan tüm hayırlar ve güzelikler sadece nefsin kendisine yaptığı zulmünden başka bir şey değildir. Buaynı, Zenginlikte fakirliği, Rahat ortamda huzursuzluğu yaşamak veya hela kazanç ile elde edeceği rızkı harmada aramakgibidir.Fakat Allah dostlarını, Allah Rızasını gerçek manada aryan ve yaşatanların yaşadığı ise, Huzursuz ortamda Rahatlığı,Fakirlikte zenginliği, Az kazandığı helal kazanç ile bereketi yaşamak olacaktır. Nefsi o kişiyi, sonuçsuz & boş ve lüzumsuzşeylerden uzak tutacak ve sadece güzeliği ve adaleti emredecektir, o güzelikler ve adil olma, o kişiyi, insanlar ile olanyaşantısında koruyucu melek olarak kendini gösterecektir. Öyleki ; Korkuyla, çıkarla, maddiyatla değil, sadece Allah (cc),O'nun Resulü (savs) ve Ehli beyti sevgisi ve muhabbeti ile herşeyin olduğunu gösterecek ve hissetirecektir. Tabiki sen böyle isen !!!!?

Bu habere ilk yorum yapan sen ol

Rasthaber Mobil Sayfa Banner'i Kapat

Sondakika Gelişmelerinden Haberdar Olun