Mevcut ABD Yönetiminin Talebi Trump'ın Talebiyle Aynı

GİRİŞ: 28.08.2021 18:02      GÜNCELLEME: 28.08.2021 18:02
Rasthaber -  İslam İnkılabı Lideri İmam Hamanei şu ifadelerde bulundu: ‘Mevcut ABD yönetimi, önceki yönetimden farklı değil. Onların talebi, Trump'ın talebiyle aynı ve asla değişmedi. Amerika’nın dış politikasının perde arkası, bazen kurnaz bir tilkiye dönüşen yırtıcı bir kurttur. Bunun örneği Afganistan'daki mevcut durumdur.

Muhamed Ali Recai ve Muhammed Rıza Bahüner’in şehadet yıldönümü münasebetiyle, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve 13. Hükümetin yetkilileri İslam İnkılabı Rehberi İmam Hamanei ile bir araya geldi.

Bu görüşme, İran’ın 13. Hükümetinin İmam Hamanei ile gerçekleştirdiği ilk görüşmedir.

İmam Hamanei bu görüşmede, hükümetin halka hizmet etmek için her fırsatı kullanması gerektiğini vurgulayarak, hükümete ülke yönetiminin her alanında "devrimci ve akılcı" bir yeniden yapılanmaya odaklanma çağrısında bulundu ve ekonomik konuların önceliğine değinerek, "halkçı olmak", "adalet", "yolsuzlukla mücadele", "halkın umut ve güvenini tazelemek" ve "hükümetin birlik, otorite ve asaleti" konularında önemli tespit ve önerilerde bulundu.

İmam Hamanei ayrıca ABD'yi diplomatik arenada yırtıcı bir hayvan olarak nitelendirdi ve Afganistan'daki son derece etkileyici duruma atıfta bulunarak şunları söyledi: ‘İran İslam Cumhuriyeti her şekilde mazlum ve Müslüman Afganistan ulusundan yanadır ve hükümetlerle ilişkilerimiz onların İran'la olan ilişkilerine ve davranışlarına bağlıdır.’

İslam İnkılabı Rehberi konuşmasının başında, hükümetin tüm üyelerine, hizmet etmeye nail oldukları için bunun kıymetini bilmelerini tavsiye ederek, önerilen bakanların niteliklerini gözden geçirme konusunda parlamentonun hızlı ve zamanında eylemi sayesinde, yeni hükümetin kurulmasının millet ve ülke için mutlu bir başlangıç olmasını umut ettiğini belirtti.

İmam Hamanei, Şehit Recai ve Şehit Bahüner’i saygıyla anarak şu ifadelerde bulundu: ‘Bu iki yüce şahsiyetin hizmet etme süreleri kısaydı ama bu süre içinde, ihlas ve hizmet etme amacıyla meydana geldiler ve halkçı ve mücadeleci bir yol benimsediler ve bu, bütün yetkililer için büyük bir derstir.’

İmam Hamanei, ülkedeki durumu zor bir durum olarak nitelendirerek şunları söyledi: ‘Eğer gece gündüz yorulmak bilmeyen çabalarınızı ve telaşlarınızı Allah’a tevekkül ve tevessül ile birleştirirseniz zorlukları mutlaka aşacaksınız.

Daha önceki tüm yetkililere de söylediğim gibi, dört yıllık hizmet fırsatı çabuk bitiyor ve insanlara ve İslam'a ait olan bu fırsatın bir saati bile boşa harcanmamalıdır. Elbette azim ve sürekli çalışma ve çabayla birlikte aile de ihmal edilmemelidir.

Devrimci olmak, akıl, düşünce ve hikmetle birlikte olmalıdır ve İslam Cumhuriyeti'nin başından beri bu böyle olmuştur.’

Hükümete ilk önemli tavsiyesini açıklayan İmam Hamanei, "halkçı olmanın" çeşitli tezahürlerine atıfta bulundu ve şunları söyledi: ‘Reisi Bey'in dün Huzistan ziyareti sırasında gösterdiği, halk arasında gidip onlarla doğrudan sohbet etmek, halkçı olmanın en güzel yönlerinden biridir.

Halktan bir fert gibi bir yaşam tarzı benimsemek, alçakgönüllü davranış, aristokrasiden kaçınmak ve insanları küçük görmekten kaçınmak halkçı olmanın diğer tezahürleridir. Halkla sorunlar ve çözümler tartışılmalı, gerçekçi olmayan ifadelerden ve halkı hayal kırıklığına uğratmaktan kaçınılmalı ve onlardan düşünceleri alınmalı ve pratik yardım istenmelidir.

Hata durumunda halktan özür dilemek ve faaliyetlerin halka dürüst ve abartısız bir şekilde bildirilmesi de halkçı olmanın diğer tezahürlerindendir.’

İmam Hamanei, Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkililerine İmam Ali’nin (a.s) Malik Eşter’e mektubunu dikkatlice okumalarını tavsiye etti ve şu ifadelerde bulundu: ‘Bu tarihi mektupta farklı boyutlara yer verilmiştir çünkü İslam'a göre egemenliğin halkla ilişkisi kardeşçe ve dostça olmalıdır.’

İslam İnkılabı Rehberi, hükümet yetkilerine ikinci tavsiyesi olarak verdiği “adalet” konusunu açıklarken, ilahi dinlerin temelinin ve hükümeti kurmanın kaynağının adaleti sağlamak olduğunu belirtti ve şunları söyledi: ‘Biz bu alanda gerideyiz ve çok çalışmalıyız.

Hükümetin her kararname, kanun tasarısı ve kararında her zaman “adalet eki” bulunmalı ve bu kararname veya kararın mahrum sınıflara ve adalete zarar vermemesine özen gösterilmelidir.’

İmam Hamanei, bazı genel yönetim yöntemlerini adaletin reddi olarak nitelendirdi ve şunları söyledi: ‘Sübvansiyonların dağıtımında ve diğer herhangi bir konuda, yoksul sınıflar ile zengin sınıflar arasındaki mesafe azaltılacak ve imkanlar olabildiğince adil dağıtılacak şekilde yapılmalıdır.’

Yolsuzlukla mücadele ve yolsuzluğa karşı ciddi ve kararlı bir mücadele de İmam Hamanei’nin Cumhurbaşkanına ve yeni hükümete bir diğer önemli tavsiyesiydi.

İslam İnkılabı Rehberi sözlerine şöyle devam etti: ‘Yolsuzlukla mücadele adaletin tamamlayıcısıdır, çünkü yolsuzluk ve bunun tezahürleri ve gereksiz tepkiler adalete karşı en büyük belalar arasındadır.’

İmam Hamanei, Sayın Resi’nin yargı erki olduğu dönemdeki yolsuzlukla mücadelesine atıfta bulunarak şunları söyledi: ‘Bu güzel iş, halkın umudunu ve sevgisini artırdı, ancak yolsuzlukla mücadelenin, bu yolsuzluk ortadan kaldırılıncaya kadar asıl yerinin yürütme organı olduğu unutulmamalıdır. Tüm bu önlemlere rağmen bazı durumlar ortaya çıkarsa, o zaman yargının devreye girmesi ve onunla ilgilenmesi gerekir.’

İslam İnkılabı Rehberi, hükümete, tüm kurumlardaki kişisel ve kamusal çıkar çatışmasını çözme çağrısında bulundu ve şunları söyledi: ‘Yolsuzluğun tezahürleri arasında, doğru uygulanması ülke ekonomisini gerçekten zenginleştirebilecek, ancak ne yazık ki gerektiği gibi uygulanmayan ve uygulanmasında yolsuzluklar olan 44. Madde politikalarının uygulanmasının ihlali yer almaktadır.

İzleme ve hizmet sistemleri, aygıtların performansının izlenmesinde ve yolsuzlukla mücadelede devlet aristokrasisi ve istihbaratı için iyi araçlardır. Bu sistemlerin geliştirilmesini ve birbirine bağlanmasını defalarca önerdik, ancak bu ilerlemedi.

Çok önemli diğer bir konu da halkın güvenini ve umudunu yeniden sağlamaktır.

Halkın güveni hükümetin en büyük sermayesidir. Ama bu güven ne yazık ki biraz zedelenmiş durumdadır ve onu tamir etmenin yolu da görevlilerin söz ve eylemlerinin bir olmasıdır.

Sözlerde ve sohbetlerde çok dikkatli olunmalı ve bir söz verilmişse mutlaka yerine getirilmelidir çünkü söz vermek ve yerine getirmemek insanların güvenini kaybetmesine neden olacaktır.’

İslam İnkılabı Rehberi, Cumhurbaşkanı'nın dün Ahvaz ziyareti sırasında verdiği söz ve emirlere atıfta bulunarak şunları söyledi: ‘Bu vaatlerin yerine getirilmesi için özen gösterilmelidir. Bir söz verdiyseniz ve bazı problemler nedeniyle yerine getirilemediyse, bunu insanlara açıklayın ve onlardan özür dileyin ki insanların güveni zedelenmesin.’

İmam Hamanei, kanunların, planların ve programların çokluğuna değinerek şu ifadelerde bulundu: ‘Ülkenin sorunlarından biri de ciddi bir takibin olmamasıdır, bu nedenle verilen sözlerin takibi ve zamanında yerine getirilmesi için bir tarih belirlenmelidir.

Hükümetin uyumu, otoritesi ve asaleti de diğer önemli konulardandır. 

Devletin uyumu, devletten farklı sözlerin çıkmaması anlamına gelir ve uygulamada tüm kurumların uyum içinde hareket etmesi gerekir. Çünkü hükümette herhangi bir uyum ve otorite eksikliği, insanlarda bir terk etme durumuna neden olacak ve hükümet programlarının ve politikalarının ilerlemesini engelleyecektir.’

İmam Hamanei, aristokrasinin hükümetin farklı bölümleri hakkında doğru bilgi anlamına geldiğini belirtti ve Reisi’nin yürütme organını dönüştürme planlarına atıfta bulunarak, şunları kaydetti: ‘Dönüşümün ve ilerlemeye doğru hareketin ön koşulu, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, mali disiplin, çıkar çatışmalarının önlenmesi ve karar ve onay almada ciddiyettir.

Hükümetin canlandırılması da değişimin gereklerinden bir diğeridir. Devletin gövdesindeki ve orta kesimlerindeki gençlik, ülkedeki tıkanıklık hissini ortadan kaldıracak ve aynı zamanda geleceğin kıdemli ve deneyimli yöneticileri için değerli bir rezerv sağlayacaktır.

Dönüşüm kategorisindeki önemli noktalardan biri de kolektif akılcılık ve bilincin kullanılmasıdır. Hükümet dışı seçkinlerin değişim konusundaki görüşleri, siyasi ve hizip tartışmalarına bakılmaksızın kullanılmalıdır.

Değişimin gerçekleşmesi için bu önerilerin eylem planlarına dönüştürülmesi gerekir, aksi takdirde sadece not almak işe yaramaz.’

İslam İnkılabı Lideri konuşmasının devamında, ülkenin çalışma öncelikleri konusuna değindi ve şu ifadelerde bulundu: ‘Ülkenin en önemli önceliği önce ekonomi sonra kültür, medya ve bilimdir. Elbette acil bir konu var ki o da korona ve insanların sağlığıdır.’

İmam Hamanei, önceki hükümetin aşılar ve ithalatı da dahil olmak üzere sağlık alanında yaptığı iyi çabalara değinerek, tedavi, korunma, bakım ve tarama ve genel aşılama ile ilgili konuları çok önemli olarak nitelenirdi ve şunları söyledi: Gerekli konulardan biri akıllıca bir karantina ve sınırlar konusunda ciddi kontrol ve hastalığın yeni türlerinin girişini önlemektir.’

İslam İnkılabı Rehberi, koronovirüs ile mücadelede halkın görevlerine değindi ve şu hatırlatmalarda bulundu: ‘İnsanların, maske, sosyal mesafeyi koruma, havalandırma ve hava sirkülasyonunun önemi ve sabunla el yıkama gibi dört sorumluluğu kabul etmesi gerekmektedir ve bu maddelere dikkat edilmesi mevcut ağır zayiatı azaltmada kesinlikle etkili olacaktır.’

Ekonomi konusunun ülkenin temel önceliklerinden biri olduğunu belirten İmam Hamanei, yüksek enflasyon, bütçe açığı, halkın geçim sorunları, ulusal paranın değer kaybetmesi, insanların satın alma gücünün azalması, iş ortamı ve bankacılık sistemi sorunlarının ekonomik sorunlar olduğunu ifade etti ve şunları söyledi: ‘Bu sorunların her birini çözmek için planlar yapılmalıdır ve bir sonraki adımda hükümetin ekonomi yetkilileri uyum içinde hareket etmelidir ve bu, hükümet uyumunun örneklerinden biridir.

Sayın Cumhurbaşkanı'nın hükümetin ekonomik sektörünü koordine edecek ilk başkan yardımcısını ataması çok önemlidir ve bunun iyi bir şekilde gerçekleşmesi umulmaktadır, ancak bir anlaşmazlık varsa, halk arasında yayılmamalıdır çünkü bu, ekonomik ortamı etkileyecektir.’

İslam İnkılabı Rehberi, konut, çelik, otomobil ve enerji ve petrokimya sektörleri gibi ekonomik etkenlere dikkat etmeyi ve bunları hareket ettirmeyi çok gerekli olarak nitelendirdi ve bu sektörlerden sorumlu olanlar arasında koordinasyona ihtiyaç olduğunu vurguladı.

İmam Hamanei, bankacılık sisteminin kontrolü konusunda para yaratma ve likidite üretme konusuna değinerek şunları söyledi: ‘Ekonomi uzmanları, üretimle ilgili olarak para yaratmanın yapılması gerektiğine inanıyor. Eğer bu alanda doğru hareket edilirse, sonuç, enflasyonu önlemek, üretimi ve istihdamı artırmak ve ulusal para birimini güçlendirmek olacaktır.’

İslam İnkılabı Rehberi, iktisat alanında cihadi çabaları, tedbir ve gayreti vurgulayarak iki önemli noktaya dikkat çekti:

1- Ekonomik sorunları çözmek için geçici ve rahatlatıcı çözümler aramayın ve temel çözümleri takip edin. 2- Ekonomik sorunların çözümünü yaptırımların kaldırılmasına ertelemeyin, yaptırımların varlığını varsayarak sorunların çözümüne yönelik planlar yapılmalıdır.’

İmam Hamanei, kültür ve medya meselesinin önemine vurgu yaparak, ülkenin kültürel yapısının kusurlu olduğunu ve devrimci bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyduğunu belirterek, şunları kaydetti: ‘Devrimci hareket, boş ve hesapsız bir hareket değildir, devrimci hareket, esaslı, akıllı, basiretli, düşünce ve hikmetten doğan bir hareket demektir.’

İslam İnkılabı Rehberi, kültürün temelinde yatan role ve yazılıma değinerek, israf, körü körüne taklit ve lüks yaşam tarzı gibi birçok yanlışın kültürel köklerden kaynaklandığını belirterek, bu sapmaların kültürel araçlar kullanılarak düzeltilmesi gerektiğini vurguladı ve şunları söyledi: ‘Sinema, görsel-işitsel medya, basın ve kitaplar gibi kültürel ve sanatsal araçların gerçekten gelişmesini sağlayın.’

Kültür alanıyla ilgilenen büyük bir genç ordusunun büyümesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İmam Hamanei, hükümetin kültür dairelerini bu gençlere ve girişimlerine akıllı destek sağlamaya çağırdı ve şunları kaydetti: ‘Genç yetenekleri keşfedin ve hukuk çerçevesinde özgürlüklerini garanti altına alın, aynı zamanda kültür alanında yolsuzlukla da mücadele edin.

Düşmanın yumuşak savaşına göğüs germenin temel yolu, kültür alanında doğru hamleleri desteklemek ve cesaretlendirmek, yanlış hamlelere karşı durmaktır. Neden kültür ve medya alanı ıslah ve yozlaşma, doğru ve yanlışın kaynağı ve dünyada yozlaşmayı yayanlarla kültürel savaş alanıdır.’

İmam Hamanei konuşmasının başka bir bölümünde önemli ve etkili bir konu olan dış politika konusunu ele alarak, dış politikada ekstra bir hareketliliğin gerekliliğini vurguladı ve şunları söyledi: ‘Diplomasinin ekonomik yönü güçlendirilmelidir ve tıpkı birçok ülkede cumhurbaşkanı ekonomik diplomasi peşinde koştuğu gibi, ülkenin ekonomik diplomasisi de bu bakış açısıyla güçlendirilmelidir.’

İslam İnkılabı Rehberi, bir iki ülke dışında dünyanın birçok ülkesiyle olduğu gibi 15 komşu ülkeyle de dış ticaretin genişletilmesi gerektiğini vurguladı ve şunları kaydetti: ‘Diplomasi, nükleer sorundan etkilenmemelidir ve onunla bağlantılı olmamalıdır, çünkü nükleer mesele, uygun şekilde çözülmesi gereken ayrı bir konudur.

Amerikalılar nükleer mesele konusunda gerçekten küstahça davrandılar ve herkesin gözü önünde Nükleer Anlaşmayı terk etmelerine rağmen, şimdi İran İslam Cumhuriyeti'nin Nükleer Anlaşmayı ve yükümlülüklerini bıraktığını iddia ediyorlar, oysa Amerika Birleşik Devletleri'nin çekilmesinin ardından İran tarafından uzun süre bir şey yapılmadı ve bir süre sonra açıklama yaparak ve dikkat çekerek, hepsini de değil, bazı yükümlülükleri bıraktı.

Nükleer Anlaşmayı sabote etme ve bu konuda küstahça davranma konusunda ABD ile birlikte Avrupa ülkelerinin de payı Amerikalılarınkinden az değildir. Onlar da Amerika Birleşik Devletleri gibidir. Konuştuklarında her zaman alacaklılar ve sanki uzun süre müzakerelerle dalga geçen ve onu ayak altına alan İran’mış gibi davranıyorlar.

Mevcut ABD yönetiminin önceki yönetimden bir farkı yok çünkü Nükleer Anlaşma konusunda İran'dan talep ettiği şey, başka bir ifadeyle Trump'ın talep ettiği şeyin aynısı ve o dönemde hükümet yetkilileri bunu kabul etmeyi mümkün görmediler ve bunun mantıksızlığı vurguladılar.

Amerikalılar diplomasinin perde arkasında ve gülümsemenin ardında yırtıcı vahşi kurtlardır. Tabii ki, bazen de Afganistan'daki mevcut durumda görüldüğü gibi tilki kadar kurnazdırlar.’

İmam Hamanei, Afganistan'ı dil, din ve kültür açısından İran’ın kardeş ülkesi olarak nitelendirdi ve Perşembe günü Kabil havaalanında yaşanan olay da dahil olmak üzere halkın sorunlarından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi ve şu ifadelerde bulundu: ‘Bu sorunlar ve sıkıntılar ülkeyi 20 yıldır işgal eden ve halkına her türlü zulmü dayatan Amerikalıların eseridir.’

Düğünlerin ve cenazelerin bombalanması, gençlerin öldürülmesi, birçok insanın haksız yere hapse atılması ve uyuşturucu üretimindeki düzinelerce artış, İmam Hamanei’nin Afganistan'daki Amerikan varlığının olumsuz etkileri olarak sıraladığı diğer konulardan bazılarıydı ve İmam Hamanei konuyla ilgili olarak şu ifadelerde bulundu: ‘Amerika Birleşik Devletleri Afganistan’ı geliştirmek için tek bir adım bile atmadı ve bugünün Afganistan'ı, kalkınma ve medeni açıdan 20 yıl öncesinden geride değilse bile daha ileride de değildir.’

İslam İnkılabı Rehberi, Amerikalıların Afganistan’dan rezil bir şekilde ayrılışına ve Afgan meslektaşlarının Afganistan'dan daha kötü durumda olan bölgelere nakledilmesine atıfta bulunarak, bu konuda İran İslam Cumhuriyeti’nin duruşuna değindi ve şu ifadelerde bulundu: ‘Afgan ulusundan yanayız çünkü geçmişte olduğu gibi hükümetler gelip gidiyor ama geriye Afgan ulusu kalıyor ve İran'ın hükümetlerle ilişkisinin şekli de onların İran'la ilişkilerinin şekline bağlıdır. Allah'tan Afganistan halkı için hayır ve bu durumdan kurtulmalarını niyaz ediyoruz.’

İmam Hamanei konuşmasının sonunda İran milletinin ve yeni hükümetin başarısı için dua etti ve şunları söyledi: ‘Umarız söylediklerinizi yaparak insanları dertlerinden kurtarır ve onları kendinizden razı edersiniz.’

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM