Ahirette Kimler Şefaatçi Olacak?

GİRİŞ: 22.01.2023 09:57      GÜNCELLEME: 22.01.2023 09:57

Rasthaber -  Ahirette şefaatçi olacaklar:

1- Hz. Muhammed (s.a.a) şefaatçi olacaktır.1

2- Enbiya (a.s) şefaatçi olacaktır.2

3- Allah’ın melekleri şefaatçi olacaktır.3

4- On iki imam şefaatçi olacaktır.4

5- Ulema ve şehitler şefaatçi olacaktır.5

6- İlahî kelam Kur’ân şefaatçi olacaktır.6

7- Ömrünü İslâm dini uğrunda sarf edenler ahirette şefaatçi olacaklardır.7

8- Yapılan ibadetler şefaatçi olacaktır.8

9- İnsanların yaptıkları hayırlar şefaatçi olacaktır.9

10- Allah celle celaluh şefaatçi olacaktır.10

Şefaatle İlgili Birkaç Hadis

 

— “Ahiretin şefaatçilerinin evveli benim.”11

— “Allah’ın birliğine iman edenlere, peygamberler şefaat ederler.”12

— “Ahiret günü peygamberlere, meleklere ve şehitlere şefaat izni verilecektir.”13

— “Bize ve Şialarımıza şefaat etme izni verilmiştir.”14

— “Ahiret günü enbiya, ulema ve sonra İslâm şehitleri şefaat ederler.”15

— “Ahiret günü Kur’ân şefaat eder ve şefaati Allah’ın huzurunda kabul olur.”16

— “Ömrünü İslâm uğrunda sarf edenin günahları bağışlanır ve ailesine şefaat etme hakkı verilir.”17

— “Ahirette Kur’ân kullara şefaat eder.”18

— “Yanında emanet bulunan kimseler, o emaneti korumada titizlik gösterip sahibine iade ederse, o hayır kıyamet günü şefaatçi olur.”19

— “Ahirette peygamberler ve melekler şefaat ederler. Allah der ki: “Benim şefaatim baki kalmıştır.”20

 

Şefaatle İlgili Bazı Ayetler

 

“(Oğulları) Ey Babamız! Suçlarımızın bağışlanmasını dile, biz gerçekten hataya düşenlerden idik desinler. (Yakup) Rabbimden bağışlanmanızı dileyeceğim; o şüphesiz bağışlar ve merhamet eder, dedi.”21

 

Kur’ân’da otuza yakın ayet şefaate delil olacak şekilde zikredilmiştir. Bunların toplamının manalarına baktığımızda şefaatle buluşup bağışlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. O şartlar:

 

1- Günahkâr insan, günahından dolayı kalben pişman olmalıdır.

2- Günahkâr insan, bir daha günah işlememek üzere kat’î tevbe etmiş olmalıdır.

3- Günahkâr insan, Allah’ın şefaat izni verdiği Hz. Peygamber (s.a.a) ve Ehlibeyt’inin (a.s) şefaatlerini talep etmelidir.

Şefaatin manası günahkârların, yaptıklarının cezasını görmeden şefaatle buluşup affedilecekleri değildir. Aksine bazen günahkârlar cezalarını çektikten sonra, Allah onları şefaat rahmeti ile buluşturup bağışlayacaktır.22

Not: Konuyla alakalı ayetler, Nisa, 64; Muhammed, 19; Münafikûn,

5; Tevbe, 114.

 

Kimlere şefaat edilmeyecektir?

 

1)Namaza ve Allah’ın haklarına itina göstermeyenlere,

2)Toplumun yoksul tabakasına teveccüh etmeyenlere,

3)Hayatlarında batıl ile meşgul olup batılı destekleyenlere,

4)Yüzlerce delile rağmen (inat ederek) ahireti inkâr edenlere.

 

“Suçlu günahkârların durumunu (soracaklar): Sizi şu sagere sürükleyip iten neydi? Onlar, biz namaz kılanlardan değildik, derler. Yoksula da yedirmezdik, (batıla) dalıp gidenlerle, biz de dalar giderdik. Din (kıyamet, sorgu, ceza) gününü yalan sayıyorduk.”23


“Rahman’ın katında ahit almışların dışında (hayatta iken Allah’ın kitabı Kur’ân’a, peygamberlere ve ahirete inancı olmayanlar) şefaate nalik olmayacaklardır.”24

 

-------------------------------------

 

1- Sahih-i Müslim, c. 2, s. 130.

2- Müsned-i Ahmed, c. 3, s. 12.

3- age, c. 5, s. 43.

4- Hisal-ı Saduk, s. 624.

5- Sünen-i İbni Mace, c. 2, s. 1443.

6- Nehcu’l-Belaga. 176. Hutbe.

7- Müsned-i Ahmed, c. 2, s. 89.

8- age, c. 2, s. 174.

9- Menakıb, c. 2, s. 14.

10- Sahih-i Buharî, c. 9, s. 149.

11- Hz. Muhammed (s.a.a).

12- Hz. Muhammed (s.a.a).

13- Hz. Muhammed (s.a.a).

14- Hz. Ali (a.s).

15- Hz. Muhammed (s.a.a).

16- Hz. Ali (a.s).

17- Hz. Muhammed (s.a.a).

18- Hz. Muhammed (s.a.a).

19- Hz. Muhammed (s.a.a).

20- Hz. Muhammed (s.a.a).

21- Yusuf, 98-99.

22- Biharu’l-Envar, c. 8, s. 362.

23- Müddessir, 41-46.

24- Meryem, 87.

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM