Emrimiz Altındakilere Nasıl Davranmalıyız?-2

GİRİŞ: 21.06.2022 03:59      GÜNCELLEME: 21.06.2022 03:59
Rasthaber -  Allah’ın şefkatli ve merhametli olması kullarının O’na tutku ile bağlanmasına ve O’nu “Rahman ve Rahim”‌ sıfatı ile büyük bir şevk ve heyecan ile anmalarına vesile olmuştur..

İşte, Yüce Allah’ın kullarına olan davranışı ile merhametsiz bir efendinin kölesine karşı tutumu arasındaki fark bütün çıplaklığıyla burada gözler önüne serilmektedir.

Arifler, “Allah”‌ı müştak kalplerin nuru, “Rahman”‌ı çaresizlerin dermanı ve “Rahim”‌i  günahkar kulların bağışlanması olarak tefsir etmişlerdir. Taberi Tefsiri Tercemesi”‌nde şöyle denmektedir:

“Rahman”‌ ve “Rahim”‌ Allah’ın iki ismidir. Kureyşliler ile barış (Hudeybiye)  anlaşmasında  Ali Bin Ebi Talip barış senedinin başına “Bisimillahirrahmanirrahim”‌ yazdı. Suheyl Ali’nin elini tuttu ve “Biz bu sözleri (Rahman ve Rahim’i)  bilmiyoruz, dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber Ali’ye şunları yazmasını buyurdu: “ Bu iki kelime Şanı ve Kadri Yüce Allah’ın ismidir. Her kim bu iki ismi okur ve manasını tasdik ederse cennete girer.”‌ (Rahnema Tefsiri ve Tercemesi)

Yine bir çok kez işittiğimiz bir rivayette şöyle anlatılmaktadır:

Bir gün Resülullah (s.a.a)’ın yanına birisi gelerek: Ya Resulallah! Genç birisi ölmek üzere. Ona “La ilahe İllalah “ telkin edildi ama o bunu söyleyemedi.”‌ dedi. Bunun üzerine Resulullah (s.a.a) kalkıp o gencin yanına gitti. Yanındakilere: “Bu genç namaz kılıp oruç tutmuyor muydu?”‌ diye sordu. Yanındakiler: “ Namaz kılıyor ve oruç tutuyordu”‌ dediler. Resulallah tekrar sordu: “ Annesi ona hakkını helal etmiş mi?”‌ Yanındakiler: “ Hayır, annesine isyan ediyordu.”‌ cevabını verdiler. Allah Resulü: “Onu buraya çağırın.”‌ buyurdu. Çağırdılar. Bir gözü görmeyen yaşlı bir kadın içeri girdi. Allah Resulü (s.a.a) kadına: “Oğlunu affet!”‌ diye buyurdu. Kadın: “ Affetmem, çünkü o yüzüme vurup gözümü çıkardı.”‌ dedi. Hazreti Peygamber: “ Gidin odun ve ateş getirin.”‌ buyurdu. Yaşlı kadın nedenini sorunca Allah Resulü (s.a.a): “ Sana karşı davranışından dolayı onu yakacağım!”‌ buyurdu. Bunun üzerine yaşlı kadın: “Öyleyse onu bağışlıyorum. Yoksa ben onu dokuz ay karnımda ateş için mi taşıdım! İki yıl ateş için mi süt verdim! O halde nerde kaldı benim annelik şefkatim!”‌ dedi ağlayarak.  Bu esnada gencin bağlı dili çözüldü ve “Eşhedü ella ilahe illallah”‌ dedi.

Şefkatli bir anne yüreği, nasıl yavrusunun ateşte yanmasına müsaade etmiyorsa, insanlardan çok daha şefkatli olan Rahman ve Rahim Allah, yetmiş senedir “Errahmanirrahim”‌ sözünü tekrar eden bir kulunu nasıl cehennem ateşine atar!! (Tefsir-i Asan C.1)
Büyük İslam Peygamberi (s.a.a) şöyle buyuruyor:

“ Merhamet sahibi Allah’ın yüz rahmeti vardır. Onlardan yalnız bir tanesini, insanlar , cinler, kuşlar ve haşerat arasında paylaştırmıştır. Bütün merhametler kaynağını bu tek rahmetten alır. O yüz rahmetten doksan dokuzunu ise ,Allah Teala, kıyamet gününde onlarla kullarına rahmet etmek için, nezdi ilahisinde bekletmiştir.”‌ (Tefsir-i Asan C.1)

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM