Fıtratın Yönlendirilişi ve İçgüdülerin Dengelenmesi

GİRİŞ: 14.06.2024 09:25      GÜNCELLEME: 14.06.2024 09:25
Rasthaber -  Peygamberlerin gönderiliş nedeni insanların fıtratını yönlendirip hidayet etmek ve içgüdüleri dengelemektir. İnsanın fıtratında türlü eğilimlerle içgüdüler vardır ki her biri kendi doğrultusunda hareket etmektedir. İçgüdüler, insanın maddî

ihtiyaçlarının temini için varlığına yerleştirilen eğilimlerdir; fıtratları da onun hayvanlık sınırlarını aşıp gerçek insanî kemallere yükselmesi için verilmiştir.

 

Fıtrat doğru şekilde yönlendirilecek olursa insan kemalin doruğuna ulaşabilir. Aksi takdirde hayvanî eğilimlerin etkisi altında en aşağılık mahlûkların derecesine (esfele's-safilin'e) inecektir. Bu nedenledir ki içgüdülerin dengelenip kontrol

edilmesi ve fıtratların doğru şekilde yönlendirilmesi gerekmektedir. Bunu da, ancak insanın yaradılışının sırlarına tam anlamıyla vakıf olan ve onun fıtratının nasıl yönlendirilip içgüdülerinin nasıl kontrol edilebileceğini en mükemmel şekilde bilen biri gerçekleştirebilecektir. Daha önce de belirttiğimiz gibi bilim adamları insanın bilinmez ve meçhul bir varlık olduğunu itiraf etmektedirler.

 

Sonuçta, bütün mahlûkatın ve bu arada da insanın biricik yaratıcısı olan yüce Allah onun bütün özelliklerini bilmekte, O'nun sonsuz lütfü, nimetlerini mükemmelleştirip tamamlamak ve insanın en ulvî kemallere yücelmesini sağlamak amacıyla, vahiy yoluyla doğrudan yüce yaratıcıyla irtibat hâlinde olan peygamberlerini insanların hidayeti için göndermeyi gerektirmektedir.

 

Peygamberlerin Gönderiliş Gayesi

Kur'ân-ı Kerim'de peygamberlerin gönderiliş gayesinin bazı prensiplere dayalı olduğu belirtilir:

 

1- Eğitim ve öğretim:

Ümmî Araplar içinde kendilerinden olan ve onlara ayetlerini okuyan, onları arındırıp temizleyen ve onlara Kitap ve hikmeti öğreten bir elçi gönderen Allah'tır. Onlar bundan önce apaçık bir cehalet ve sapıklık içindeydiler.1

 

İnsanın maddî ve manevî tekâmülünün ilk basamağının ilim olduğunda şüphe yoktur. Zira ilim olmadan kemal yolunu bulabilmek mümkün değildir; diğer taraftan söz konusu ayetlerde geçen ilmin maddî ilim olmadığı da tartışılmazdır.

Çünkü maddî bilimler sadece dünya hayatında refah ve rahatlığı garantileyebilirler, peygamberler ise insanların hem dünya, hem ahiret hayatlarında huzur ve saadetlerini garantilemektedirler.

 

2- Yüce Allah'a ibadet ve tağutla mücadele:

Andolsun, biz her ümmete "Allah'a kulluk edin ve tağuttan kaçının." (diye tebliğ etmesi için) bir elçi gönderdik.2

 

3- Adalet ve hürriyet:

Andolsun, biz elçilerimizi apaçık belgelerle gönderdik ve insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye, onlarla birlikte Kitabı ve mizanı indirdik…3

 

Peygamberlerin gönderiliş gayesi olarak sıraladığımız bu prensiplerin tamamı insanın tekâmülü içindir. Yani peygamberlerin gönderilişindeki nihaî felsefe insanoğlunu yüce Allah'a yöneltmek ve onu manevîleştirmektir ki bu da ancak yüce Allah'ı tanımak ve O'na ibadet etmekle mümkündür. Nitekim insanoğlunun yaratılış amacı da budur:

 

Ben, cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım.4

 

---------------------------------------

1- Cum'a, 2.

2- Nahl, 36.

3- Hadid, 26.

4- Zariyat, 56.

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM