Hz. Mehdi “Dinç ve Diri Bir İslam” Getirecek!

GİRİŞ: 21.05.2023 15:32      GÜNCELLEME: 21.05.2023 15:32
Rasthaber -  Rivayetlerde Hz. Mehdi’nin (s.a) yepyeni bir İslam getireceği konusunu şöyle izah edebiliriz:

Şeyh Mufid el-İrşad kitabında İmam Sadık’tan nakledilen şu hadisi getirmiştir:

“Kaim kıyam ettiğinde insanları yepyeni bir İslam’a davet edecektir.”

İmam Sadık’a (a.s) Hz. Mehdi’nin (a.s) yöntemine ilişkin sorulduğunda şu cevabı vermiştir:

"O Resulullah (s.a.a) gibi kendisinden önceki cahili gelenekleri yıkacaktır ve yepyeni bir İslam başlatacaktır."

Bir diğer rivayette de şöyle geçmektedir:

“Kaim yepyeni bir emir, yepyeni bir kitap ve yepyeni bir sünnetle kıyam edeceği zaman…”

Burada sorulması gereken asıl soru şu olmalıdır: Acaba “İslam dininin” başına nasıl bir musibet getirilecek ve ondan neler eksiltilecek veya neler ilave edilecek ki o hazret “yepyeni bir İslam” getirecek?!

Akli ve nakli delilleri dikkate aldığımızda Peygamberimizin (s.a.a) getirmiş olduğu İslam dini yasalarının kıyamete kadar geçerli olacağını görmekteyiz. O Hazretin helal kıldığı şey kıyamete kadar helaldir, haram saydığı şey de kıyamete kadar haramdır. Bunda hiç şüphe yok. O halde bu rivayetlerde geçen “yepyeni İslam”dan maksat tahriflerden ve bidatlerden arındırılacak Peygamber orjinli İslam’dır.

Zira Kemalu’d-Din kitabında geçen bir rivayette İmam Ali (a.s) Hz. Mehdi’nin özelliğine ilişkin şöyle buyurmuştur:

“O, Allah’ın kitabından ayrılmaz.”

İmam Bakır da (a.s) Hz. Mehdi’nin (a.s) Kur’an’a ve Resulullah’ın (s.a.a) sünnetine bağlı kalacağını şöyle ifade buyurmuştur:

“Allah’ın kitabı ve peygamberinin sünnetine dair bilgi Mehdimizin kalbine nakşetmiştir…”

Yine o hazretten şu hadisi okuyoruz:

“Her an ve zamanda bizden insanları Resulullah’ın (s.a.a) getirdiği dine hidayet edecek bir imam vardır.”

Demek ki rivayetlerde geçen “yepyeni İslam” kavramından maksat “unutkanlık”, “sansürleme” veya “içeriğinde tahrif” neticesinde aslından uzaklaşmış olan Muhammedi dini özüne döndürmek ve onun orijinalini insanlara sunmaktır.

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM