Kerbela Toprağının Kabe Toprağına Üstünlüğü

GİRİŞ: 14.09.2021 09:18      GÜNCELLEME: 14.09.2021 09:18
Rasthaber -  İmam Sadık (a.s)’ın huzurunda olmakla şereflendim, Hazret buyurdu ki: ”‌Bu yıl hac ile şereflenmedin mi?”‌, arz ettim: ”‌Hacca gidebilmek için hiçbir şeyim yoktu. Fakat arefe günü İmam Hüseyin’in (a.s) kabrinde idim.”‌ Hazret buyurdu: “Mina toprağından faydalananlardan daha az faydan olmadı.”‌

İmam Sadık (a.s) buyurdu:

Kabe toprağı dedi ki: “Benim gibi olan kimdir? Yüce Allah’ın evi benim üzerimde yapıldı. Etraf ve uzak bölgelerden insanlar bana doğru geliyorlar. Allah’ın emin bölgesi olarak seçildim.

Bu mukaddes yeri ziyaret etmenin faziletleri hakkında;

Hazreti Ali bin Hüseyin (a.s) buyurmuştur ki:

“Mekke’de teşbih okumak Allah yolunda infak edilen şeylerden daha hayırlıdır.”‌[i]

Hazreti Bakır (a.s) buyurmuştur ki: “Mekke’de secde eden Allah yolunda kan dökenin mertebesindedir.”‌ Diğer bir rivayette ise şöyle denilmiştir: Mekke’de yemek yemek, Mekke dışında oruç tutmak mertebesindedir. Mekke’de yürümek Allah’a ibadettir.”‌[ii]

Allah’ın evini ziyaret isteği için çokça dualar yapılmıştır.

Buna rağmen Allah Kabe toprağına demiştir ki: Sus, Hüseyin’in Kerbela’sının toprağının fazileti yanında senin faziletin bir inne gibi olmalıdır, eğer Kerbela toprağı olmasaydı asla sana fazilet vermemiştim. Kerbela’nın üzerindeki kişiler (Hazreti Seyyid eş-Şüheda ve ashabı) olmasaydı, seni ve şu anda övündüğün şeyleri yaratmazdım.    

 Hacda ve Kerbela yolunda infakın mukayesesi

Abdullah bin Senan dedi ki: İmam Sadık (a.s)’a arz ettim; Sana feda olayım baban hac yolunda infak hakkında buyurdu ki: “Bu yolda harcanan her dirhem harcayan hakkında bin dirhem olarak hesap edilecektir.”‌ Buna göre İmam Hüseyin (a.s)’i ziyaret yolunda harcanan onun için ne sayılır? dedim. Hazret buyurdu: “ Bu yolda harcanan her dirhem onun için bin, bin, (bin kelimesini on defa tekrarladılar) sayılarak hesap edilecektir. Buna ilave olarak onun için; Allah’ın rızası ve hoşnutluğu, Peygamber-i Ekrem (s.a.v), Hazreti Ali (a.s) ve Masum İmamlar (a.s)’ın duaları vardır.[iii]   

Hüseyin (a.s) ziyaret etmek yirmi hac bedelidir.

Ravi diyor ki; İmam Sadık (a.s) bana buyurdu: “Şimdiye kadar kaç kez hac ziyareti yaptın?”‌. Arz ettim: on dokuz kez. Buyurdu: “Eğer haccını yirmiye tamamlarsan İmam Hüseyin (a.s)’ın kabrini bir kez ziyaret eden kimsenin sevabına ulaşırsın.”‌[iv]

Diğer bir rivayette şöyle denilmiştir: İmam Hüseyin (a.s) ziyaret otuz hac kadar makbul sayılır.

İmam Sadık (a.s)’dan rivayet edilen diğer bir hadiste: İmam, İmam Hüseyin’in ziyaretçilerinden birine ziyaretin sevabı hakkında şöyle buyurmuştur: “Buraya niçin geldin”‌

Ziyaretçi arz etti: “Hüseyin (a.s)’ı ziyaret için geldim”‌. Buyurdu ki: “Hiçbir isteğin yok mu?”‌

Ziyaretçi: “O hazreti ziyaret edip selam vererek vatanıma dönmek dışında hiçbir isteğim yok”‌ Hazret buyurdu: “O hazreti ziyaret etmekte ne sevap görüyorsun.”‌

Ziyaretçi cevap verdi: “Biz o hazreti ziyaret etmeyi; canda, dostlarda, çocuklarda, malda, geçimde ve ihtiyaçlarımızın giderilmesinde bereket kaynağı olarak görüyoruz.”‌ Hazret buyurdu: “O Hazreti ziyaret etmenin saydıklarından daha fazla olan faziletlerini açıklamamı ister misin?”‌ Cevap verdi: “Ey Allah’ın resulünün oğlu daha fazla olanı bana açıkla”‌

Hazret buyurdu: “İmam Hüseyin (a.s)’ı ziyaret etmek, Resulullah (s.a.v) ile beraber yapılan halis bir hacca bedeldir.”‌ O ziyaretçi bu miktara şaşırdı.

Hazret buyurdu: “İki haca bedel. Sürekli o hazretin ziyaretini fazla buyurdular, nitekim: İmam Hüseyin (a.s)’ı ziyaret Resulullah (s.a.v) ile yapılan otuz halis hacca bedeldir.”‌[v]

Ravi dedi ki: İmam Sadık (a.s)’ın huzurunda olmakla şereflendim, Hazret buyurdu ki: “Bu yıl hac ile şereflenmedin mi?”‌, arz ettim: “Hacca gidebilmek için hiçbir şeyim yoktu. Fakat arefe günü İmam Hüseyin’in (a.s) kabrinde idim.”‌ Hazret buyurdu: “Mina toprağından faydalananlardan daha az faydan olmadı.”‌ Sonra buyurdu: “Gerçekten de eğer insanların haccı terk edeceklerinden korkmasaydım İmam Hüseyin (a.s)’ı ziyaret hakkındaki hadisi sizin için açıklardım ve asla o hazretin ziyaretini terk etmezdiniz.[vi]

Diğer bir hadiste İmam Bakır (a.s) buyurmuştur: Eğer insanlar İmam Hüseyin (a.s)’ı ziyaret etmenin faziletlerini bilselerdi, iştiyaktan can verirlerdi ve nefesleri hasret ve üzüntüden dolayı kesilirdi.[vii]

Birçok rivayette İmam Hüseyin (a.s)’ı ziyaret etmenin hac ve umreye bedel olduğu söylenmiştir. Aynı şekilde çok çeşitli rivayetlerde İmam Hüseyin (a.s)’ı ziyaret etmenin bir hac, iki hac, yirmi hac, otuz, yetmiş, yüz ve bin hac bedeli olduğu söylenmiştir. Kuşkusuz bu sevapların ziyaretin adabına uygun olarak yapılmasına bağlı olduğu açıktır.


[i] Vesaili Şiiyye, c.13, s.288, bab 45

[ii] Aynı eser.

[iii] Mukyal el-Mukarrem c.2, s.414

[iv] Sevab’ül E’mal, s.92, Kamil’ül Ziyarat, bab 66

[v] Vesail, c.14, s.450

[vi] Vesail, c.14, s.464

[vii] Behar’ul Envar, c.98, s.18

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM