Kıyamet Gününü İnkâr Edenlere Uyarı

İlâhi dinler, insanın dünya hayatında bir takım sorumlulukları yerine getirmek üzere yaratıldığını ifade eder. Teklifin sahibi olan Allah, insana sorumluluklarını yerine getirecek donanımı ve yeterlilikleri vermiştir. Fakat inkârcılar, her türlü imkâna rağmen, inkârlarına mazeret ve bahaneler üretebilmişlerdir.
GİRİŞ: 17.05.2023 11:08      GÜNCELLEME: 17.05.2023 11:08
Rasthaber -  Allah Kur’an’ın pek çok ayetinde kıyametin gelişini vurgulamış ve onu inkar edenleri uyarmıştır. Mürselât suresinde bu uyarının 10 kez tekrarlanması onun ciddiyetini gösterir.

Mürselât suresi Mekke döneminde inmiştir. 50 ayettir. 29 cüzde yer almaktadır. Mushaftaki sıralamada 70. Paygamber Efendimiz’e (s.a.v.) nazil olan 33. Suredir.

Sure, adını birinci ayette geçen “elMürselât”kelimesinden almıştır. Mürselât, gönderilenler demektir. Allah Mürselât’a (gönderilenlere) yemin eder. Mürselât’ın Peygamberimize vahyi getiren melekler ya da gönderilen rüzgarlar olduğu söylenir.

Allah Mürselât suresinde beş önemli şey üzerine yemin etmiştir: 1-  Yemin olsun, birbiri ardından gönderilenlere; 2-  Fırtına olup esenlere; 3- Yaydıkça yayanlara; 4-  (Hak ile bâtılı) birbirinden iyice ayıranlara; 5- Mazereti ortadan kaldırmak veya uyarmak için vahyi iletenlere (1-5. Ayetler)

Üzerine yemin edilen muhatapların dikkati çekilen şeyler bazı tefsircilere göre rüzgâr, fırtına, bulut gibi tabiat olaylarıdır. Diğer tefsircilere göre ise Cebrâil, melekler, vahiy ve kitap kastedilmiştir. Melekler vahyi getirirken rüzgârlar gibi esmişler, yeryüzünde Allah’ın dinini yaymışlar, getirdikleri vahiy sayesinde inkârcılık ve cehalet yüzünden ölü hale gelen ruhlar dirilmiş, hak ile bâtıl birbirinden ayrılmış, insanların tövbe edip arınmaları sağlanmıştır.

Kıyamet gününün oluşumuna ve alametlerine çokça vurgu yapan sure, Allah’ın insanlara verdiği nimetlerden, iyilik ve kötülük işleyenlerin amel ve alametlerinden, akıbetlerinden bahsetmektedir. Ayrıca Kıyamet gününe vurgu yaptığından onu inkâr edenlere sert bir dille ciddi şekilde uyarı gelir.

Bu tehdit farklı surelerde yer alsa da bu surede diğer surelere göre daha fazla uyarı ve tehdit bulunmaktadır.  “Hakkı yalanlayanların o gün vay haline!” (15. Ayet) Bu ifade kalıbı surede on defa geçmekte olup her defasında izlediği ayetlerle ilgili özel bir anlam içerir. İnkârcılar, yalan saydıkları her ilâhî bildirim sebebiyle ayrı ayrı cezalandırılacakları için bunlar hakkında aynı ifade kalıbı tekrar edilmiştir.

Allameh Tabatabai’ye göre Kıyamet Günü, insan dünyasının yok oluşunu gösteren olayları içerir. Ona göre Mürselât Suresi’nin 8 ila 12. ayetleri, kıyamet gününün bazı olaylarına ve  insan ömrünün sona ereceğine işaret ettiğini söyler.

Mürselât suresi 8-12. Ayetleri: “Yıldızların ışığı söndürüldüğünde; Gök yarıldığında;  Dağlar sökülüp savrulduğunda; Peygamberlere toplantı vakti bildirildiğinde; Bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir?” 
iqna

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM