Kur’ân’ın Açısından Çoğunluk

GİRİŞ: 30.01.2023 09:46      GÜNCELLEME: 30.01.2023 09:46

Rasthaber -  Kur’ân’ın Açısından Çoğunluk:

1- Çoğunluk, haktan yüz çevirmiş ve nefret etmektedir.1

2- Çoğunluk, Allah yolundan sapıp zanna uyanlardır.2

3- Çoğunluk, dünyada ne varsa Allah’ın olduğunu bilmezler.3

4- Çoğunluk, Allah’ın nimetlerini inkâr eden kâfirlerdir.4

5- Çoğunluk, Allah’ın bildirmesine rağmen cahillik etmekteler.5

6- Çoğunluk, Allah’ın lütuflarına karşı şükretmezler.6

7- Çoğunluk, iman etmez ve adeta vefa göstermezler.7

8- Çoğunluk, yalan söyleyen şeytan gibidirler.8

9- Çoğunluk, küfür hariç, Kur’ân’a inat edip iman etmezler.9

10- Çoğunluk, sizi lafla hoşnut etmeye çalışan fasıklardır.10

11- Çoğunluk, bütün hadiselerin Allah’ın emri olduğundan haberdar değildir.11

Yukarıda belirlenen çoğunluklardan kasıt, haksız, nâdân, şükürsüz, zanna düşmüş fasık ve riyakâr halk çoğunluğudur. “Hayret ediyorum. Midelerine inecek (zararlı) yiyeceklere çok titiz ve dikkatli olanlar, fikrî zararları olan maddeler üzerinde neden titizlik ve dikkat göstermezler?”12

“Allah’ım! Dilersen, lütfunla bizi affedersin. Dilersen, adaletinle bize azap edersin. O halde lütfunla affını bizim için kolaylaştır; mağfiretinle bizi azabından kurtar. Çünkü gerçek şu ki, bizim adaletine dayanacak gücümüz yoktur. Affın olmadan hiçbirimiz için kurtuluş söz konusu değildir.”13

“(Yüce Allah) Onu hangi şeyden yarattı? Bir damla sudan yarattı da biçime koydu. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Hayır! İnsan (yine) hala Allah’ın emrettiğini yerine getirmiş değil. Bir de insan bir yediğine bakıversin.”14

------------------------------------------

1- Müminûn, 67-70.
2- Enam, 116.
3- Yunus, 55.
4- Nahl, 82.
5- Enam, 111.
6- Yunus, 60.
7- Bakara, 10.
8- Ankebût, 63.
9- İsra, 88-89.
10- Tevbe, 8.
11- Â’raf, 131.
12- Hz. Hasan (a.s).
13-Sahife-i Seccadiye, s. 99, Hz. Zeynelabidin (a.s).
14- Abese, 18-23.

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM