Şehadet Mertebesiyle Dahi Bağışlanmayan Günah

GİRİŞ: 22.03.2023 11:00      GÜNCELLEME: 22.03.2023 11:00
Rasthaber -  Anne-babaya karşı iyilik etmek, dünyada ve ahirette insanın üzerinde olumlu ve olumsuz etkiler bırakacak bir davranış ve harekettir. Bunların bilinmesi insanı onlara karşı olan davranışlarında daha dikkatli olmaya sevk edecektir.

Anne-babaya karşı iyilik etmenin ve onlara karşı yapılan saygısızlığın dünyevi ve uhrevi faydalarını ve zararlarını ayet ve hadisler ışığında incelemeye çalışacağız.

Anne ve babaya iyilik etmenin dünyevi ve uhrevi faydaları

Rahat ve kolay can verme

İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: Eğer İnsan Rabbi tarafından ölüm sarhoşluğu, yani ölüm anında çekilen acılarının hafifletilmesini ve kolay geçmesini istiyorsa, mutlaka anne-babaya iyilik etmeli ve ‘‘sılayı rahîm’’ yani akrabalarını ziyareti terk etmemelidir.(1)

Uzun ömür

Vallahi, Allah onun ömrünü uzatır.(2)

İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: “Anne ve babaya iyilik etmek ömrü uzatır.”

Fakirliğe duçar olmaz

Hayatı boyunca asla fakirleşmez.(3) 

İnsanın anne ve babaya etmiş olduğu iyilik kendisine döner

İslami düstur ve buyruklarda çocuklarınızda sizlere iyilik etsin diye, bizlere anne ve babamıza karşı iyi davranmamız tavsiye edilmiştir. Çünkü bu davranış biçimi çocuklarımızın hayatı boyunca bizlerden öğreneceği pratik bir eğitim tarzıdır. Zira İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuşlardır: “Çocuklarınızın size saygılı olmasını istiyorsanız, sizde babalarınıza saygılı olun.”(4)

Anne ve babaya karşı iyilik etmenin uhrevi faydaları

Allah’ın rızasını kazanmak

İnsan anne ve babasına karşı saygılı davranıp onların rızasını kazandığında, netice itibariyle Allah’ın da rızasını kazanmış olur. Zira Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuşlardır: “Allah’ın rızası anne-babanın rızasında yatmaktadır.”(5)

İlahi  Arşının Gölgesinde Olur

İmam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor: “Hz. Musa (a.s) Rabbiyle münacat ederken İlahî arşın gölgesinde olan birisini gördü ve Allah Teâlâ’dan senin arşının gölgesinde oturan bu şahıs kimdir? diye sordu. Allah Teâlâ şöyle buyurdu: “Bu şahıs anne ve babasına iyilik etmiş biridir.”(6)

Yeri Cennettir Cehennem Yüzü Görmez

Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Anne ve babaya iyilik eden cehennem ateşinde yanmaz.”(7)

Bir şahıs Hz. İsa’ya (a.s) şöyle dedi: “Ey hayrı öğreten! Bana Cennete gitmemi sağlayacak bir yol göster.” Hz. İsa (a.s) şöyle buyurdu: “Açıkta ve gizlide günahtan kaçın ve anne-babana iyilik et.”(8)

Cennette Peygamberlere Yakın Olur

Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Peygamberlerle, anne-babaya iyilik eden arasında bir derece fasıla vardır.”(9)

Anne Ve Babaya Saygısızlık Etmenin Dünyevi Ve Uhrevi Zararları

Rabbin Affına Ve Bağışlamasına Mazhar Olmaz

Allah Teâlâ anne ve babasını öfkelendiren şahsı her ne kadar ibadet ve itaat etse ve kulluk vazifesini yerine getirse dahi bağışlamaz ve şöyle söyler: “Her ne yaparsan yap ben seni bağışlamayacağım.”(10)

Allah Ona Nazar Etmez, Yüzüne Bakmaz

Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur: “Allah kıyamet günü dört grubun yüzüne bakmaz: “1- Anne-babanın ahını alanın. 2- Başkalarını minnet altında bırakanın. 3- Kaderi inkâr edip yalanlayanın. 4- Şarap içenin.”(11) 

Cennete Giremez

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Anne-Babanın ahını alan Cennete giremez.”(12) 

Cennetin kokusunu bile alamaz

Anne ve babanın ahını alan şahıs, Cennete giremediği gibi Cennete uzak bir mesafeden götürülür. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurdular: ‘Anne ve babanın ahını almaktan kaçınınız, zira Cennetin kokusu bin yıllık mesafeden hissedilir, fakat Anne ve babanın ahını alan onu hissedemez.”(14)

Namazı Kabul Olmaz

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Eğer İnsan anne ve babasına zalimce bakarsa, Allah onun namazını kabul etmez.”(15)

Lanete Uğrar

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: “Anne ve babasını döven melundur, melundur; anne ve babasının ahını alan melundur, melundur.”(16)

Anne Ve Babaya Saygısızlık Etmenin Dünyevi Zararları

Ömrü Kısa Olur

«Erkek çocuğa gelince, onun ana babası, mümin kimselerdi. Bunun için (çocuğun) onları azgınlık ve nankörlüğe boğmasından korktuk.» (17)

Bu ayeti kerimeden de anlaşılacağı üzere eğer evlat gelecekte büyüyecek Anne -babaya eziyet edecek, onların karşısında tuğyan edecek ve onları küfre davet edecek veya onları hak yoldan saptıracaksa böyle bir evlat ölümü hak etmiş demektir. Böylesine bir günah işleyen evladın hali nasıl olabilir? Onlar, Allah’ın huzurunda nasıl bir haldedirler? İslami rivayet ve hadisi şeriflere baktığımızda ömrün kısa oluşu, anne-babaya eziyet etme ve sılayı rahim’i yani akraba ziyaretini kesme arasında, çok yakın bir bağ olduğunu görmekteyiz.(18)

İlahî Başarıdan Yoksun Olur

İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuştur: “Allah anne-babanın ahını almayı haram etti, zira anne-babanın ahını almak, insanın Allah’a karşı olan kulluk vazifesini yerine getirmemesine neden olur.”(19)

Cezalandırılmakta Acele Edilir

Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu:

“Allah Teâlâ üç çeşit günahın cezasını vermede acele eder ve geciktirmeden ahirete bırakmadan bu dünyada cezasını mutlaka verir: “1- Anne-babanın ahını almak…”(20) 

abna

 

1- Biharu’l Envar, c 71, s 66.

2- Aynı, s 85.

3- Aynı, s 66.

4- Aynı, s 65.

5- Mizanu’l Hikmet, c 10, s 709.

6- Biharu’l Envar, c 71, s 65.

7- Müstedreku’l Vesail, c 15, s 175.

8- Aynı.

9- Aynı, s 176.

10- Mizanu’l Hikmet, c 10, s 716.

11- Biharu’l Envar, c 71, s 71.

12- Aynı, s 74.

13- Müstedreku’l Vesail, c 15, s 195.

14- Biharu’l Envar, c 71, s 62.

15- Aynı, s 61.

16- Aynı, s 85.

17- Kehf / 80.

18- Numune Tefsiri, c 12, s 519.

19- Mizanu’l Hikmet, c 10, s 717.

20- Aynı.

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM