İslâm’ın Beş Temeli Vardır

GİRİŞ: 05.12.2023 08:43      GÜNCELLEME: 05.12.2023 08:43
Rasthaber -  İslâm’ın Beş Temeli Vardır:

 

1- Velayeti kabul etmek: Hz. Muhammed (s.a.a) ve Ehlibeyt’inin (a.s) –ki sonuncusu İmam-ı Zaman Hz. Mehdi’dir (a.f)- velayetini kabul etmek.

2- Oruç tutmak: Oruçla aç olan insanların açlıkları idrak edilir.

3- Zekât vermek: Yoksulların ihtiyaçları giderilir, sevindirilirler.

4- Hacca gitmek: Ahiretin provası dünya gözüyle görülüp yaşanır.

5- Namaz kılmak: Batınî ve zahirî kusurlar bu yolla giderilir.

 

“Yahudiler Hz. Musa’dan (a.s) sonra 71 fırka, Hrıstiyanlar Hz. İsa’dan (a.s) sonra 72 fırka, benim ümmetim ise 73 fırka olacaklar. Onlardan kurtulacak olanlar ben ve Ehlibeyt’imin şialarıdır.”1

 

“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygambere itaat edin ve emir sahiplerine de (masum imamlara itaat edin). Allah’a ve ahiret gününe iman etmişseniz, bir şey hakkında çekiştiğiniz takdirde onu Allah’a ve Peygambere döndürün.”2

 

(Bütün Şia müfessirlerine göre ayette bahsi geçen emir sahipleri on iki Ehlibeyt a.s İmamları’dır.) Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

 

“Ben sizin aranızda iki ağır emanet bırakıyorum: Biri Kur’ân-ı Kerim ve diğeri ise Ehlibeyt’imdir.”3

 

İslâm temiz bir dindir, siz de temiz olun. (Maddî ve manevî temizlik.) Zira temizlerin dışında cennete giren olmayacaktır. İslâm başlangıçta yalnız bir dindi ve yine yalnız olacak. Ne mutlu yalnızlara. İslâm uğrunda kimin saçları ağarırsa kıyamet günü o aklar ona yol gösteren nur olacaktır.4

 

“Onların (varlıklı olanların) mallarında hem isteyenler için hem de istemekten utanan yoksullar için (verilmesi gereken) bir hak vardır.”5

--------------------------------------------

1- Hz. Muhammed (s.a.a).

2- Nisa, 59.

3- Yenabiu’l-Mevedde, s. 116, Hz. Muhammed (s.a.a).

4- Hz. Muhammed (s.a.a).

5- Zâriyat, 1.

YORUMLAR

Haci Bayazit 2 ay önce
İslam başlangıçta yalnız bir din idi yine yalnız olacak’... doğru değil islamın muhtevasına uygun değil; bu yakıştırma batıl parel sünni kaynaklı. Batıl Parelel sinni dinin bazı vicdan sahipleri bunlundukları yolun yanlış olduğunu fark ediyor ama yalnış yoldan dışarı çıkamıyor bu uydurma hadise sarılıyor; islam alemlere rahmet olarak gelmiştir; Allah(c.c) insanlar üzerindeki nimetini Velayet her iki alemin ilmi/nimeti ile tamamlanmış ve bütün alem islam’dan hesaba çekilecektir; nasıl yalnız olabilir.

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM