İslâm Kültüründe Tekbir

GİRİŞ: 02.12.2021 06:56      GÜNCELLEME: 02.12.2021 06:56
Rasthaber -  Allah-u Ekber, yani Allah, bütün hissedilen, zihinde geçen, maddî ve ruhî varlıklardan büyüktür.
 
Allah-u Ekber, yani Allah tavsif edilmeyecek kadar büyüktür.
 
Ey hayal, sanı, vehim ve kıyastan daha yüce!
 
Dediğimiz, duyduğumuz ve okuduğumuzdan,
 
Toplantı bitti de ömrümüz tükendi,

Biz halâ senin vasfının başındayız.
 
İmam Sadık (a.s) buyuruyor ki:

"Tekbir getirirken Allah'tan başka her şey senin gözünde küçük olmalıdır." (Sırr-us Salat, s.78)

İnsan diliyle tekbir getirirken başkasına gönül vermişse yalancı ve hilecidir ve bundan dolayı Allah ondan zikrin tadını alır.
 
İslam Kültüründe Tekbir
 
Sadece namazda değil, namaz dışında da bir çok yerler tekbir söylenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, Müslümanlar sadr-ı İslam'da, hem iyi günlerde ve hem de kötü günlerde tekbir getirmekteydiler. Biz onlardan sadece bir bölümüne değiniyoruz:

1- Hendek savaşında, Müslümanlar hendek kazarken sert bir taşla karşılaşınca kazma kırılmasına rağmen taş kırılmadı.

Resulullah (s.a.a) bir vuruşta taşı kırınca Müslümanlar her bir ağızdan tekbir getirdiler ve orada Resul-i Ekrem (s.a.a), "ben taşların kıvılcımında Rum ve İran saraylarının yıkılışını gördüm", buyurmuştur. (1)
 
2- Hz. Ali (a.s) Sıffin savaşında, birisini öldürdüğünde tekbir getiriyordu ve Müslümanlar tekbirleri sayarak o hazretin ne kadar düşman askerini öldürdüğünü anlıyorlardır. (2)

3- Fatıma-i Zehra'yı (s.a) Hz Ali'nin (a.s) evine götürdükleri gece yetmiş bin melek tekbir söyleyerek yere indi. (3)
 
4- Resulullah (s.a.a), Fatıma binti Esed'in cenazesi için 40 tekbir (4) ve amcası Hamza'nın cenazesi için ise 70 tekbir getirdi. (5)
 
5- Hacda şeytan taşlamada atılan her taşta bir tekbir söylemek müstehaptır. (6)
 
6- Sevabı bin rekat müstehap namaza eşit olan Hz. Zehra'nın (s.a) tesbihatında 34 defa tekbir söylenir. (7)

7- Resulullah (s.a.a) dünyaya gelince söylediği ilk kelime mübarek "Allah-u ekber" kelimesiydi. (8)

8- Mekke Müslümanlar tarafından fethedilince, Resulullah (s.a.a) Mescid-i Haram'a girip Hacer-ul Esved'e işaret ederek tekbir getirdi ve Müslümanlar yüksek sesle öyle bir tekbir getirdiler ki müşrikler titremeye başladılar. (9)

9- Rivayetlerde şöyle geçer: Bir şey sizi hayrete düşürürse tekbir getirin. (10)

10- Uhud savaşında kafirlerden bir kahraman savaşmak için rakip savaşçı istedi. Hz. Ali (a.s) ileri çıkarak ona öyle bir darbe indirdi ki Resulullah (s.a.a) ve Müslümanlar yüksek sesle tekbir getirdiler. (11)

11- Resulullah (s.a.a) Hz. Ali'ye (a.s) şöyle buyuruyor: Ayın hilal haline veya aynaya baktığın zaman veya bir sıkıntıyla karşılaştığında 3 defa tekbir getir. (12)
 
12- Ümeyye oğullarına karşı kıyam eden İmam Seccad'ın (a.s) oğlu Zeyd'in sloganı "Allah-u Ekber"di. (13)
 
13- Bedir savaşında, Resulullah (s.a.a), Nufel isminde düşmanın ileri gelenlerinden birinin ölüm haberini bekliyordu. Hz. Ali'nin (a.s) onu öldürdüğünü duyunca hazret tekbir getirdi. (14)
 
14- Hz. Ali (a.s), Hz. Zehra'yı (s.a) istemeye gidince, Resulullah (s.a.a) "Konuyu kızım Fatıma'ya açmamı bekle" buyurdu. Fakat Hz. Zehra (s.a) sustu ve bir şey söylemedi. Bunun üzerine Resulullah (s.a.a), "Allah-u Ekber; suskunluk ikrardır" buyurdu. (15) 

15- Haricilerle savaşta, Haricilerin başları öldürülünce Hz. Ali (a.s) tekbir getirerek secdeye kapandı ve onu müteakiben diğerleri de tekbir getirdiler.

16- Yahudilerden bir grubu Müslüman oldular ve Resulullah'a (s.a.a), "önceki peygamberlerin vasisi vardı; sizin vasiniz kimdir?" diye sordular. Bunun üzerine Velayet ayeti nazil oldu ve "sizin veliniz Allah, Resulü ve rüku halinde zekat veren müminlerdir" buyurdu. (16) Bunun peşinden Resulullah (s.a.a), "mescide gidelim" buyurdu. İçeri girdiklerinde bir fakirin sevindiğini ve Hz. Ali'nin (a.s) rüku halinde yüzüğünü ona sadaka verdiğini gördüler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem (s.a.a) tekbir getirdi. (17)
 
17- Masum Ehl-i Beyt İmamlarının (a.s) haremlerine girerken tekbir getirilmesi tavsiye edilmiştir. Nitekim Camia ziyaretini okumadan önce üç merhalede 100 tekbir söylemekteyiz ki, Allame Meclisî'nin dediğine göre, bunun sebebi, Camia ziyaretindeki cümlelerin insanı Ehl-i Beyt İmamları hakkında aşırıcılığa düşürmekten koruması olabilir. (18) 

18- Hz. Ali (a.s), yargılamalarında suçluyu teşhis edince tekbir getiriyordu. (19)
 
19- Hz. Ali'nin (a.s) taraftarı olması suçuyla İbn-i Ziyad'ın emriyle darağacına çekilen ve mızrakla kendisine saldırılan Meysem-i Temmar şehadet anında ağzından kan geldiği halde tekbir söylüyordu. (20)
 
20- Resulullah (s.a.a) miraca çıktığında göklerin her tabakasından geçince tekbir getiriyordu. (21)
 
21- Cebrail, Resulullah'ın (s.a.a) yanında bulunduğu bir sırada Hz. Ali (a.s) içeri girdi. Bunun üzerine Cebrail şöyle dedi: "Ey Muhammed! Sen peygamberliğe gönderen Allah'a andolsun ki gökyüzü halkı Ali'yi yeryüzü halkından daha iyi tanımaktalar. Ali savaşlarda tekbir getirince biz melekler de onunla birlikte tekbir getirmekteyiz." (22)
 
22- Hayber savaşında, Müslümanlar kaleye girince, öyle tekbirler getiriyorlardı ki Yahudiler dayanamayıp kaçtılar. (23)

Ayetullah Muhsin Kıraati
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - Bihar-ul Envar, c.20, s.190.

2 - Bihar-ul Envar, c.32, s.60.

3 - Bihar-ul Envar, c.43, s.104.

4 - Bihar-ul Envar, c.35, s.70.

5 - Bihar-ul Envar, c.20, 63.

6 - Bihar-ul Envar, c.11, s.168.

7 - Bihar-ul Envar, c.15, s.248.

8 - Bihar-ul Envar, c.15, 273.

9 - Numune tefsiri, c.27, s.407.

10 - Bihar-ul Envar, c.92, s.127.

11 - Bihar-ul Envar, c.20, s.126.

12 - Bihar-ul Envar, c.92, s.145.

13 - Zeyd b. Ali kitabı, s.186.

14 - Bihar-ul Envar, c.19, s.281.

15 - Bihar-ul Envar, c.4, s.93.

16 - Maide, 55.

17 - Bihar-ul Envar, c.35, s.183.

18 - Bihar-ul Envar, c.16, s.99.

19 - Bihar-ul Envar, c.40, s.260.

20 - Bihar-ul Envar, c,42, s.125.

21 - Bihar-ul Envar, c.86, s.207.

22 - Bihar-ul Envar, c.39, s.98.

ehlader

23 - Peygamber ve Hükümet, s.146.

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM