Kim Allah’ın Karşısında Durabilir?

Bazı insanlar Allah’ın dünyadaki varlığına ve etkisine inanmaz. Aslında bu grup insanların temel sorunu, Allah’ın iradesine nasıl ve ne şekilde karşı çıkmak istedikleridir.
GİRİŞ: 23.05.2023 14:17      GÜNCELLEME: 23.05.2023 14:17
Rasthaber -  Ku’ran literatüründe kafir, hak dini kabul etmeyi reddeden ve tevhid, peygamberlik ve mead ile ilgili dini ilkelere inanmayan insanları ifade eder. Küfür, Arapça’da bir şeyi gizlemek, örtmek demektir. Küfür cehaletten veya şüpheden kaynaklanabilir. Küfür de iman gibi bir kalp meselesidir.

Buradaki asıl soru, kafirin temel olarak nasıl ve hangi güçle Allah’ın iradesine karşı durabileceğidir.

Al-i İmrân suresi 116. ayetini okuyoruz: “İnkâr edenlerin malları da çocukları da Allah’a karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemliklerdir; onlar orada ebedî kalacaklardır.”

Kur’an ayetlerinde, özellikle Al-i İmrân Suresi’nin önceki ayetlerinde özellikleri belirtilen imanlı ve hakikati arayan insanların aksi bu ayette anlatılan kâfir ve zalim kimselerdir. İlk olarak malı, serveti, çok sayıda evladı ile kafirler  Allah’ın azabından güvende kalamazlar. Ayette mal ve çocuklardan bahsedilmesi bunların bir insanın ana maddi sermeyasinin çocuk olarak zikredilen insan kaynakları, diğerinin ise ekonomik sermaye olması ve geri kalan maddi imkanların bu iki kaynaktan elde edilmesidir.

Kur’an-ı Kerim açıkça mali ayrıcalıklar ve dünyevî güçlerin hiçbir şekilde Allah’a karşı bir ayrıcalık sayılamayacağını ve bunlara güvenmenin büyük bir hata olduğunu söylemektedir. Bunlar ancak iman ve salih niyyet ışığında doğru yolda kullanıldıklarında kişiye fayda sağlar, aksi halde sahipleri “cehennen ehlidirler ve orada ebedi kalacaklardır”

Nûr tefsirinde Al-i İmrân suresi 116 ayetiyle ilgili noktalar

Kur’an-ı Kerim’de defalarca Allah’ın gazabına karşı ne malın, ne evlatların, ne akrabaların, ne eşlerin, ne dostların, ne velilerin, ne de başka bir şeyin etkili olamayacağı bildirilmiştir.

 Al-i İmrân suresi 117. ayeti: “Onların bu dünya hayatında harcadıklarının misali, kendilerine zulmeden halkın ekinine isabet edip onu helâk eden kavurucu bir rüzgârdır. Allah onlara zulmetmedi, fakat onlar kendilerine zulmediyorlar.”

Kâfirlerin bâtıl yolunda harcadıkları bütün çabalar ve harcadıkları mallar kavurucu bir rüzgarın harap ettiği bir tarlaya tohum ekmeye benzer. İslam’ın zuhurunun başlangıcından bugüne kadar İslam’a yönelik her türlü komplo, saldırı ve propaganda yenilgiyle sonuçlanmış olup İlâhi din her geçen gün büyüyerek yayılmıştır.

Ayetin mesajları:

1- İman amelde etkilidir. Küfür infak nimetlerinden mahrum kalmaya sebep olur.

2- İnsanların günahlarıda doğal afetlere sebep olan etkenler arasındadır.

3- Günahlar sevapları ve  iyilikleri yok eder.

4- Allah’ın gazabı zulüm değil, insanın kendi eylemlerinin bir yansımasıdır.
iqna

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM