Nübüvvet ve İmamet Birbiriyle Bağlantılıdır

Peygamber Efendimiz de olan rahmet, diğer peygamberlerle mukayese dahi edilemez...
GİRİŞ: 21.06.2022 04:04      GÜNCELLEME: 21.06.2022 04:04
Rasthaber -  Hz Peygamber Efendimiz'in (s.a.a) makam ve yüceliği o kadar fazla ki insan bunların açıklamaktan aciz kalıyor. Eğer biz Peygamber Efendimiz'in özelliklerini anlatmaya çalışacak olsak ilk önce peygamberimizin miracını söylememiz gerekir. Çünkü bazı diğer peygamberlerinde miracı olmuştur fakat hiç birinin miracı Peygamber Efendimiz'in miracı ile mukayese edilemez.

Peygamber Efendimiz (s.aa.) miraca gittiğinde Allah Teâlâ ile Peygamber Efendimiz arasındaki yakınlık derecesi iki yay boyutuna kadar inmiştir. Bu yakınlık nasıl bize bir mesaj niteliğinde ise aynı şekilde nübüvvet ve imamet ilişkisi de aynı şekilde ele alınmalıdır. Zira nübüvvet ve imamet konusu birbirinden ayrılmadan insanlığa gönderilen ilahi konudur. 

Miraçta Peygamber Efendimiz'e (s.a.a) tecelli olan konulardan biri hiç kuşkusuz vilayetin hakikati ve makamı sunulmuştur. Hatta Allah Teâlâ imamet konusunu tatbiki için kuran ayetlerinde açıkça beyan etmiştir.

Peygamber Efendimiz'in (s.a.a) ikinci göze çarpan özelliği ise rahmet peygamberi olmasıdır. Doğrudur diğer peygamberler de rahmet üzerine gönderilmiştir. Fakat Peygamber Efendimiz de olan rahmet, diğer peygamberlerle mukayese dahi edilemez. Çünkü ayet-i kerimeye göre âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir.

İnsanoğlunun bu fani dünyadan kurtulmasının tek yolu; Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak, kurtuluş gemisi olan Ehlibeyt’e tutunmaktan başka yol yoktur. Eğer doğru yolda yol almak istiyorsanız Allah'ın size buyurduklarına uyunuz. Tarih buna şahit olmuştur ki, her kim hak yolu terk etmiş ise sonu hüsran olmuştur.

İslam dini geçmişten günümüze kadar ve hatta bundan sonra dahi düşmanları olmuş ve olacaktır. İslam dini rahmet dini olarak insanlığa sunulurken İslam düşmanlığı ise kin, öfke, nefret, zulüm tohumlarını insanların arasına bırakarak insanlığa zarar vermektedirler. İslam dini geçmiş tarihte düşmanları ile açıkça meydan muharebeleri yaparken günümüz de İslam düşmanları ise daha çeşitli metotlar ve hileler ile İslam dinine zarar vermeye çalışmaktadırlar. İslam dini evrensel ve kamil bir din olduğu için insanlığın ihtiyaçlarına her alanda cevap verebilmektedir.

ehlibeytalimleri

YORUMLAR

REKLAM