Altılı Masanın Ortak Mutabakat Metni Açıklandı

GİRİŞ: 30.01.2023 15:33      GÜNCELLEME: 30.01.2023 15:33
Rasthaber -  Altılı masayı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları, Ankara'da Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde Ortak Politikalar Mutabakat Metni Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda altı partinin genel başkan yardımcıları Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni anlattı. Altılı masayı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları, seçim beyannamesi niteliğindeki metni törenle imzaladı.

Metin 9 ana başlıktan 75 alt başlıktan oluşuyor

Metindeki 9 ana başlık şu şekilde sıralanıyor;

1.Hukuk, Adalet ve Yargı,

2.Kamu Yönetimi,

3.Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim,

4.Ekonomi, Finans ve İstihdam,

5.Bilim, Ar-Ge, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm,

6.Sektörel Politikalar,

7.Eğitim ve Öğretim,

8.Sosyal Politikalar,

9.Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları.

75 alt başlığın olduğu metin 2 bin 300’den fazla somut hedef, politika ve projeler bulunuyor.

Metinden öne çıkan başlıklar şöyle:

 • Devlet sırrı ve ticari sır kavramları Meclis'in bilgi edinme ve denetim yetkilerini engellemeyecek şekilde yeniden tanımlanacak.
 • Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisine son verilmesi öngörülüyor.
 • Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davaların açılması Meclis iznine bağlanıyor
 • Genel seçimlerde yüzde 1 oy alan siyasi partilere hazine yardımı öngörülüyor
 • Seçim barajının yüzde 3’e düşürülmesi öngörülüyor
 • Kamu yönetimi başlığında; Türkiye Varlık Fonunun kapatılması öngörülüyor
 • Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurullar ve ofisler lağvedilerek görev ve yetkiler ilgili bakanlıklara ve kurumlara devredilecek
 • Merkez Bankasının İstanbul'daki birimleri tekrar Ankara’ya getirilecek
 • Ulaştırma ve lojistik başlığı altında; Kanal İstanbul Projesi göreve başlanıldığı gün iptal edilecek, o güne kadar yapılan tüm işlemler incelemeye alınacak
 • Atatürk Havalimanı yeniden uçuşa uygun hale getirilmesi hedefleniyor
 • Dış ticaret, iç ticaret ve rekabet politikası başlığı altında; ihracatçıların döviz gelirlerinin yüzde 40’ını Merkez Bankasına satma zorunluluğu kaldırılması planlanıyor
 • Küçük ve orta boy işletmeler ile esnaf ve sanatkarlar başlığı altında; Ticaret Bakanlığının adının Esnaf ve Ticaret Bakanlığı şeklinde yeniden yapılandırılması öngörülüyor.
 • İlk kez konut alımında tapu harcı alınmayacak.

'Meclis'te torba kanun düzenlemesine son vereceğiz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, konuşmasında şu noktalara değindi:

"Meclis'te torba kanun düzenlemesine son vereceğiz. Meclis'te kesin hesap komisyonunu kuracağız. Cumhurbaşkanı'nın 7 yıl için sadece 1 dönem seçilmesi kuralını getireceğiz. Tarafsızlığını güvence altına alacağız. Yargı reformuyla bağımsız ve tarafsızlığı sağlayacağız. HSK'yı kaldıracağız. Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde iki kurul olacak. Adalet Bakanı, Hakimler Kurulu'nda yer almayacak. Hakimler, Adalet Bakanlığı'na bağlı olmayacak. Özel yetkili mahkemelere son vereceğiz. Seçim barajını yüzde 3'e düşüreceğiz. Siyasi partilere kapatma davası açılması için TBMM iznini zorunlu hale getireceğiz. Tutuklamanın istisna olması için gerekli düzenlemeleri gerçekleştireceğiz. Ülkemizi gri liste ayıbından kurtaracağız. Siyasetin finansmanının şeffaf ve denetlenebilir olmasını sağlayacağız."

'Hedefimiz enflasyonu 2 yıl içinde tek haneye indirmek'

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, enflasyon hedeflerine ilişkin açıklamada bulundu:

"Temel hedefimiz enflasyonu 2 yıl içinde tek haneye indirmektir. Hayat pahalılığını sonlandıracağız. Büyüme hızını yüzde 5'in üzerine çıkaracağız. 5 yılda en az 5 milyon yeni iş yaratacağız. Merkez Bankası'na fiyat ve finansal istikrarı sağlaması dışında sorumluluklar yüklemeyeceğiz. Bankanın İstanbul'daki birimlerini Ankara'ya taşıyacağız. Kur Korumalı Mevduat'ta yeni hesap açmayacağız. Mevcut hesapları vade sonunda kapatacağız. Cumhurbaşkanlığı'nı Çankaya Köşkü'ne taşıyacağız. Cumhurbaşkanlığı envanterindeki uçakları satıp yerine orman yangını söndürme uçakları alacağız. Kamu görevlilerinin birden fazla yerden maaş almalarına son vereceğiz. Ülkemizin kaynaklarını Kanal İstanbul gibi projeler yerine tarımsal sulamaya ayıracağız. "

'Akademisyenlerin özlük haklarında iyileştirme yapacağız'

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahin Alp, eğitim sistemine dair vaatlerini açıkladı:

"Beyin göçünü engellemek için eğitim sistemimizi özgürlükçü ve yenilikçi müfredatla donatacağız. Akademisyenlerin özlük haklarında ve gelirlerinde iyileştirmeler yapacağız. Üniversitelerimizi geleceğe hazırlayacağız. Firmaların e-ticaret, çevreci ürünler gibi alanlarda beceri ve imkanlarını destekleyeceğiz. Bilimim ve Yenilikçilik Bakanlığı'nı kuracağız. Yapay Zeka ve Etik Kurulu'nu oluşturacağız. 5G için adımlar atacağız. İnternet üzerindeki vergileri indireceğiz. Bilgisayar tablet ve cep telefonu gibi ürünlerde vergi yükünü azaltacağız. Ortak kullanım alanlarında kesintisiz internet hizmeti vereceğiz. MEB'de idari pozisyonlara eğitim kökenli ve liyakatli kadroları görevlendireceğiz. LGS sınavını süreç içinde kaldıracağız. Üniversiteye girişte çoklu sınav sistemini getireceğiz. YÖK'ü kaldıracak, sınırlı görevleri bulunan bir kurul kuracağız."

'Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı' olacak

Gelecek Partisi Politika İzleme Kurulu Başkanı Feridun Bilgin, Tarım Bakanlığı'nın yapısının değişeceğini belirtti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı’nı 'Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı' olarak yeniden yapılandıracağız. Tarımda indirimli elektrik tarifesi uygulayacağız. Tarım ürünlerinde taban fiyatları maliyet ve kur politikasına göre uygulayacağız. Mazot, gübre, yem ve tohum gibi destekleri çiftçi tarlasını süremeden vereceğiz. Savunma sanayimizi çok daha ileri bir noktaya taşıyarak, ülkemizin savunma alanındaki dışa bağımlılığını azaltacak, ileri endüstriyel teknolojilerin gelişimine öncülük yapacak bir ekosistem oluşturacak, silahlı kuvvetlerimizin gücünü ve caydırıcılığını artıracak ve yüksek katma değerli ihracatı geliştireceğiz. Ticaret Bakanlığını Esnaf ve Ticaret Bakanlığı şeklinde yeniden yapılandıracağız. Akkuyu Nükleer Santral Projesi’nin mevcut durumunu ve sözleşme detaylarını, anlaşma dışında verilmiş olan hakları veya üstlenilen yükümlülükleri gözden geçireceğiz. Kanal İstanbul projesini göreve başladığımız gün iptal edecek, bugüne kadar yapılan iş ve işlemleri hukuki, ekonomik, ekolojik ve teknik olarak incelemeye alacağız. Atatürk Havalimanını yeniden uçuşa uygun hale getireceğiz."

'Gelir desteği sağlanacak'

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, gelir desteği sağlanacağını ifade etti ve ayrıntıları paylaştı:

"Geliri belirli düzeyin altındaki ailelere gelirlerini insan onuruna yaraşır bir yaşam sağlayacak seviyeye yükseltmek amacıyla Devlet tarafından aile bazında, hak temelli, arz odaklı ve kurumsallaşmış bir yapıda 'Gelir Desteği' sağlayacağız. Kaçak yabancı işçilikle tavizsiz ve etkin mücadele edeceğiz. Asgari ücret tespitine ilişkin 131 sayılı ILO Sözleşmesi onaylayacağız. İşsizlik Sigortası Fonu’nun amaç dışı kullanılmasının önüne geçeceğiz. Toplu Konut İdaresi’nin asıl görevi olan Sosyal Konut üretimine odaklanmasını sağlayacak, bu amaçla ihtiyaç duyulan kaynakları tahsis edeceğiz. Uyuşturucu baronlarının, organize suç örgütü üyelerinin ülkemizde faaliyet yürütmelerinin önüne geçeceğiz."

'Dışişleri Bakanlığı'na rol ve görevini yeniden kazandıracağız'

Saadet Partisi Genel Başkan Vekili Sabri Tekir, Dışişleri Bakanlığı'nın yapısal değişikliğe gideceğini söyledi:

"Dışişleri Bakanlığı’na dış politika yapım, karar ve uygulamalarındaki rol ve görevini yeniden kazandıracağız. Dışişleri Bakanlığı’na personel alımlarında objektif, güvenilir, siyasi tercihlerden uzak, ehliyete ve liyakate dayalı kapsamlı bir sınav sistemi getireceğiz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve onların oluşturdukları STK’ların Türkiye’nin yumuşak gücü ve kamu diplomasisinin etkin bir aracı olması için gayret göstereceğiz. Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefimiz doğrultusunda bu alandaki sürecin diyalog, adalet ve eşitlik çerçevesinde tamamlanması için çalışacağız. Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi olmamız ve Anayasamızın gereği olarak, AİHS'ne ve Konsey’in diğer hukuki belgelerine uyum sağlayacak, AİHM kararlarını uygulayacağız. Ortadoğu Bölgesindeki ülkelerinin bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüklerine saygı duyacak, iç işlerine karışmayacak, aralarındaki sorunlarda 'taraf tutan' değil 'çözümleri kolaylaştıran' olacağız."

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM