Allah’ın Cezalandırması

GİRİŞ: 03.12.2023 10:19      GÜNCELLEME: 03.12.2023 10:19
Rasthaber -  Allah’ın dört çeşit cezalandırması vardır:

 

1- Allah, acele cezalandırır.1

2- Allah, ansızın cezalandırır.2

3- Allah, kahrederek (toplu) cezalandırır.3

4- Allah, mühlet verir (sabreder) ve cezalandırır.4

 

Beşeriyet tarihinde tüm Peygamberler (a.s) (Âdem’den a.s Hz. Hatem Muhammed Mustafa’ya s.a.a kadar) topluma zulüm hâkim olmasın diye insan toplumunu ıslah etmek için özverili çabalar göstermişlerdir.5

 

Ey Allah’ım! Senden rahmet ve mağfiretine sebep olan şeyleri, her türlü bela ve ateşten kurtuluşu, cennetine ulaşmayı, selam yurdunun hoşnutluğunu, Hz. Muhammed (s.a.a) ve Ehlibeyt’ine komşu olmayı diliyorum. 6

 

“Onun ayetlerinden biri de senin gerçekten yeryüzünü (kuraklıktan kurumuş) boynu bükük bir halde görmendir. Ama biz onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman deprenir ve kabarır. Şüphesiz onu dirilten, ölüleri de elbette dirilticidir. Çünkü O, her şeye güç yetirendir.”7

 

“Nice ülkeler vardır ki, (halkı) zulmediyorken ben ona bir süre tanıdım, sonra yakalayıverdim; dönüş yalnızca banadır.”8

 

Zulüm adımları kaydırır, (insanların vicdanî duygularını köreltip ilahî yoldan sapan asilerden eder) nimetleri ortadan yok eder ve ümmetleri helâk eder.9

--------------------------------------------

1- Hac, 44.

2- Enam, 44.

3- Fussilet, 40.

4- Hac, 48.

5- İmam Humeyî.

6- Ehlibeyt’ten Dualar, s. 230.

7- Fussilet, 40.

8- Hac, 48.

9- Gureru’l-Hikem, s. 456, Hz. Ali (a.s).

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM