Hz. Hatice İslam'a Hizmetin Örneğidir

Peygamber, Hatice’nin vefatının ardından onu hayırla anar, üstün özelliklerini anlatırdı...
GİRİŞ: 05.10.2022 14:17      GÜNCELLEME: 05.10.2022 14:17
Rasthaber -  Ayetullah Safi Gulpayigani, Hz. Hatice’nin üstün özelliklerinin tüm dünyaya özellikle de kadınlara anlatılması gerektiğinin altını çizerek şöyle yazdı: Bu büyük kadın İslam ve Peygambere (s.a.a) hizmet konusunda büyük bir örneklik teşkil etmektedir. İyi bir eş olması yönüyle de örnek alınacak büyük bir şahsiyettir. Onun bu üstün özelliklerini örnek alarak yaşam pratiğimize yansıtmamız gerekir.

Bisetin onuncu yılında ve hicretten üç yıl önce Ramazan ayında müminlerin annesi, o imanlı fedakâr hanımefendi altmış beş yıllık bereket dolu bir ömrün ardından dünyaya veda etti. Şeyh Mufid’in görüşüne göre bu esef verici vefat Ramazan ayının onuncu gününde vuku bulmuştur. Peygamber (s.a.a) onu kendi elleriyle Mekke’nin Heccun bölgesinde toprağa verdi. Peygamber bu olaydan o kadar çok üzüntü duymuştu ki o yıla “hüzün yılı” ismini verdi.

Hz. Hatice’nin Ailesi Soylu Bir Ailedir

Hz. Hatice (s.a) baba ve anne tarafından Arap yarımadasının asalet ve yücelik sahibi en soylu ailesine mensuptu.

Yüce Allah akıl, edep, hikmet, basiret, marifet sahibi bu eşsiz hanımın Peygamber eşi olmasını, imamet ve velayet semasını süsleyen on bir imamın ninesi olmasını murad etti.

Onun sahip olduğu kemal, deha, anlayış, basiret ve feraset erkekler ve kadınlardan çok az kimsede görülen özelliklerdendi. İffet, âlicenaplık, taharet, cömertlik, hüsnü muaşeret, samimiyet, şefkat ve vefakârlık bu yüce hanımı ayrıcalıklı kılan üstün özelliklerden bazıları olmuştur.

Örnek Bir Eş Oluşu

Erkek için, özellikle de evin dışında büyük sosyal sorumluluklarla iştigal ediyorsa, büyük hedefleri varsa, sürekli onu bu hedeflerinden uzaklaştırmak isteyen düşmanları ile mücadele etmek zorundaysa onun kalbini sakinleştirecek, ruhuna dinginlik verecek ve yorgunluğunu bir nebze olsun dindirecek en etkili şey muhabbet ve şefkat dolu tertemiz bir eştir.

Eğer dışarıda düşmanla mücadele eden, onların saldırılarına, eziyetlerine, alaylarına maruz kalan erkek eve döndüğünde cahil, korkak, asık suratlı, ağzı bozuk, sadece dünyevi konforunu düşünen bir eşle karşılaşırsa; onun sıkıntıları ikiye katlanmış olacaktır. Hatta eşini bile ikna edemediği için hedeflerine ulaşmak yolundaki irade ve kararlılığında zafiyete düşmesi bile söz konusu olabilecektir.

Düşünsenize, eğer Müşriklere karşı birçok sıkıntıya göğüs geren İslam Peygamberi eğer eve döndüğünde onca servet ve mal sahibi Kureyş’in saygın hanımefendisi olan bu kadın eğer ona itiraz etseydi veya ona olan şefkati ve acıma duygusuyla davetinden vazgeçmesini isteseydi, Peygamberin bu mücadelesindeki işi ne kadar zorlaşmış olurdu!

Ancak Allah’ın lütfu ile Hatice’nin (s.a) kalbi İslami davetin hakkaniyetine öyle bir açıldı ki tüm vücudu marifet ve hikmetle doldu. Asla Peygamberi (s.a.a) zor durumda bırakacak bir tavır sergilemedi. Aksine onun en önemli desteği oldu.

İlahi Daveti Kabul Etmesi

Dr. Bintu Şati şöyle der: Acaba, Hatice’den gayrı başka bir eş, kocasını Hira Dağı'ndan döndüğünde böylesi güçlü bir imanla onu karşılayabilir ve Allah’ın onu asla yalnız bırakmayacağına can-u gönülden inanabilir miydi?

Acaba Hatice dışında hangi eş servet ve bolluk içerisindeki yaşantısından vazgeçerek hakkaniyetine inandığı kocasının zorluk ve sıkıntılarla dolu hayatında onun ulvi hedefleri uğrunda her türlü meşakkati göze alabilirdi?

Âlemin En Üstün Kadınları

Peygamber (s.a.a) Hatice’yi asla unutmadı. Vefatının ardından hep onu hayırla anar, üstün özelliklerini anlatırdı.

Ayşe’den şöyle rivayet edilir: Resulullah (s.a.a), Hatice’yi hayırla anmadan evden çıkmazdı. Hep onu hayır ve iyiliği ile zikreder, kendisini överdi. Bir gün kadınlık gururuma dokundu ve şöyle dedim: O yaşlı bir kadındı; halbuki Allah, ondan daha iyi kadınlar sana vermiştir!

Peygamber (s.a.a) öfkelendi; kızgınlığı yüzüne yansıdı ve şöyle buyurdu: Hayır! Allah’a yemin olsun ki Allah ondan daha iyisini bana vermemiştir. İnsanlar inkâr ederken o iman etti, insanlar beni yalanladığında o beni tasdik etti. İnsanlar beni mahrum ettiğinde o malını benimle paylaştı. Allah ondan bana evlatlar verdi ama diğer kadınlardan mahrum bıraktı.

Enes b. Malik şöyle rivayet eder: Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu: Âlemdeki kadınların en üstünü İmran kızı Meryem, Mezahim kızı Asiye, Huveyled kızı Hatice ve Muhammed kızı Fatıma’dır.

Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim’de Ayşe’den şöyle rivayet edilir: Resulullah (s.a.a) Hatice’yi cennette hiçbir gürültü ve zahmetin olmadığı bir evle müjdeledi.

Hz. Hatice’nin üstün özellikleri tüm dünyaya özellikle de kadınlara anlatılması gerekir. Bu büyük kadın İslam ve Peygambere (s.a.a) hizmet konusunda büyük bir örneklik teşkil etmektedir. İyi bir eş olması yönüyle de örnek alınacak büyük bir şahsiyettir. Onun bu üstün özelliklerini örnek alarak yaşam pratiğimize yansıtmamız gerekir.

Ayetullah Safi Gulpayigani

YORUMLAR

REKLAM