Recep Ayı'nın Fazileti

Kim Recep'ten bir gün oruç tutarsa, cehennem ateşi bir yıllık mesafe ondan uzaklaşır...
GİRİŞ: 29.02.2020 09:26      GÜNCELLEME: 29.02.2020 09:26
Rasthaber -  Recep, Şaban ve Ramazan ayları, şeref ve fazilette en doruk noktada bulunan ve diğer bütün aylardan üstün olan aylardır. Resul-i Ekrem'den nakledilen bir hadis-i şerifte şöyle geçer:

"Recep Allah'ın büyük ayıdır; hiç bir ay hürmet ve fazilette bu aya yetişemez. Bu ayda kâfirlerle savaşmak haramdır. Şunu bilin ki Recep, Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve ramazan ümmetimin ayıdır.

Kim recep ayının bir gününü oruç tutarsa, Allah'ın büyük rızasını kazanmış olur; Allah'ın gazabı ondan uzaklaşır ve cehennem kapılarından birisi onun yüzüne kapanır."

İmam Musa Kâzım'dan (a.s) şöyle rivayet edilmiştir:

"Kim recepten bir gün oruç tutarsa, cehennem ateşi bir yıllık mesafe ondan uzaklaşır. Kim üç gün oruç tutarsa, cennet ona farz olur."

Yine şöyle buyurmuştur:

"Recep, cennette sütten beyaz ve baldan tatlı bir nehrin ismidir. Kim recep ayından bir gün oruç tutarsa, Allah o nehirden ona içirir."

İmam Cafer-i Sadık'tan (a.s) nakledilen bir hadiste, İmam (a.s) Resul-i Ekrem'den şöyle rivayet etmiştir:

"Recep, benim ümmetim için mağfiret dileme ayıdır. Bu ayda istiğfar edin (tövbe edin ve bağışlanma dileyin.) Zira Hak Teâlâ, çok bağışlayan ve rahimdir.

Recep ayına 'asabb' (dökülen) denir; zira bu ayda benim ümmetimin üzerine çok rahmet dökülür. O hâlde şu zikri çok söyleyin: 'Esteğfirullahe ve es'eluhu't-tevbe"

Peygamber Efendimiz (saa) rivayette şöyle buyurmuştur:

 "Yüce Allah gökyüzünün yedinci tabakasın da 'Daî' isminde bir melek görevlendirmiştir. Recep Ayı gelip çattığında bu melek akşamdan sabaha kadar şöyle nida eder: 'Ne mutlu! Zikir ve itaat edenlere.’ Yüce Allah buyuruyor ki ‘Benimle oturmak isteyen ile otururum, bana itaat edene itaat ederim, benden af dileyeni bağışlarım. Bu ay benim ayımdır ve kul benim kulumdur. Rahmet benim rahmetimdir. Bu ayda kim beni çağırırsa icabet ederim. Kim benden hidayet olmayı dilerse, hidayet ederim. Bu ay kulum ile kendi aramda iptir. Kim bu ipe tutunursa bana ulaşacaktır."

Merhum ibn-i Babeveyh, muteber senetle Salimden şöyle rivayet etmiştir:

"Ben Recep Ayı'nın sonuna birkaç gün kala imam Cafer Sadık'ın (a.s) yanına gitmiştim. Beni görür görmez şöyle buyurdu: "Ey Salim! Bu ayda hiç oruç tuttun mu?" "Hayır, Vallahi!" dedim, "Ey Resulullah'ın oğlu!" İmam (a.s) şöyle buyurdu:

"O kadar sevap kaybetmişsin ki miktarını ancak Allah (c.c) bilir. Bu, Allah'ın üstün kıldığı ve hürmetini yücelttiği bir aydır. Bu ayda oruç tutanları kendi ikram ve değerlendirmesine mazhar kılmayı kendisine farz kılmıştır."

İmam Rıza (a.s), Resulullah'ın (s.a.a) şöyle dediğini rivayet ediyor: "Recep, Allah'ın ayıdır. Bu ayda Allah'ın rahmeti kullarının üzerine dökülür. Şaban ayında, tüm iyilikler paylaşılır ve dağıtılır. Ramazan Ayının ilk gecesinden itibaren şeytan bağlanmıştır. Allah, bu ayın her gecesinde 70 bin kişiyi bağışlar. Kadir gecesinde ise; Recep ve Şaban Ayının ölçüsünde; din kardeşiyle düşmanlık ve buğz eden kişiler hariç, tüm kullarını bağışlar."

Selman-ı Farisi'den gelen rivayete göre, şöyle demiştir:

"Resulullah (s.a.a) efendimizin şöyle buyurduğunu duydum: "Bir kimse, Recep Ayında bir sadaka verir ise, bin altın sadaka vermiş gibi sayılır. Allah-u Teâlâ, onun bedenindeki her tüy için bin iyilik yazar; bin misli derecesini yükseltir, bin kötülüğü siler."
ehlader

YORUMLAR

REKLAM