Tasua Günü

GİRİŞ: 07.08.2022 18:28      GÜNCELLEME: 07.08.2022 18:28

Rasthaber -  Tasua Günü ve Amelleri

Tasua günü olan dokuzuncu gün, İmam Sadık’tan (s.a.a) şöyle rivayet edilmiştir: “Tasua, İmam Hüseyin’le (a.s) yarenlerinin Kerbela’da kuşatıldığı, Şam ordusunun o hazreti öldürmek için bir araya toplandığı gündür. O gün İbn Mercane’yle Ömer-i Sa’d etraflarında toplanan ordunun çokluğu nedeniyle sevinip İmam Hüseyin’le (a.s) yarenlerini zayıf saydılar, kimsenin İmam Hüseyin’e (a.s) yardım etmek için gelmeyeceğine ve Iraklıların o hazreti yalnız bırakacağına emin oldular.” İmam (a.s) sonra, “Babam feda olsun o zayıf garibe” buyurdu.

Onuncu Gece:

Onuncu gece Aşura gecesidir.[Yani Aşura gününden bir önceki gece, Tasua gününün akşamından Aşura gününe kadar olan zaman dilimi. Tasua günü akşam ezanından sonra gün bir sonraki güne dönüyor, o yüzden de dokuzuncu günün akşamından itibaren onuncu gece diye anılıyor… İnşaallah ona göre amel edelim…]

Seyyid İbn Tavus “İkbal” adlı eserinde bu gece için çok sayıda ve çok faziletli dua ve namazlar rivayet etmiştir. Bunlardan biri yüz rekatlık namazdır; bu namazların her rekatında Fatiha suresinden sonra üç defa İhlas suresi okunur ve namazları bitirdikten sonra da yetmiş defa şu zikir söylenir.

“Subhanellahi velhandulillahi vela ilahe illellahu vellahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.”

Diğer bir rivayette “el-aliyyu’l-azim”den sonra “istiğfar ederek bağışlanma dileyin” geçmiştir.

Yine gecenin son vakitlerinde dört rekat namaz kılmak, her rekatta Fatiha suresinden sora Ayete’l-Kursi, İhlas, Felak ve Nass surelerinin her birini on defa okumak ve selamdan sonra yüz defa İhlas suresini okumak bu gecenin müstehap amellerindendir.

Ayrıca bu gecede dört rekat namaz kılmak, her rekatta Fatiha suresinden sonra elli defa İhlas suresini okumak da müstehaptır; bu namaz çok büyük bir fazileti olan Emirulmüminin Ali’nin (a.s) namazına uygundur. Namazdan sonra Allah Teala çok zikredilir, Resulullah’a (s.a.a) çok salavat gönderilir ve mümkün olduğu kadar o hazretin düşmanlarına lanet edilir.

Bu gecede ihya etmenin fazileti hakkında ise şöyle rivayet etmiştir: Bütün meleklerin yaptığı ibadet kadar ibadet etmiş olur; o gecede ibadet etmek yetmiş yılın ibadetine bedeldir. Kim bu gecede Kerbele’da olup İmam Hüseyin’i (a.s) ziyaret etmeye ve geceyi o hazretin yanıbaşında geçirmeye muvaffak olursa Allah Teala, şehitler arasında İmam Hüseyin’in (a.s) kanına bulanmış olduğu halde o hazretle birlikte mahşere çıkarır.

——————-

Şeyh Abbas Kummî’nin “Mefatihu’l-Cinan” kitabından alıntıdır.

Sayfa:618

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM