Ahmak Kişilerin Üç Alameti Vardır

GİRİŞ: 24.09.2023 08:20      GÜNCELLEME: 24.09.2023 08:20
Rasthaber -  Ahmak Kişilerin Üç Alameti Vardır:

 

1- Allah zikrinin haricinde çok fuzuli konuşurlar.

 

2- Dinî farzları yerine getirmede ihmalkâr davranırlar.

 

3- Allah’ın temiz kullarına eziyet ve onları maskara ederler.1

 

Yaşadığımız toplum içerisinde bazı rezil kişiler vardır ki Allah’ın temiz kullarına nahoş lakaplarla seslenip onların yüce şahsiyetlerini düşürme peşindeler ve onların alaycı sözlerle incinmelerine sebep olurlar. Bilmeliyiz ki İslâm dini başkalarının şahsiyetlerini incitici her türlü konuşma ve üslup tarzını haram kılmış ve yasaklamıştır. Ayrıca başkalarıyla alay edenlerle, ahirette alay edileceği buyrulmuştur.

 

Hayâ iki kısımdır: Akıldan kaynaklanan hayâ ve ahmaklıktan kaynaklanan hayâ. Akıl hayâsı ilmin nişanesidir; ahmaklık hayâsı ise cehaletin nişanesidir. Çirkin bir iş yapmaktan hayâ etmek akıldandır; sorup öğrenmekten utanmak ise ahmaklıktandır.2

 

“Ey iman edenler! Bir kavim (diğer bir) kavimle alay etmesin; belki (alay ettikleri) kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da kadınlarla (alay etmesin) belki kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kendi kendinizi ayıplamayın ve birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık kötü bir isimdir. Kim tevbe etmezse, işte onlar, zalim olanların ta kendileridir.”3

 

“Onlar ayakta iken, otururken ve yan yatarken Allah’ı anarlar; göklerin ve yerin yaradılışını düşünürler de (derler) “Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın, sen münezzehsin. Bizi azabın ateşinden koru” derler.”4

--------------------------------------------

1- Nesayih, s. 396, Hz. Muhammed (s.a.a).

2- Tuhefu’l-Ukul, s. 52, Hz. Muhammed (s.a.a).

3- Hucurât, 11.

4- Âl-i İmran, 191.

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM