Amellerin Kaydı

GİRİŞ: 29.01.2023 11:20      GÜNCELLEME: 29.01.2023 11:20

Rasthaber -  Amellerimizin kaydı:

1- Allah, kurulan düzenleri hiç şüphesiz yazmaktadır.1

2- Allah, denileni, azaplandırmak için yazmaktadır.2

3- Allah, gizli sırları ve fısıldananları yazmaktadır.3

4- Allah, büyük veya küçük her şeyi yazmaktadır.4

5- Allah, yapılan amelleri satır satır yazmaktadır.5

6- Allah, unutulan amelleri bir bir saymaktadır.6

7- Allah, müminlerin salih amellerine nankörlük etmeyip, büyükten küçüğe hepsini yazmaktadır.7

8-Allah, ölmeden önce insanların ettiklerini ve eserlerini yazmaktadır.8


Kıyamet günü mübarek insanların amel defterlerinin sağ ellerine ve mübarek olmayan insanların amel defterlerinin sol ellerine verileceğini biliyor musunuz?

Üç göz haricinde kıyamet günü tüm gözler ağlayacaktır.

a)Allah’ın haramlarını gördüğünde sakınan gözler.

b)Allah’a kulluk ve şükür vazifesini yapmak için ibadet halinde sabahlayan gözler.

c)Allah’ın azabının korkusundan gecenin yalnızlık ve karanlığında (tevbe etmek için) ağlayan gözler.9

“Ey aziz oğlum, yakında sen de onlardan biri (ölüler) gibi olacaksın; öyleyse konağını ıslah et, ahiretini dünyana satma.”10

“Ve sizler de üç sınıf olduğunuz zaman.

(Birinci sınıf) defterleri sağdan verilenler; nedir defteri sağdan verilenler?

(İkinci sınıf) Defterleri soldan verilenler; nedir defteri soldan verilenler?

(Üçüncü sınıf ise iman ve amelde) öne geçenler (olup onlar Allah’ın rahmet ve cennetine doğru) öne geçenlerdir.”11
-------------------------------------------------
1- Yunus, 21.
2- Meryem, 79.
3- Zuhruf, 80.
4- Kamer, 53.
5- Kamer, 52.
6- Mücadele, 6.
7- Enbiya, 94.
8- Yasin, 12.
9- Nuru’s-Sekaleyn, c. 3, s. 196, Hz. Cafer Sâdık (a.s).
10- Tuhefu’l-Ukul, s. 75, Hz. Ali (a.s).
11- Vakıa, 7-10.

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM