Hakikati İnkar Edenlerin Akıbeti

Hakikat açık ve net olsada bazı insanlar kişisel veya grup çıkarlarının tehlikeye düşmesi nedeniyle inkar ederler. Bu nedenle tarih boyunca pek çok zalim ve zorba, yönetimlerini kurtarmak için Allah’ın elçilerini reddetmeye çalışmış ve Allah onlar için şiddetli ve kesin bir azabın olacağı konusunda uyarmıştır.
GİRİŞ: 27.05.2023 11:05      GÜNCELLEME: 27.05.2023 11:05
Rasthaber -  Kur’an-ı Kerim’in 44. Suresi Duhân suresidir.59 ayet ile 25. cüzde yer almaktadır. Mekke döneminde inmiştir. Peygamber Efendimize (s.a.v) inen 64. suredir.

Sure adını 10. ayette geçen ‘Duhân’ kelimesinden almaktadır. Duhân duman demektir. Bu ayette, kâfirler için Duhân denilen bir azaptan ve kıyamet alametlerinden biri anlatılmaktadır. Duhân, Kıyamet Günü arefesinde bütün göğü kaplayacak duman gibi gaz halinde bir şey demektir.

El-Mizan Tefsiri’ne göre bu surenin asıl amacı, Kur’an’ın doğruluğunu inkar eden kâfirler için dünya ve ahiret azabı hakkında uyarıda bulunmaktır. Duhân Suresi, Kur’an’ın Kadir gecesinde Allah’ın insanlara hidayet etmesi için nazil olduğuna işaret eder.

Sure, Kur’an’ın büyüklüğünün ve Kadir Gecesi’nde nazil olduğunun vurgulanmasıyla başlar. Ardından Tevhid ve Allah’ın dünyadaki büyüklüğünün bazı alametlerinden bahsedilir. Daha sonra kâfirlerin akıbetini ve kıyamet gününde alacakları azabın çeşidini zikreder.

Bu surede, kâfirlerin yakında bu dünyada çetin bir azapla kuşatılacakları, sonra Rablerine dönecekleri ve Allah’ın, amellerini iyice hesapladıktan sonra onları ebedî bir azapla karşı karşıya bırakacağı vurgulanmaktadır.

Aynı halde surede Musa (a.s) ve İsrailoğullarının Firavun’un yandaşlarıyla karşılaşmaları ve acı sonları da anlatılmaktadır. Musa (a.s), İsrailoğullarını kurtarmak için Firavun’a gittiğinde, Firavun ve yandaşları onu yalanladılar ve bu nedenle Allah tarafından cezalandırılarak boğuldular. Bu hikaye hakikatı inkar eden gafilleri uyandırmayı amaçlıyor.

Duhân suresi dünyevî azapların yanı sıra, kıyamet meselesine ve cehennemliklerin elemli azaplarına da değinmektedir. İlk olarak isteselerde istemeselerde kıyamet gününün mutlaka geleceği vurgulanmakta sonra o gün olacakları ve kâfirlerin göreceği azapları ve müminlere verilecek bazı mükâfatları anlatır.

Yaratılışın amacı ve göklerin ve yerin yaratılışının boşuna olmadığı konusu da bu surenin ayetlerinde geçen konular arasındadır. Son olarak da başladığı gibi Kur’an’ın büyüklüğünü, azametini belirterek sureyi bitirir.

 iqna

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM