İmam Cevad'dan Hikmetli Sözler

GİRİŞ: 05.06.2023 10:12      GÜNCELLEME: 05.06.2023 10:12
Rasthaber -   1- Kim Allah'a güvenirse, Allah onu sevindirir. Kim Allah’a tevekkül ederse, Allah ona yeter. Allah'a güvenmek, bir kaledir ki, emin müminden başkası ona sığınmaz. Allah'a tevekkül etmek, kötülükten kurtuluş ve her düşmana karşı sığınaktır. Din izzet, ilim hazine, susmak ise nurdur. Zühdün son derecesi, çok takvalı olmaktır. Bidatler gibi, dini yıkan bir şey olmaz. Tamah gibi insanları bozan bir şey bulunmaz! Halk yöneticiyle düzelir. Belalar duayla uzaklaştırılır.

2- Kim facir bir kimseye ümit bağlarsa, en küçük cezası mahrumiyet olur.

3- Allah, Peygamberlerden birine şöyle vahiy etti: Dünyada zahitlik yapman rahatlığını çabuklaştırır; her şeyden kopup bana yönelmen seni benin yanımdan aziz kılar; (bu amellerin iyi de) fakat benin için biriyle düşman veya dost oldun mu?

4- Kim bir işe şahit olup da ondan hoşlanmazsa, onu görmeyen kimse gibi olur; kim de bir işi görmeyip de ona razı olursa, o işte bulunan kimse gibi olur.

5- Cahil susarsa, insanlar ihtilafa düşmez.

İmam (a.s) dostlarından birine şöyle yazdı:


6- Biz bu dünyada birbirimizden ayrıyız. Ama (ahirette) kimin fikir ve inancı, arkadaşının fikir ve inancının aynısı olursa, nerede olursa olsun, o da onunla birlikte olur; çünkü asıl yerleşme yurdu ahiret yurdudur.

7- Kim bir konuşanı dinlerse, ona tapmış olur; konuşan Allah konuşursa, Allah’a tapmış olur; konuşan şeytanın diliyle konuşursa, şeytana tapmış olur.

8- Tövbeyi geciktirmek, aldanıştır. Yapılacakları ertelemek, şaşkınlıktır. (Günah işlemek amacıyla) Allah'a karşı mazaret aramak, helâk olmaya sebep olur. Günah işlemekte ısrar etmek, kendini Allah'ın tuzağından güvende bilmenin sonucudur. Oysa, Allah'ın tuzak kurmasından, hüsrana uğrayan topluluktan başkası güvende olmaz.

9- Allah'ın nimetleri bir kimseye çoğaldıkça, insanların ona ihtiyacı da çoğalır; kim bu zahmete katlanmazsa, o nimetleri yok olmaya hedef kılar.

10- Dört haslet, bir iş yapmak için insana yardımcı olur: Sıhhat, zenginlik, ilim ve tevfik.

11- Adamın biri İmam (a.s)’a; "Bana nasihat edin" deyince İmam (a.s); "Kabul eder misin?" diye sordu. Adam; "Evet" dedi. bunun üzerine İmam (a.s) şöyle buyurdu: Sabrı kendine yastık et; fakirlikten çekinme; şehvetleri (lezzetleri) terk et; heva ve hevese muhalefet et ve bil ki, Allah’ın gözünden uzaklaşamazsın; öyleyse nasıl bir halde olacağına dikkat et.

12- Zulmü yapan, ona yardım eden ve ona razı olan, o zulümde ortaktırlar.

13- Kim Allah ile müstağni olmayı dilerse, insanlar ona muhtaç olur.


15- Allah'a güvenmek, her değerli şeyin pahası ve her yüceliğin merdivenidir.

16- Kefili Allah olan bir kimse, nasıl zayi (çaresiz) olabilir? Allah'ın aradığı bir kimse nasıl kurtulabilir? Kim Allah'tan kopup başkasına ümit bağlarsa, Allah onu kendisine bırakır. Kim bilgisi olmaksızın bir iş yapmaya kalkışırsa, bozduğu düzelttiğinden daha çok olur.

17- Allah'ın muhabbet ve sevgisini kazanabilmek için, birçok insana düşman olmamız gerekir.

18- İmam (a.s): "Bana az ve öz bir nasihatte bulun" diyen bir şahsa şöyle buyurdular: Kendini dünyadaki ardan (utanç verici işleri yapmaktan) ve ahiretteki nardan (ateşten) koru.

19- Eğer alimler, öğüt vermekten çekinir, şaşkın ve sapık birini görüp de onu hidayet etmez ve (ruhu) ölü birini görüp de onu diriltemezlerse, kendilerine hıyanet etmiş olurlar.

20- İlahi takvayı sana tavsiye ediyorum; çünkü İlahî takva, insanı helâk olmaktan kurtarır ve kıyamet günü onun için büyük bir kazanç sayılır. Yüce Allah, takva vasıtasıyla kulunu, aklı ermediği tehlikelerden korur, körlük ve cahilliğini takvayla giderir. Hz. Nuh ve gemide onunla beraber olanlar, takva vasıtasıyla boğulmaktan kurtuldular. Nitekim Hz. Salih ve onunla birlikte bulunanlar da takva vasıtasıyla yıldırımdan kurtuldular. Sabredenler de, takva vasıtasıyla, kurtuluşa kavuştular.

21- Kötü adamla dost ve arkadaş olmaktan kaçın; çünkü o, görünüşü güzel, ama etkisi kötü olan kılıca benzer.

22- Senin isteğine uyup da doğru yolu senden gizleyen kimse, sana zulüm yapmıştır.

23- Müminin izzeti, halka muhtaç olmamasındadır.

24- Hiç kimseyle, sevmediği bir durumla karşılaşmamak, yiğitliğin kemalindendir.

25- Heva ve hevesine uyan, düşmanını arzusuna kavuşturmuştur.

26- Mümin üç şeve muhtaçtır: Allah’tan olan başarıya, nefsinden olan öğütçüye, nasihat edenin nasihatini kabul etmeye.

27- İffetli olmak fakirliğin, şükretmek zenginliğin, sabretmek belanın, tevazu soyluluğun, fasih konuşmak konuşmanın, ezberlemek rivayetin, alçak gönüllülük ilmin, güzel edep aklın, güler yüzlülük cömertliğin, huşu namazın, masrafları azaltmak kanaatin, boş işleri terk etmek ise takvanın ziynetidir.

28- Temkinli davran ki, hedefine ulaşasın veya ona yaklaşsın.

29- Güvenilir kardeşler, birbirlerinin hazineleridir.

30- Kullar şükretmeyi Allah-u Teala da nimetlerini artırmayı kesmez.

Kaynaklar


[1] – A’yan’uş-Şia, yeni baskı, c. 2, s. 35
[2] – İhkak’ul-Hak, c. 12, s. 436
[3] – Tuhaf’ul-Ukul, s. 951
[4] – Tuhaf’ul-Ukul, s. 953
[5] – A’yan’uş-Şia, yeni baskı, c. 2, s. 36
[6] – Tuhaf’ul-Ukul, s. 953,h.8
[7] – Tuhaf’ul-Ukul, s. 956
[8] – Tuhaf’ul-Ukul, s. 953
[9] – İhkak’ul-Hak, c. 12, s. 428
[10] – İhkak’ul-Hak, c. 12, s. 438
[11] – Tuhaf’ul-Ukul, s. 951,h.1
[12] – İhkak’ul-Hak, c. 12, s. 432
[13] – İhkak’ul-Hak, c. 12, s. 429
[14] – Tuhaf’ul-Ukul, s. 955, h. 12
[15] – Bihar’ul-Envar, c. 78, s. 364
[16] – Bihar’ul-Envar, c. 78, s. 364
[17] – Bihar’ul-Envar, c. 78, s. 363
[18] – İhkak’ul-Hak, c. 12, s. 439
[19] – Bihar’ul-Envar, c. 78, s. 361
[20] – Bihar’ul-Envar, c. 78, s. 358
[21] – Bihar’ul-Envar, c. 78, s. 364
[22] – Bihar’ul-Envar, c. 78, s. 364
[23] – Bihar’ul-Envar, c. 78, s. 365
[24] – Nur’ul-Ebsar, s. 108
[25] – Bihar’ul-Envar, c. 78, s. 364
[26] – Bihar’ul-Envar, c. 78, s. 358
[27] – İhkak’ul-Hak, c. 12, s. 434
[28] – Bihar’ul-Envar, c. 78, s. 364
[29] – Bihar’ul-Envar, c. 78, s. 362
[30] – Tuhaf’ul-Ukul, s. 955

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM