İslam'da Tebliğ I

GİRİŞ: 14.06.2024 09:22      GÜNCELLEME: 14.06.2024 09:22
Rasthaber -  "Tebliğ" uygun ve etkili araçlardan yararlanarak mesajı ulaştırmaktır. Günümüz dünyasında insanları değişik düşünce ve inançlara çekmek için geniş propagandalar yapılmaktadır.

 

Fikir/ideoloji sahipleri, uygun bir tebliğ/propaganda aracılığıyla, halkı kendi takipçileri yapmak ve düşüncelerini onlara kabullendirmek istemektedirler. Ama İslâm'da tebliğin amacı, halkı İslâm hükümleriyle, ilahi öğretilerle tanıştırmak, müminleri müjdelemek, muhalifleri de korkutmak ve uyarmaktır. Kur'ân-ı Kerim'de tebliğ için, "uyarmak, tebliğ etmek, müjdelemek, korkutmak, hidayete

erdirmek, irşad etmek, davet etmek ve iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak" kavramları kullanılmıştır; bunlardan her biri tebliğin bir boyutuna işaret etmektedir.

 

Tebliğ Etmek:

Ki onlar, (o peygamberler) Allah'ın risaletini tebliğ ederler, O'ndan içleri titreyerek korkarlar ve Allah'ın dışında hiç kimseden korkmayanlardır.1

 

Uyarmak ve Müjdelemek:

Seni yalnızca bir müjde verici ve uyarıp-korkutucu olarak gönderdik.2

 

Korkutmak:

Biz ayetleri ancak korkutmak için göndeririz.3

 

Hidayete Erdirmek ve İrşad Etmek:

O (Kur'ân), gerçeğe ve doğruya yöneltip-iletiyor. Bu yüzden ona iman ettik.4

 

Davet Etmek:

Dedi ki: "Rabbim Gerçekten kavmimi gece ve gündüz davet edip durdum."5

 

İyiliği Emretmek ve Kötülükten Sakındırmak:

İyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar.6

 

Tebliğin Kapsam ve Merhaleleri

Tebliğin dairesi geniş olup, insanın kendisinden ve yakınlarından başlamakta ve sonuçta bütün insanlık camiasını kapsamaktadır. Allah, mukaddes İslâm hareketinin başlangıcında Hz. Peygamber'den (s.a.a) şunu istemektedir: Kalk (ve) bundan böyle uyar. Rabbini tekbir et (yücelt). Elbiseni temizle, pislikten kaçınıp-uzaklaş.7

 

Dolayısıyla uyarmanın ilk merhalesi, Allah Resulü (s.a.a) ile bağlantılıdır. Kur'ân'ın bazı ayetlerinde bizzat Hz. Peygamber'in (s.a.a) şahsına hitap etmektedir.  Örneğin; "Rabbini zikret."8 "Onu tespih et."9 "Rabbini tekbir et (yücelt)."10

Bu merhaleden sonra ,sıra aileyi uyarmaya gelmektedir. Ey Peygamber, eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle.11

 

Ve ardından bölge ve şehir ahalisi: İşte bu (Kur'ân), önündekileri doğrulayıcı ve şehirler anası (Mekke) ile çevresindekileri uyarman için indirdiğimiz kutlu kitaptır.12

 

Ve sonunda sıra bütün dünya halkına gelmektedir: Beşer (insan) için bir uyarıcıdır.13

 

Tebliğde, öncelikle kendi için bir erdemlilik oluşturan sonra çocuklarını, eşini ve yakınlarını ıslah eden ve işte o zaman halkı irşad etmeye yönelen kişi başarılı olacaktır.

 

---------------------------------------

1- Ahzab Suresi, 39. ayet.

2- İsrâ Suresi, 105. ayet.

3- İsrâ Suresi, 59. ayet.

4- Cin Suresi, 2. ayet.

5- Nuh Suresi, 5. ayet.

6- Tevbe Suresi, 71. ayet.

7- Müddessir Suresi, 2-5. ayetler.

8- Âl-i İmrân Suresi, 41. ayet.

9- Âl-i İmrân Suresi, 41. ayet.

10- Müddessir Suresi, 6. ayet.

11- Ahzab Suresi, 59. ayet.

12- En'âm Suresi, 92. ayet.

13- Müddessir Suresi, 36. ayet.

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM