Nehc'ul Belağa'nın Kur'an'la Olan İlişkisi

Müminlerin emiri Ali (a.s), bazı yerlerde sözlerine delil olarak Kur’an ayetlerini zikretmiştir.
GİRİŞ: 19.10.2021 11:07      GÜNCELLEME: 19.10.2021 11:07
Rasthaber - Seyyid Razi, bunlardan bazısını Nehc’ul Belağa’da zikretmiştir. Örneğin:

1- “Bu ahiret yurdunu, yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu istemeyen kimselere veririz. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır.”(1)

2- “Kitapta Biz hiçbir şeyi eksik bırakmadık.”(2)

3- “Eğer o, Allah'tan başkasından gelseydi, onda çok aykırılıklar bulurlardı.”(3)

4- “Vallahi biz apaçık bir sapıklıkta idik; çünkü biz sizi âlemlerin Rabbine eşit tutmuştuk...” (4)

5- “Melekler şerefli kılınmış kullardır. Allah'tan önce söz söyleyemezler; ancak O’nun emri üzerine iş yaparlar.”(5)

6- “Dünya hayatı gökten indirdiğimiz su gibidir ki, onunla insan ve hayvanların yiyeceği bitkiler yetişip birbirine karışmıştır.” (6)

7- “Gizliliklerin ortaya çıkacağı gün” (7)

8- “Göğü, kitap dürer gibi dürdüğümüz zaman, yaratmaya ilk başladığımız gibi katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Doğrusu Biz yaparız.”(8)

Dr. Suphi Salih, Nehc’ul Belağa’nın şerhinde bu Kur’an ayetleri için özel bir fihrist hazırlamıştır ve 110 ayete yer vermiştir.(9) Bunlardan bazısında birden fazla ayet şahit gösterilmiştir ve bazısında ise bir ayetin sadece bir bölümü şahit gösterilmiştir ama çoğu tam bir ayet olarak şahit tutulmuştur. Bunların dışında “Rabıta-i Kur’an ve Nehc’ul Belağa” adındaki kitap Bünyad-ı Nehc’ul Belağa Kurumu tarafından basıldı. Bu kitapta anlam açısından Kur’an ile uyuşan Nehc’ul Belağa’nın 150’ye yakın sözleri zikredilmiştir. Örneğin:

1- Nehc’ul Belağa: “Sayıcılar nimetlerini sayamazlar." (10)

Kur’an: “Allah'ın nimetini sayacak olsanız bitiremezsiniz.” (11)

2- Nehc’ul Belağa: “Sonra onu gezegenlerle ve ışıldayan yıldızlarla süsledi.” (12)

Kur’an: “Şüphesiz Biz, yakın göğü bir süsle, yıldızlarla süsledik.” (13)

3- Nehc’ul Belağa: “Sizleri düşmanınızla cihada davet edince korkudan gözleriniz dönüyor, adeta ölümün çetinliği ve gaflet sarhoşluğu içinde çırpınıyorsunuz.” (14)

Kur’an: “Kalplerine korku gelince ölüm baygınlığı geçiren kimse gibi gözleri dönerek, sana baktıklarını görürsün. “(15)

Nehc’ul Belağa’nın Kur’an ile olan ilişkisi bu 150 husus ile sınırlı değildir. Çünkü tümüyle sayabilmek için insanın öncelikle Nehc’ul Belağa’yı hıfzetmiş olması ve zihnine yerleştirilmiş bulunması gerekmektedir. Ancak böylece Kur’an ayetlerinden birini görünce Nehc’ul Belağa hazinesinden hıfzettikleri arasında ilgili cümleyi bulup ayırabilir veya Nehc’ul Belağa’nın bütün tabirleri arasında Kur’an’ın bu ayetiyle uyuşan bir sözün olmadığını ifade edebilir. Bu uygulamayı Kur’an’ın bütün ayetleri hususunda hayata geçirebilir ya da bu tatbik işinde öncelikle Kur’an’ı ezberleyip ve sonra da Nehc’ul Belağa’yı mütalaa ederek ilgili yerleri kaydedebilir.

Bununla birlikte Nehc’ul Belağa’nın bazı hutbeleri de Kur’an’dan bir ayet veya surenin tefsiri niteliğindedir. Örneğin: 219. hutbe Tekasür suresinin tefsiridir. 221. hutbe, “Ey insan çok cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?” ayetinin tefsiri konumundadır. 220. hutbe ise “Allah'ın yüksek tutulmasına ve içlerinden adının anılmasına izin verdiği evlerde, insanlar sabah akşam O’nu tespih ederler.” ayetinin tefsiridir.

Bütün bu söylenenlerin yanı sıra çağdaş âlimlerden biri olan Mecellet’un Necef’te, “Elfaz’ul Kur’aniyye fi Nehc’ul Belağa” adında çok güzel bir eser yazmıştır. Ayrıca Nehc’ul Belağa’da 21 yerde Kur’an’ın niteliklerinden söz edilmiştir. Bu durum Dr. Subhi Salih’in fihristinde de vardır. Elbette bazı hususları da yine gözden kaçırmıştır ki bunlara da “el-Kâşif” kitabındaki “Kur’an ve Kitabullah” kelimesinin beyanında rastlanabilir. Dolayısıyla altı yerinde Kur’an ile Nehc’ul Belağa kitabının ilişkisini açıklayan “Rabita-i Kur’an ba Nehc’ul Belağa” isimli kitap bu hususta araştırmacılar için bir kılavuz konumundadır.

--------------------

1-Kasas 83

2- En'âm, 38

3-Nisa 82

4-Şuara 98

5-Enbiya 27

6-Yunus 24

7-Teğabun 9

8-Enbiya 104

9- Dr. Suphi Salih, Nehc’ul Belağa’nın şerhi

10- Nehc’ul Belağa, 1. Hutbe

11-İbrahim 34, Nahl 18

12- Nehc’ul Belağa, 91. Hutbe

13- Saffat 6

14- Nehc’ul Belağa, 34. Hutbe

15- Ahzap 19,

YORUMLAR

REKLAM