Türk-İş Açlık Sınırını Açıkladı

GİRİŞ: 27.08.2021 21:31      GÜNCELLEME: 27.08.2021 21:31
Rasthaber -  TÜRK-İŞ araştırmasının Ağustos 2021 ayı sonucuna göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 2 bin 926.72 TL oldu.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 9.533.28 TL, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3.572.79 TL olmuştur.

Türk-İş tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Başta gıda maddeleri olmak üzere, zorunlu harcamalara yönelik mal ve hizmetlerdeki fiyat artışları dar ve sabit gelirli kesimlerin geçim şartlarını doğrudan etkilemektedir. Enflasyondaki gelişmeler özellikle ücret/maaş gelirlerindeki artışların da temel gerekçesi olmaktadır. Uygulanan ekonomik ve sosyal politikaların önceliği “insana yakışır yaşam şartları” sağlamak, bu yolla adaletsizliği ortadan kaldırarak refahı daha geniş kesimlere yaygınlaştırmaktır. TÜRK-İŞ tarafından 34 yıldan bu yana her ay düzenli olarak yapılan, bu alanda öncü ve diğer çalışmalara örnek olan “Açlık ve Yoksulluk Sınırı” araştırması, ücretli çalışanların “geçim şartlarını” ortaya koyan önemli bir çalışma olmaya devam etmektedir. Çoğu zaman ücret geliri seviyesi ile yapılması zorunlu harcama tutarı arasındaki fark, çalışanların içinde bulunduğu geçim şartlarını açıkça ortaya koymaktadır."

'4 kişilik ailenin gıda harcaması tutarı: 2.926 TL'

"TÜRK-İŞ araştırmasının Ağustos 2021 ayı sonucuna göre; Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.926,72 TL, Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 9.533,28 TL, Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 3.572,79 TL olmuştur. Halen yürürlükte olan aylık net 2.825,90 TL asgari ücret yine açlık sınırının altındadır. Asgari ücret ile bir kişinin yaşam maliyeti olan 3.573 TL arasındaki fark bu ay itibariyle 747 TL olarak hesaplanmaktadır. (2020 yılının Ağustos ayı itibariyle net asgari ücret 2.324,70 TL ve aynı ay itibariyle bir kişinin aylık yaşama maliyeti ise 2.892 TL’dir)."

Araştırmaya göre, 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması (mutfak masrafı) geçen aya göre 23 TL, yılbaşına göre 337 TL ve geçen yıla göre 543 TL arttı. Yapılması gereken toplam harcama tutarı (aile bütçesi) ise aylık 76 TL, sekiz aylık 1.097 TL ve yıllık 1.769 TL tutarında arttı. TÜRK-İŞ’in verileri temel alındığında “mutfak enflasyonu”ndaki değişim Ağustos 2021 itibarıyla şu şekilde gelişti:

"Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 0,80 oranında artış gösterdi. Yılın ilk sekiz ayı itibariyle fiyatlardaki artış yüzde 13,0 oranında gerçekleşti."

Gıda enflasyonunda son on iki ay itibarıyla artış oranı yüzde 22.78 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 19.06 olarak hesaplandı.

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM