Veliyy-i Fakih, Batmayan Bir Güneştir

GİRİŞ: 02.06.2024 13:18      GÜNCELLEME: 02.06.2024 13:18
Rasthaber - Önümüzde parlak bir gelecek var. Veliyy-i Fakih'in ilahi rehberliğiyle şekillenecek, İran milleti ideallerine ve hedeflerine ulaşacak, milletler de Amerika ve Siyonistlerin şerrinden kurtulacaktır.

Yarın, 3 Haziran ve İmam Humeyni'nin (r.a.) uluhiyetine yükselişinin yıldönümüdür. O gün Ruhullah'a aşık olanların kalpleri ona daha da yakınlaşıyor.

İmamımız yeni bir çağ başlattı. Veliyy-i Fakih, halkın isteklerine alan açtı, insanlar samimiyetlerini ve dürüstlüklerini ortaya koydular ve Allah'a tevekkül ederek ve O'nun bahşettiği bereketle, her ülke için utanç verici olan ve dayatılan bağımlı Pehlevi hükümeti sona erdi. İmam'ın siyasi ekolünde, halkın oyu değerlidir ve belirleyici bir etkiye sahiptir. İslam İnkılabı'nın bilge liderinin de dediği gibi: "Değerli İmamımız'ın tüm çalışma prensiplerinin ve kurallarının özü iki şeyde özetleniyordu: İslam ve halk. Değerli İmamımız, halka olan inancı da İslam'dan almıştır."

Velayet, Gadir-i Hum hadisesinin kurtarıcı mesajıdır ve yönetimin ve hükümdarlığın tüm halka sevgi ve şefkatle karıştığı bir İslam hükümetidir. Veliyy-i Fakih sistemindeki siyasi otorite, Allah'ın birliği ve diğer İslami inançlara dayanmaktadır. İnkılabın hekim önderinin dediği gibi: "İslam nizamı, 'Allah'a ve gayba iman' adlı temel bir maddeye ve 'İslami Şeriat' adlı bir kalıba ve biçime sahiptir."

İmam Humeyni (r.a.), takva, nefs tezkiyesi ve samimiyetin sembolüydü. İslam'ın zaferini ve İmam Mehdi'nin (a.f.) zuhuru için zemin hazırlamayı bize gösterdi. Aziz İmam Humeyni, pratik bir şekilde, Allah'a güven ve hüsn-i zannın eserinin zafer ve fetih olduğunu öğretti.

Hala dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar ve hak arayıcılar, başarılarını ve mücadelelerini İmam'ın ekolünden doğmuş olarak görüyorlar. O hala aramızda. İlahi bakış açısı liderimizde mevcuttur. Milletin müstekbirlere karşı direnişi ve teslim olmaması ve bilim ve teknolojideki ilerleme, bu ilahi bakış açısının meyveleridir. Aşırı yaptırım ortamına rağmen, Veliyy-i Fakih'in ferasetiyle göz kamaştırıcı ilerlemeler kaydettik, dünya şaşkına döndü. Bizi ileriye taşıyan hala İmam'ın siyasi felsefesi ve ekolüdür. İnkılabın ve İmam'ın fikri temellerini tanıyalım. İmam Humeyni'nin beyanlarını inceleyelim. Orada İmam bizimle konuşuyor.

Birlik ve imanı koruduğumuz ve Veliyy-i Fakih'e itaat ettiğimiz sürece ilerliyor ve muzaffer oluyoruz. Bugün İslam medeniyetine ve İmam Zaman'ın (a.f.) zuhuruna doğru hareketin öncüleri gençlerdir. Bugün de İmam'ın yolu ve düşüncesi bizim için hayat vericidir ve inkılabın idealleri onunla sağlanır. Önümüzde parlak bir gelecek var. Veliyy-i Fakih'in ilahi rehberliğiyle şekillenecek, İran milleti ideallerine ve özlemlerine ulaşacak, milletler de Amerika ve Siyonistlerin şerrinden kurtulacaktır.

Veliyy-i Fakih, batmayan bir güneştir.

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM