Ahiret Ehlinin Özellikleri

GİRİŞ: 09.05.2022 10:16      GÜNCELLEME: 09.05.2022 10:16
Rasthaber -  Miraç hadisinin bu bölümünde yüce Allah ahiret ehlinin özelliklerini buyurmaktadır, onların özellikleri şunlardan ibarettir:

 1.       Hayâları çoktur:

Dünya ehli dini kültürdeki kötü ve beğenilmeyen işleri hiç umursamadan defalarca yaptıkları için zamanla hayâsızlaşırlar, ama ahiret ehli kötü işler yapmamaya özen gösterdiklerinden fıtratlarında bulunan utanmayı da kaybetmezler.

2.       Akılsızlıkları azdır:

Onlar bütün işlerini önceden planlayarak akıllıca yapmaktadırlar.

3.       Faydaları çoktur:

Topluma, insanlığa ve başkalarına faydaları çoktur.

4.       Hileleri azdır:

Hilekâr ve düzenbaz kimseler değillerdir, onların hileleri azdır.

5.       İnsanlar onların elinden rahattadır:

Başkaları onlardan rahattadır, kimseler bir zarar görmez ama kendileri sürekli zorluktadırlar. Kimseyi rahatsız etmemek ve başkalarının hakkını çiğnememek için hep kendilerine dikkat ederler.

6.       Ölçülü konuşurlar:

Bir şeyi söylemeden önce, o sözün zararını ve faydasını düşünürler, ilahi rıza ve başkalarının zararına olup olmadığını hesaplarlar, ondan sonra konuşurlar. Konuştukları zaman da, karşı tarafın anlamayacağı şekilde üstü kapalı yahut dinleyicinin yorulacağı şekilde sürekli aynı şeyleri tekrarlayıp durmazlar. Kısa, öz ve anlaşılacak şekilde konuşurlar.

7.       Muhasebe yaparlar:

Her gün yaptıkları işlerin olumlu veya olumsuz yönlerini gözden geçirip bir yargıya varırlar.

8.       Nefislerini hep azarlarlar:

Kendisini mükemmel zanneden, egoist kimseler değillerdir, nefislerinde bulunan kusurlar dolayısıyla sürekli onu zahmete sokarlar.

9.       Gözleri uyusa bile gönülleri uyumaz:

Gün boyu Allah'ı düşündükleri ve ahiret için çalıştıklarından dolayı, uykuda da Allah'tan gafil olmazlar. Uyurken bile teveccühleri Rabb'ul âleminedir.

10.   Her an Allah’ı anarlar:

Gözleri ağlar ve kalpleri sürekli Allah'ı zikreder.

11.   Her zaman hamd ve şükür ederler:

Bir nimete ulaştıklarında hemen başında hamt ve sonunda da şükrederler.

12.   Allah’tan gafil olmazlar:

Hiçbir şey onları Allah'ın zikrinden alı koymaz.

13.   Aşırıya gitmezler:

Ahiret ehli olanlar, dünyada hiçbir zaman fazlaya kaçmazlar. Onlar çok yemez ve çok konuşmazlar; giyim hususunda da sade giyinir, israf etmezler.

14.   Onlar için herkes ölü, yalnız Allah diridir:

Bütün işlerini sadece Allah'ın hoşnutluğu için yaparlar, başkalarının hoşuna gitsin diye değil.

15.   Bağışlayan kimselerdir:

Kendilerine sırt çevirenleri büyüklükleriyle çağırır, kendilerine gelenleri de lütuflarıyla kabul ederler. Birisi onlarla küstü mü onu kendi haline bırakmazlar, "Ne hali varsa görsün" deyip onunla küs kalmazlar, sırf Allah rızası için ona yaklaşıp kalbini kazanmaya çalışırlar.

16.   Gözlerinde dünya ve ahiret birdir:

Onlar dünyayı ulaşılacak bir şey olarak gördükleri gibi ahireti de böyle görmektedirler, onlar için dünyada ahirette aynıdır. Her zaman dünyayla ahireti karşılaştırıp, ahiret nimetlerini dünya nimetlerine tercih etmedeler, çünkü ahiret lezzetlerini peşin olarak görüyorlar.

17.   Nefisleriyle mücadele halindedirler:

Sürekli nefis ve şeytanla mücadele ettiklerinden her gün sanki defalarca ölüp ölüp dirilmektedirler.

18.   İradeleri güçlüdür:

Allah'ın karşısına çıkıp ibadetle meşgul olduklarındaysa demirden binalar gibi sapa sağlamdırlar, hiç sıkılıp yorulmazlar, hiçbir şey onları Allah'la olan münacatlarından alı koymaz.

19.   Kalplerinde yalnız Allah vardır:

Gönüllerinde sadece Allah vardır, ondan başka hiç bir şeyle meşgul etmezler.

Miraç hadisinin şerhinden alıntıdır…

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM