Eyyam-ı Fatımiye

GİRİŞ: 27.11.2023 08:33      GÜNCELLEME: 27.11.2023 08:33
Rasthaber -  Eyyami Fatıma veya Fatımiye (Fatıma günleri) Şiaların Hz. Fatıma Zehra’nın (selamullahi aleyha) şehadet günleri münasebeti ile yas ve matem tuttukları günlerin adıdır. Hz. Fatıma’nın şehadet günü hakkında çeşitli rivayetler nakledildiği için takvimde üç şehadet günü kayıtlıdır. Irak ve özellikle Necef Şiaları arasında üç gün, İran’da ise iki gün (13 Cemaziyelevvel ve 3 Cemaziyelahir) Hz. Fatıma’nın (s.a) şehadeti unvanı ile matem tutulmaktadır. Bugünlere “Birinci Fatıma günleri” ve “İkinci Fatıma Günleri” denmektedir. Tarihi olarak 3 Cemaziyelahir daha meşhurdur. 

Rivayetlerdeki Farklılık

Hz. Zehra’nın (s.a) şehadet günü farklı tarihi nakiller ve İmamlardan nakledilen çeşitli rivayetlerden kaynaklı olarak farklılıklar arz etmektedir. Bazıları Hz. Fahri Kâinat Efendimizin (s.a.a) vefatından kırk gün, bazılar yetmiş iki gün, bazıları yetmiş beş gün, bazıları doksan beş gün, bazıları üç ay ve bazıları altı ay sonra olduğunu belirtmişlerdir.[1]

Birinci Fatıma Günleri

Bazı tarihi nakillere göre Hz. Fatımatu’z Zehra (s.a) Hz. Resulü Kibriya Efendimizin (s.a.a) vefatından yetmiş beş gün sonra 13 Cemaziyelahir’de şehit olmuştur.[2] Şialar bugüne ve bundan birkaç gün önce ve sonrasına birinci Fatıma günleri demektedir.

Şiaların yaşadıkları bazı coğrafyalarda Hz. Sıddıka-ı Tahire selamullahi aleyha için matem merasimleri birinci Fatıma günlerinden başlamakta ve ikinci Fatıma günlerine kadar sürmektedir.

Şialar arasında bugünlerde cami, mescit, dernek, vakıf ve evlerde mersiyeler okunmakta ve ağıtlar yakılarak Hz. Fatıma'nın mazlumca şehadetinden ötürü gözyaşı dökülerek anılmaktadır.

İkinci Fatıma Günleri

Ebu Basir’in İmam Cafer Sadık’tan aleyhi selam naklettiği bir rivayete göre Hz. Fatıma Zehra (s.a) Cemaziyelahir ayının üçünde Cumartesi günü şehit olmuştur.[3]

Hz. Fatıma için matem günlerinin en yoğunu genellikle ikinci Fatıma günlerinde gerçekleşmektedir. Havza İlimlerinin Kum’da Ayetullah Hacı Şeyh Abdulkerim Hairi tarafından tesis edilmesinin ardından, Fatıma günleri matemi de ihya olmuştur.[4]

Matem Süresi

Şia geleneklerinde matem için özel bir süre yoktur. Muharrem ayının ilk on gününde tutulan on günlük matem için rivayetlerde bir tavsiye bulunmamaktadır. Allah Resulünün (s.a.a) kızının yüce makamı, Müminlerin Emiri Hz. Ali’nin (a.s) hakkını savunurken şehit olması ve başına gelen musibetler bu geleneğin Şialar arasında yayılmasına neden olmuştur. 

Bu iki on günün zamanı da bir şehirden diğerine farklılıklar arz etmektedir, ancak genel olarak 75 gün görüşüne göre Cemaziyelevvel’in onundan yirmisine kadar birinci Fatıma Günleri ve 95 gün görüşüne göre Cemaziyelahir’in evvelinden onuna kadar ikinci Fatıma günleri olarak geçmektedir.[7] Bazı taklit merciler, her iki Fatıma günü için de üç gün matem tutulması tavsiyesinde bulunmaktadır. Şöyle ki birinci Fatıma Günleri için Cemaziyelevvel ayının 13, 14 ve 15’inde; ikinci Fatıma Günleri için ise Cemeziyelahir ayının 1, 2 ve 3’ünde matem tutulmalıdır.[8] (wikishia.net)

RASTHABER ailesi olarak Hz. Fatime (s.a)'nin şehadeti münasebetiyle tüm insanlığa, mustazaflara ve özellikle de müminlere başsağlığı dileriz.YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM