Hz. Mehdi’nin (a.f) İsimleri

GİRİŞ: 10.03.2023 10:07      GÜNCELLEME: 10.03.2023 10:07
Rasthaber -  Hz. Mehdi’nin (a.f) İsimleri:

 

1- Hz. Mehdi (a.f) olarak adlandırıldı. Zira Allah onu gizli tutmaktadır ve hiçbir kimsenin ondan haberdar olmadığı zamanda hidayet ve irşad için gelecektir.

 

2- Hz. Kaim (a.f) olarak adlandırıldı. Zira beşeriyet tarihinin en büyük ıslah cihadı, hakkın batıldan ayrılacağı kıyam, onun kıyamıyla gerçekleşecektir.

 

3- Hz. Muntazar (a.f) olarak adlandırıldı. Zira halk, üzerindeki zulüm tozunun, onun kıyamı ve zuhuruyla döküleceğine inanıp onu beklemekte.

 

4- Hz. Sahibu’l-Emir (a.f) olarak adlandırıldı. Zira hak üzere seçilmiş bir önderdir ve herkesin ona itaat etmesi farzdır.

 

5- Hz. Hüccet (a.f) olarak adlandırıldı. Zira Allah dünya ehline onun vasıtasıyla nihaî hüccetini tamamlayacaktır.

 

“Allah, sizlerden iman edip iyi davranışlarda bulunanlara, kendilerinden öncekileri sahip ve hâkim kıldığı gibi onları da yeryüzüne sahip ve hâkim kılacağını, onlar için beğenip seçtiği dini (İslâm’ı) onların iyiliğine yerleştirip koruyacağını ve (geçirdikleri) korku döneminden sonra, bunun yerine onlara güven sağlayacağını vadetti. Çünkü onlar bana kulluk ederler; hiçbir şeyi bana eş tutmazlar. Artık bundan sonra kim inkâr ederse, işte bunlar asıl büyük günahkârlardır.”1

 

Hz. Peygamber’in (s.a.a) soyundan olan Hz. Mehdi (a.f) kıyam ettiğinde bütün servetleri eşit paylaştıracak, tüm toplumlara adalet hâkim olacak ve refah gelecektir. Hz. Mehdi’ye (a.f) itaatsizlik edenler Allah’a itaat etmemiş sayılacaklardır.2

 

Hz. Hüseyin (a.s) şehit olduktan sonra melekler hüzünlenip ağladılar. Allah onlara Hz. Hüseyin’in (s.a) soyundan olan dokuz imam gösterdi ve meleklerin yürekleri ferahlayıp şenlik buldu. İmamlardan biri namaz kılıyordu. Allah meleklere, o kaim (namaz kılan) imam kıyam edip Hz. Hüseyin’in (a.s) intikamını alacaktır, diye buyurdu.3

-----------------------------------------

1- Nur, 55.

2- Mehdi-yi Mev’ud, s. 57, Hz. Muhammed Bâkır (a.s).

3- age, s. 57, Hz. Muhammed Bâkır (a.s).

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM