Zuhura Yakın Alametlerin Bazıları

GİRİŞ: 04.12.2023 08:34      GÜNCELLEME: 04.12.2023 08:34
Rasthaber -  Zuhura Yakın Alametlerin Bazıları:

 

1- Ramazan ayı, gün ortasında güneşin yüzü tutulacak.

2- Ramazan ayının sonunda ayın yüzü tutulacak.

3- Yer yarılıp mütecavizler yerin altına gömülecek.

4- Bir gün ortası güneş olduğu yerde duracak.

5- Güneş batıdan doğacak.

6- Nefs-i zekiyye öldürülecek.

7- Ateşten bir sütun yedi gün boyunca semada görülecek.

8- Kûfe Camisi’nin duvarı yıkılacak.

9- Güneş gibi parlak bir yıldız ortaya çıkacak.

10- Seyyid Hasanî öldürülecek.1

11- Altmış yalancı peygamber ortaya çıkacak.

12- On iki yalancı imam ortaya çıkacak.

13- Türkler adaya hâkim olacak.

14- Umutsuzluk ve korku Irak’ı saracak.

15- Çekirgeler bütün ziraî ürünleri istila edecek.

16- Ani ve meşakkatli ölümler çoğalacak.

17- Ziraî mahsuller çok çok azalacak.

18- Bidatçılar domuz ve maymun suretinde görülecek.

19- Çeşitli dillerde ilahî nida semadan duyulacak.

20- Güç sembolü savaşlar çoğalacak.

21- Yemen’de halk kıyam edecek.

22- Fırat seddi yıkılıp Kûfe şehrini sel alacak.

23- Büyük çoğunluğu yutacak bir deprem olacak.

24- “Rükn ve Makam-ı İbrahim”2 arasında (Kâbe’de, Harem-i Şerif’te) Benî Haşim soyundan birinin kafası kesilecek.

--------------------------------------------

1- age, s. 492.

2- Kâbe’nin kapısının da bulunduğu kuzey doğu duvarına “Rükn” adı verilir. Hz. İbrahim’in (a.s.) Kâbe’yi inşa ederken, örülen duvarın boyunu aşması üzerine üstüne çıkıp inşaatı devam ettirdiği taş olarak bilinen, Kâbe’nin inşası esnasında iskele olarak kullanıldığı için üzerinde Hz. İbrahim’in ayak izleri bulunan bu taş, Kâbe kapısının azıcık ön tarafında bulunan “Makam-ı İbrahim” denen cam fanus içerisinde muhafaza edilir.

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM