Ümmetin Gazze Sınavı..

GİRİŞ: 20.01.2024 10:14      GÜNCELLEME: 20.01.2024 10:14
Rasthaber -  Mescid-ul Aksa'nın Rabbi'nin adıyla.....
İnsanoğlu varolduğundan bu yana hep sınanmıştır.
Bazen  ferdi olarak, bazen topluluklar ve kavimler hâlinde sınanmıştır.
 Allah u Teâlâ, Ankebut süresi 2. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruyor:
 " insanlar, denenip sınavdan geçirilmeden, “İman ettik” demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar?"
Ayet-i Kerime'nin devamında şöyle buyuruyor: "Andolsun ki, biz, onlardan öncekileri de sınamıştık. Allah, elbette doğru olanları ortaya çıkaracaktır; kezâ O, yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır."
Yani sınav sonrasında kimin doğru tarafta kimin yanlış tarafta olduğunu da mutlaka ortaya çıkaracağız, buyuruyor Allah-u Teâlâ.
Dünya tarihinde Hz Adem'den (as) Hz. Muhammed'e (sav) kadar tüm ümmet ve kavimler sınava tabi tutulmuş ve tarih sayfalarında her kavim layık olduğu yerde yerini almıştır.
Kimi kaybeden, ziyana uğrayanların, kimi de Hakk'ın Adaletin, kurtuluşa erenlerin safında yerlerini almışlardır.
İslam tarihine baktığımız zaman, Peygamber efendimizin dünyadan irtihalinden hemen sonra İslam ümmeti büyük sınavlara, imtihanlara tabi tutulmuştur.
Bu imtihanlar. Gadir-i Hum ile başlayıp, Sakife ile devam eden sürecin sonunda Cemel, Nehravan , Sıffeyn gibi çeşitli tefrika ve savaşlar ile birlikte Kerbela hadisesi ile hak ile batılın kalın çizgiler ile belirlendiği bir sonuçla karşı karşıya kalmıştır İslam ümmeti.
Öyle ki, bu imtihan müslümanlar arasında 
Kur'an'ı Kerim'de sevgisi farz kılınan, İslam Peygamberi'nin (sav) Ehlibeytini kılıçtan geçirip esir etmek kadar ileri gitmiş ve bunu Peygamber efendimizin irtihalinden sadece 50 yıl sonra yapmışlardır.
Bunu yapanlar her müslüman gibi Namaz kılan, Oruç tutan, Kur'an okuyan hafızlar vs. ibadetleri yerine getirenler idi.
Islam ümmetinin büyük çoğunluğu batılı temsil eden Yezid'in yanında yer almış, Hakkı temsil eden,
Hakk'ın kendisi olan İmam Hüseyin'in (as) safında ise bir avuç müslüman yer almıştır.
Batılı temsil edenler sadece Yezid'in yanında savaşanlar değil, sözde iman Hüseyin'in (as) yanında olup, zulme sessiz kalanlar, kalan ömrünü Kabe'nin dibinde kalıp her gün namaz kılıp Kabe'yi tavaf ile cenneti arzulayanlar, itidalli  davranmaya çağıranlar da imtihanı kaybedenlerin safında sayılmıştır.
Kerbela'da vurgulanan bariz sözlerden biri 
" Kulli arzın Kerbela, kulli yevmin Aşura" yani "her yer Kerbela her gün Aşura" cümlesidir. Buna binaen 
bugünün Kerbelası Gazze'dir demekte  hiç bir sakınca yoktur!!
Her ne kadar Kerbela'daki zulüm hiçbir zulümle kıyaslanamaz olsa da,
günümüzdeki gasbçı siyonist rejimin Gazze'de yaptıkları zulüm, bütün dünyanın gözü önünde cereyan ederken, dünyadaki bütün insanlık sus pus durumda, gasbçı rejimin aşikar dostlarının yaptıkları destek vs onların fıtratından dolayı normaldir.
Genel anlamda imtihana tabi tutulan tüm insanlık olmakla birlikte, özelde Gazze halkının müslüman olması  ve müslümanların kutsal beldesi olan Mescid-ul Aksa'yı, yani müslümların izzetini, onurunu korumaları nedeniyle müslümanlardır.
Gazzeli müslümanlar insanlık dışı bu vahşi yaratıkların zulmünü kendilerine verilen imkanlar ile mukavemet gösterirken satılmış Arap ülkelerinden ümidini kesmiş durumdalar. Onunla birlikte bekledikleri yardım, özellikle müslüman liderliğine oynayan, asırlarca Kudüs'ü yönetmiş Osmanlı Türkiyesinden de maalesef gelmiyor. 
Zira Osmanlı Türkiyesi bürokrasi ve diyalog nutukları ile itidalli  olmaya davet ederken, İsrail'e giden hiçbir yardımı kesmiyor, engellemiyor bile,  
ama çok şiddetli bir şekilde kınıyor tabi....
Güney Afrika kadar bile bürokrasiyi işletemezken,
insanlığın yanında İslam ümmetinin de çıtı çıkmıyor maalesef.. 
57 islam ülkesi içinde sadece tüm direniş hareketini oluşturan Filistin'deki İslami cihad, Hamas, Lübnan ve Irak Hizbullahı, Haşdi Şabi,  Yemen'de Ensarullah ve bunların abisi ve hamisi olan İran İslam Cumhuriyeti'nin dışında hakkın yanında duran dik duruşlu onurlu bir yönetim kadrosu göremiyoruz maalesef. 
Evet  bu ümmetin çoğunluğu Kerbela'da nasıl zalimin yanında yer aldıysa, bugünde Gazze'de yine gerek sessiz kalarak, gerek sadece kınayarak, gerekse bizzat gasıp rejime destek vererek zalimin yanında zulmün safında yer almışlardır.
İmtihanı kazananlar Kerbela'da nasıl bir avuç müminler idiyse şimdi Gazze'de de kazananlar yine aynı Kerbela ruhunu anlayan müminler olmuştur...
Kerbela ruhu anlaşılmadan Zafer kazanılmayacağı 
bir kez daha anlaşılmıştır.!
Gazze sınavında haktan yana saf tutanlara selâm olsun.

Mehmet Yüksek

YORUMLAR

Haci Bayazit 3 ay önce
40.İslam dairesi içerisinde! Maneviyat, tasavvuf, tarikat ve İnsan.40 Allah(c.c)ın selamı rahmeti bütün Peygamberlerin bayrağı/Hüseyni meşrep/direniş cephesi ile masum ve mazlumların üzerine olsun. Wien, 10.08.2022 Allah(c.c)ın selamı rahmeti tavandaki kalas/Ozan tabakasını kemiren insanları islamdan sapıtan şeytanın 20 civarında yardımcı hizbini kemer ile vurup darmadağın edenin, çocuklarının, torunlarının, ailesinin ve direniş cephesi ile masum ve mazlumların üzerine olsun. Allah(c.c)ın selamı rahmeti insanları islamdan sapıtan şeytanın 20 civarında yardımcı hizbinin haram ve şüpheli ile uyuttuğu insanları kemer ile (yani, insanları haram ve şüpheli şeyler hakkında uyararak) namaza kaldırıp „Cerrahi amaliyat sonrası uyandırılan hasta gibi“ uyandıranın, çocuklarının, torunlarının, ailesinin dünyanın emniyeti Hüseyni direniş cephesi ile masum ve mazlumların üzerine olsun. Allah(c.c) emri Peygamber efendimizin Vasi ilanı ile alemlerin emniyeti islamın kemale erip sağlam kulpa bağlandığı Hz Ali efendimiz buyurmuşturki… din adamları hesaba çekilmeden diğer insanların hesabı görülmez. Generalsekretariat der Vereinten Nationen United Nations Wien Wagramer Str. 5, 1220 Wien Telefon: 01 26060 Vereinte Nationen United Nations Headquarters, New York, NY 10017, USA E-posta inquiries@un.org Telefon +1 212 963 4475 Generalsekretariat der Vereinten Nationen Sehr geehrter António Guterres World Health Organization WHO Headquarters Avenue Appia 20, 1211Geneva - Switzerland Telephone: (+ 41 22) 791 21 11 Fax: (+ 41 22) 791 3111 Sehr geehrter Tedros Adhanom Ghebreyesus Birleşmiş Milletler kuruluşu dünya için birinci tehditin İklim değişimi olduğunu açıkladı ve tehlikeye karşı dünya halkını ve devletleri uyardı. Dünya Sağlık Örgütü iklim değişimin hazırladığı zeminde gelişen CoVid 19 Virüs’üne karşı geliştirilen aşıların yetersiz olduğunu Virüsün Bloke edilemediğini devamlı değişime uğrayıp tecrübe kazandığını ilan etti. Alemleri dua/din ahlak maneviyat ve doğruluk/adalet üzerine bina eden Allah(c.c) hiç birşeyi sebepsiz yaratmaz. Kendi halinde orta ölçekte fırın sahibi iken kendimi çocuklarım ve ailem ile birlikte manevi fikri ve fiziki küresel boyuta sahip bir savaş/mücadelenin içerisinde buldum, gelişmeler hak ile batılın, helal ile haramın, masum ile zalimin, suçsuz ile suçlunun birbirinden ayrılması mahkemeler üzerinden geliştiği için küresel dini, sosyal ve iktisadi boyutlara sahiptir. İslam dairesinin tahrip edilmesi sonucu oluşan İklim değişimin hazırladığı zeminde gelişen CoVid 19 benzeri Virüsleri hazırlayan sebeplerin oluşumuna karşı vucudun korunup Antikör üretmesi için insanların uyandırılması amacı ile verilen mücadelemin mahkemeler üzerinden açıklanması Austurya’da meydana gelerek; bütün alemde etki yapmıştır. Mahkeme kararları ile gelişen süreç'de, Austurya Devleti 100 yıllık sünni islam anlayışının „islamın aslı olmadığı“ batıl parel olduğunu anladı; Hükümet insanları islamdan sapıtan şeytanın yardımcı hizbi guruplarına savaş açtı bu gurupların çatı örgütü AKP ile ilişkilerini kesti... Türkiye’den gelen imamların oturma iznini iptal etti. Şeytanın beynelminel fitne eli MHP, AB’den ABD’ye kadar terörist algılaması ile fişlenip faliyetleri yasaklandı. Zira, alemlerin emniyeti islam İmam Ali(a.s) Vasi ilan edilmesi ile kemale erip sağlam kulpa bağlanmış, İmam Hüseyin (a.s) Kıyamı/savaşı ile 7 kat göğün ve 7 kat yerin derinliklerine kemer ve köprüler ile sağlam güç’te uzanmıştır… insanların hesaba çekilmesi hak ile batıl, helal ile haramın, cennet ile cehennem ehlinin her iki alemde birbirinden ayırt olması için. Allah(c.c) alemleri dua/din ahlak maneviyat ve doğruluk/adalet üzerine bina etmiştir. Alemin ete kemiğe ürünüp düşünme yeteneği ile vucut bulmuş şekli insan adalet ise devletin dini’dir. iklim değişiminin hazırladığı zeminde gelişen CoVid 19 benzeri vürüsler dinsiz/adaletsiz rejimlerin yıkılması dinin ve neslin korunması için Allah(c.c)ın aleme koyduğu kural ve yaptırımdır. Birleşmiş Milletler kuruluşu dünya için birinci tehditin İklim değişimi olduğunu açıkladı tehlikeye karşı dünya halkı ve devletlerini uyardı. İklim değişimi/tehlikeyi yenmek için önce tanımak sonra onu hazırlayan sebeplere karşı hazır olmak gereklidir. Ankara’da yıl 1980’e kadar sabah giyilen gömlek gece Ozan tabakasına salınan Karbondioksit gazın yağmur çiçilemesi ve rüzgarın yere itmesi ile akşama kadar siyah olurdu… zira, Allah(c.c)alemleri korunacak düzende yaratmıştır… ta’ki huzurundan koğduğu şeytanın -bende senin yolun üzerine oturup- insanları islamdan sapıtacağım ve sapıtan yardımcılar edineceğim; sözü ile yardımcılar edinmesine kadar. Yıl 1979 İran’da İslam İnkilabı olunca; insanları islamdan sapıtan şeytanın 20 civarında yardımcı hizbi islam/İrana karşı mualif olarak; 1980 yılına kadar önceleri birbirinden ve Diyanet İşlerinden çekinen dünyada savaş ve kaosun mutfağında hazırlandığı insanları islamdan sapıtan şeytanın 20 civarında yardımcı hizbini Turgut Özal bir sofra etrafına toplayıp birbirinden çekinmelerini kaldırıp ABD’yi Kıble edindir‘di… böylece Ozan tabakasının tahribatının sebepleri hazırladı. Hz Musa Aleyhisselam mantık ilminin Piri’dir. Basıt bir mantık hesabı ile bu meselenin uzmanları bir ölçümleme yapar ise Özal ile başlayan insanları islamdan sapıtan şeytanın yardımcılarının tahribat süreci Erdoğan rejimi ile tavan yapıp cinsel sapıklık çocuk taciz/tecavüzleri ile eşcinsel ilişkilerin yaygınlaşıp „islamın tahribine dayalı parelel gelişen küresel ısınma ozan tabakasının delinmesi ile iklim değişiminin“, bire bir örtüşmüş olduğunu kanıtlar. ABD insanları islamdan sapıtan şeytanın 20 civarında yardımcı hizbinin Kıblesi olunca sandı‘ki emperyal heveslerinin önündeki engelleri kaldırması için öncü Stratejik ortak buldu; ama, aslında şeytanın yardımcılarının at bakıcısı bineği oldu‘… onların hazırladığı ateş günahı sürücü olarak taşıyıp 40 yılda 30 milyon insanı katleden terörüst devlete dönüştü. Büyük Ortadoğu Projesi, Medeniyetler çatışması, İstanbul merkezli ortadoğu devletler birliği ile ABD Ulusal düşünce kuruluşlarında hazırlanan Raporların hepsi insanları islamdan sapıtan şeytanın 20 civarında yardımcı hizbi mutfağında islam’da yasak olanları kasıtlı yapılarak; sümme haşa, Allah(c.c)a meydan okuyup dinin aslı İmam Ali (a.s)ın Vasi ilanın üstünü örtüp Peygamberinin izinden çıkılarak bir metre alan zemini seyrek dolduracak yarım santime yakın vucut kılı ve benzeri veya kasıtlı haram yiyerek diş diplerinde biriktirilerek kimyasala dönüşen bir futbol topu alan zemini seyrek dolduracak sayıda virüsler hazırlanıp iletişim ile ABD birimlerine sızarak kuluçkulama ile gelişip etkinlik sağlandı. Afganistan’da katillere dönüşen guruplar birbirini yemeye başlayınca öğrenci hareketi olarak Tailiban doğdu; talibanın manevi yanı dinin içi olmadığı için uygulamaları bağnaz gayri islami olmakdan çıkamadı; ama ne zamanki Taliban islama yakışır bir uygulama ile Ayganistan’da uyuşturucuyu yasakladı hemen ABD kendi ikiz kulelerini patlatıp Afganistanı işgal etti AKP’li ortakları ile 20 yılda dünya uyuşturucu tırafiğinin yüzde 83’ünü kontrol eder hale geldi; sonunda kaçarcasına Afganistanı terketti. 20 yılda bir tane belge bulamadı ikiz kuleleri terörüstlerin patlattığına dair. Irak işgali öncesi ABD Dışişleri Bakanı bizim çekincelerimiz vardı, Abdullah Gül ile Tayyip Erdoğan bizi cesaretlendirdi dedi. Gül ABD’nin Irak’ı işgal etmesi için 2 sayfa 9 madde anlaşma yapmış. AKP Maliye Bakanı öğünerek Irak’a ilk ABD bombası düşünce milyarlarca dolar Türkiye/AKP kasasına girdi, dedi. ABD Irak’ı bombalar ile yerle bir etti; ama Irak Hava alanına indirdiği en seçme birliği Irak ordusu karşısında bir metre ilerliyemedi çakılıp kaldı… ABD çareyi AKP’de bulur; AKP cehenneme açılmış yol Nakşi tarikatı halidiye kolu ile milyon dolarlar dağıtıp Irak ordusunu içerden çökertti. Kıbrıs çıkartmasında Türk Ordusunun lastiklerine kadar bütün ihtiyacını Kaddafi karşıladı… Erdoğan, Dışişleri Bakanı ile Afrikanın en müreffeh ülkesi Libya‘nın yıkılması için teröristlere Bavullar ile 30 milyon dolar gönderdi. Dünyanın güvenlik kuşağının altın halkası Suriye’yi bölmek veya rejimi değiştirmek için BM’de kayıtlı 100 Ülkeden 170 bin terörüstü insanları islamdan sapıtan şeytanın 20 civarında yardımcı hizbinin çatı örgüğtü AKP şeytanın beynelmilen fitne eli MHP ile Suriye’ye taşıdı. Erdoğan bir toplantı konuşmasında AB/Batıya sitem etti; Batı bize Suriye’yi istikrarsızlaştırma gayretimizde yeterli yardımı yapmadı dedi. Erdoğan bir başka konuşmasında ABD Başkanı Obama‘ya seslendi; ey Obama bizi neden Suriye’de yalnız bıraktın diye… Tarih asla hiçbirşeyi affetmez herşeyi yapanların kaderine hesaplaşmak için yazar. Açıkca görüldüğü gibi üç delil halin örtüşdüğü üzere dünyada savaş ve kaos ana üssü Türkiye olan insanları islamdan sapıtan şeytanın 20 civarında yardımcı hizbi mutfağında hazırlanır emperyal heveslere meyilli küresel devletlerin karar alıcı birimlerinde sızar kuluçkulama ile gelişir onları sürükler. Dünya Sağlık Örgütü iklim değişimin hazırladığı zeminde gelişen CoVid 19 Virüs’üne karşı geliştirilen aşıların yetersiz olduğunu Virüsün Bloke edilemediğini için devamlı değişime uğrayıp tecrübe kazandığını ilan etti. Turgut Özal’a kadar hocalar insanlara namaz kıldıracağı vakit arkasına döner; ey cemat omuz omuza verin aranıza şeytan girmesin derdi. Özal bu gurupları bir sofra etrafında toplayıp İslam/İran’a karşı ABD’yi Kıble edindirince „hocalar bu ikazını unuttu“ arkasında namaz kıldırdığı insanlara haram şüpheli yedirerek şeytanı yanlarında değil yardımcısı olması için içerilerine aldırıp haram ve şüpheli yedirerek gürleştirip insanları islam’dan sapıtması için büyüttü. Hz Ali efendimiz bu insanlar için, şeytan onların gözü ile görür dili ile konuşur diye tarif etmiştir. İsa Aleyhisselam buyurmuştur’ki… Kötü din adamları kanalizasyona benzer; dışından bakınca sanat eseri gibi görünür içi pislik doludur… İşte Bloke edilemiyen surekli değişime uğrayan CoVid 19 Virüs Mikrobunun değişim sebebi. Allah(c.c) alemleri dua/din ahlak maneviyat ve doğruluk/adalet üzerine bina etmiştir. Alemin ete kemiğe ürünüp düşünme yeteneği ile vucut bulmuş şekli insan adalet ise devletin dini’dir. İklim değişimi ile mücadeleye bağlı CoVid 19 Virüs’üne karşı Vucundun Anti Kör üretmesi için dünya halkının uyanması zorunludur. Allah(c.c)ın emri Peygamber efendimizin İmam Ali efendimizi Vasi ilan etmesi ile alemlerin emniyeti islam kemale erip sağlam kulpa bağlanmıştır. Bu ayetin manası; O andan sonra gelişecek bütün olayların islam üzerinden iki kurala bağlı gelişmesi insanların cüzzi iradesinin iki hal/yoldan birine ödül ve ceza için bilerek veye bilmeden taraf olmasıdır. İslam müslüman olması için insanları zorlamaz; amma islamı tahrip edenlerin dinin ve neslin güvenliğinde tehlike arzettiği için yasal musamaha gösterilmemesi vicdanen ve hukuken engellenmesi gerekir. Haram ve haksız kazancın girdiği yerden İman çıkar; imansız insanlar siyasi ve maddi hevesleri ile esir alındığı için insan olma vasıflarını kaybetmiş olur. Peygamber efendimizin vefati sonrası bir oldu bitti ile devlet idaresini (toplantı yeri) Sakife’de ele geçiren Ebu Bekir islamın içi manevi hali bırakıp dışı ile islamın siyasi amaçlara alet edilmesinin temellerin atıp yerini Ömer‘e bıraktı; Ömer Peygamber efendimizin emri Ebu Süyan soyuna devlet idaresi haramdır emrine karşı olarak Muaviye‘yi Şama Vali olarak atayıp halkında itirazına rağman görevden almayıp Ebu Bekir‘in oluşturduğu batıl parelel dinin temellerini sıkılaştırdı, yerini Osmana bıraktı; Osman islamı tahrip etmesi devlet malını akrabalarına dağıtması ile halkın isyana kalkması sonucu öldürüldü; cesedi dini tahrip ettiği gerekçesi ile müslüman mezarlığına alınmadı yahudü mazarlığına üç yakını ile gömüldü; daha sonra muaviye mezarları ayıran duvarı yıktırınca mezarlar birbirine karıştı. Allah(c.c)ın huzurundan koğulan şeytan bende Senin dinin üzerine oturup kullarını islamdan sapıtacağım ve sapıtacak yardımcılar edineceğim; sözü Ebu Bekir’in temelini attığı siyasi hükümetler üzerinden batıl parelel din olarak kurumlaştı… cehennem ehlinin yoları döşendi… insanları islamdan sapıtan şeytanın 20 civarında yardımcı hizbi mutfağında dünyada savaş ve kaos Virüs gibi hazırlanıp yayıldı. İmam Ali(a.s)a çıkmayan bütün yollar batıldır Peygamberinin izine değil şeytanın izine düşer. Bütün Peygamberler birbirinin devamıdır. Hüseyni meşrep direniş cephesi bütün Peygamberlerin Bayrağı‘dır. İklim değişimin önlenmesi ile CoVid 19 Virüse karşı vucudun korunması için insanların uyanması zalime karşı mazlumun yanıda tavır olması gereklidir. İnsanlar zalime karşı mazlumun yanında yer alır ise vucut’da haksızlığa karşı direnç oluşur gözlerini haya ve utanma duygusu ile muafaza eder edepsizliğe karşı’da korur hiçbir suretde bakmaz ise Allah’ın izni ile herürlü Virüs’e karşı koruyan Antkör hafif tuzlu suyu boğazı salgılar; vucut saldırıya uğrar ise boğazında salgılan hafiz tuzlu su gelen Virüs mikrobu anında yakalar vucudu uyarır ciğerlerin üzerine inmeden öksürük ile dışarı atar. Girip veya nezle ile oluşan öksürük Vucud‘un temizlenmesini sağlar; öksürükler ile sökülüp atılan hafif kanlı gelen balgam nikotin vesaire olduğu zaman ciğer ve solunum yolları temizlenmiş olur… yani yılda 1-2 defa Girip olmak faydalıdır; yalnız vucuda güç veren iştah açan besin alınması gerekir, öncelik ilaç değil… yenen besinin indiği yollardaki oluşumları yenen besin kaldırır öksürük ile dışarı atar. Zihnin arınması ile Kalbe gelen kan temizlenip incelir vucut kendini yeniler. Dünya sağlık Örgütünün tesbiti ile Bloke edilemeyen aşısı bulanamayan devamlı değişime uğrayan Virüs insanların genetik yapısına göre değişime uğruyor Vucudu besleyen sinir uçların bağlı olduğu Boğazın altındaki bögeye saldırıyor; halsizliki, iştahsızlık, kusma gibi sinir uçlarını tahrip ederek vucudu zayıf düşürüp vucudun direncini kırıyor. Virüse karşı yapılan aşılar; insanları haksızlığa karşı uyarmıyor... Virüs Bloke edilemiyor. Bundan dolayı dünya halkının uyanması bilerek veya bilmeden bulunmuş olduğu takip ettiği yolu bilmesi uyarılması daha sağlıklı dünya için gereklidir. Hacı BAYAZIT Wien, am 19.09.2022 Schlechtastrasse 8 1030 Wien - Austurya Mail: haci.bayazit@chello.at www.islamdairesi.com Tel:+4366475054444
Selman Karakurt 3 ay önce
Allah razı olsun...yüreğine sağlık , Allah zalimleri lanet etsin inşallah

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM