Zifiri Karanlıklarda Ali''ye Sığınmak

GİRİŞ: 23.05.2022 21:57      GÜNCELLEME: 23.05.2022 21:57
Rasthaber -  Yıllardır yıkıcı ve bozguncular tarafından, saptırıcı propaganda sağanağına  tutulan Aleviler; düşünsel ve inançsal olarak  ve diplomatik oyunlarla Alevileri içerden ve dışarıdan kemirerek yok etmeyi hedeflemektedirler. Bu günümüzü ve yarınımızı yok etmeye yeminli odakların, sahte demokrasi düşleri hiç bir zaman gerçekleşmeyecek kadar çirkindir.

Geçmişten beridir, ayrılıklar, yetersizlikler, savaşlar ve kompleksler yakamızı bırakmamıştır. Peşinden, kültürel baskınlar, inançsal saldırılar ve bu inanca sahip insanların zihinleri kirletilmek istenerek, en başından beri, kutsadığımız değerlerin yok edilmesine ve inancımızın mayası olan İmamlarımıza yönelik etkisizleştirme, anlamsızlaştırma çalışmaları hızlanarak devam edegelmiştir.

Asıl amaçları, hayalleri, dinleri ve ideolojileri, Ali'yi oradan almak, on iki imamlarımızı işlevsizleştirmek olanların, kendi porsumuş gelenek ve törelerini dayatarak, kendi yarattıkları puta tapınmamızı sağlamak için, bu inancımızın değişmesi gerektiğini iyi bilmektedirler. Alevilere musallat olan bu misyonerlerin, Allah-Muhammed-Ali ile ve onun devamında 12 imamlarla ete- kemiğe bürünen bu inancın temellerini dinamitlemek demek olduğunu hangi ahlakla açıklayacaklardır? Biliyorlardır ki; Allah-Muhammed-Ali ile gerçeklik kazanan bu ilahi yolda, bunlar bizim rotamızı belirleyen, yolumuzu gösteren ilahi işaretlerdir.

Devletin asimilasyon politikaları ve siyasi arenada Alevilerle flört eden sahte dostlarının amacı; ikinci el bir Alevilik ve kendi istedikleri insan tipini ve kendi Alilerini yaratmak olacaktır. Yarattıkları bu Ali ile, Peygamberimizin damadı, Kerbela Şehidi Hüseyin'in-Hasan'ın babası olan Ali'yi karşı karşıya getireceklerdir. Gerçek olmayan, gerçekçi olmayan Ali'yi şimdiden zihinlerimize yazdılar bile.

Değerli dostlar; Alevilik çeşitli inanç  ve ideolojik düşünce sahiplerinin saldırısıyla karşı karşıyadır. Bu düşünsel ve ideolojik saldırılara karşı Aleviler direnmek ve kendilerini var etmek, yaşatmak adına inancına sarılarak korumak zorundadırlar. Aleviler bu gücü kendilerinde bulmalıdırlar. Çünkü, inancımızın yaşaması veya gelişmesi noktasında, bakış açımız, duygu ve düşüncelerimiz, dünya görüşümüz ve inancımız baskı altına alınıp felç edilmiştir. Yaratılan bu zihinsel kölelikten kurtulmayı başaramadan, yeni tehlike ve oyunlarla Aleviler teslim alınmak amaçlanmaktadır.

Yaşadığımız son süreçte, aydın geçinen yarı aydınların, veya dost geçinen hainlerin, Alevilerin beyinlerine yerleştirmek, yüklemek istedikleri  aldatmacaları, özgür insan yaratma ,demokratikleşme demagojileriyle, özellikle gençlerimiz kendi inançsal gerçekliklerinde koparılmaktadır. Çünkü manevi açlığımızı giderebilecek, bir bilgi, birikimden yoksunuz. Hz. Ali'yi tanımadığımızdan olacak ki; Ali ile ilgili söylenenlere rahatlıkla kanıyoruz.

Aleviler olarak bir yol ayrımındayız. Yaratılan zindanda-zifiri karanlıktan kurtulmak için , her zamankinden daha çok Ali'ye-On iki imamlarımıza ihtiyaç duymaktayız. Aslında aradığımız her şey Ali'de var. Yeter ki Ali'ye sığınalım...         

Rıza Bakırlı

YORUMLAR

REKLAM