Tarih Tekerrürden İbarettir

GİRİŞ: 27.10.2023 12:58      GÜNCELLEME: 27.10.2023 12:58
Rasthaber -  Tarih Tekerrürden İbarettir, en kısa anlamıyla bu cümle; daha önce yaşanmış bir olay, vakıa ve durum ya da olgunun şimdi ve gelecekte tekrar yaşanabileceği anlamına gelmektedir.

Bugünkü Gazze olayına ibretle baktığımızda İslam tarihinde vuku bulan en hassas çatışma olan hak-batıl savaşının yani AHZAP muharebesi diğer bir adı ise HENDEK savaşını hatırlamaktayız. Hicretin 5. yılında bu savaşı körükleyenler Nadir oğulları ve Nail oğulları Yahudi kavimleri baş roldeydiler. Yahudilerin kışkırtması ile Müşrik Kureyşli kabilelere destek vermeleriyle bir ay boyunca Medine şehrini muhasara ettiler.

Kısacası bu vakıayı tarihçiler şöyle aktarmaktalar: Birçok Yahudi kabile reisleri Mekke’ye gelerek Kureyşli gruplarla görüşerek onlara şöyle dediler: Muhammed (s.a.a) sizi ve bizi hedef almış Kaynuka ve Nadir oğulları Yahudilerini vatanlarını terk etmeye mecbur kılmıştır. Siz Kureyşliler savaşa hazırlanın ve müttefiklerinizden yardım talebinde bulunun. Bizden de Kurayza oğulları Medine girişinde yedi yüz kılıçlı Yahudi gücü bulunmaktadır. Görünüşte Kurayza oğullarının Muhammed’le bir savunma anlaşması olsa bile, biz onların bu anlaşmayı görmezden gelmelerini ve size yardım etmelerini sağlayacağız.

Arap ve Yahudi işbirlikçileri 10000 (on bin) kişiyi aşkındı Müslümanların sayısı ise 3000 (üç bin) kadardı. Hicretin üçüncü yılında Uhud savaşında Müslümanlar yenik düşmüşlerdi. (özet olarak zikretmem gerekiyor)

Resulullah (s.a.a) Uhut’ta elde ettikleri acı tecrübeden dolayı olumlu bir sonuç almak için hemen savunma amaçlı bir şura teşkil etti. Şurada şöyle bir sonuç çıktı: Düşmanın Medine’ye yaklaşamayacakları ve Medine’yi korumak için bir çare bulmaları gerekiyordu. Bu arada Salman Farsi (r.a) biz İranlılar Şehirlerimizi düşmandan korumak için şehirlerin etrafında derin hendekler kazarak düşmanın ilerlemesini önlerdik bilgisini paylaştı. Peygamber ve ashabı bunun Medine için uygulanması görüşünde karar kıldılar. Hendeğin uzunluğunun 5,5 km genişliğinin ve derinliğinin de beşer metre olduğu denilir, kazılmasına başlanıldı.

Hendek savaşı; İmanın tümü ile, küfrün tamamının karşı karşıya geldiği savaştır.

Bu esnada Muhacir ve Ensar arasında bir münakaşa yaşandı. Her iki grupta Salman Farisi bizdendir ve bizim grubumuzda olacak ve bizimle çalışacak diyorlardı. Hz. Peygamber (s.a.a) o sırada bu münakaşaya son vererek şöyle buyurdular: Salman biz Ehlibeyttendir.

Hendek veya Ahzap savaşını zikretmekten amacımız şudur: Tarih tekerrürden ibarettir sözünü başlık olarak seçtik.

Çünkü o günkü ölüm kalım savaşında İran beldesinden Salman Farisi hendek projesini ön plana çıkarıyor ve o savaş yöntemiyle on bin silahlı Yahudi ve müşriklerin saldırısını önleyebiliyor. Bu arada Emirülmümin Hz. Ali’nin kahramanlığı unutulmamalıdır.

Şehit İmad Muğniye ve Şehit Kasım Süleymani’nin Gazellilere sundukları Tünel savaş sistemi Hendek savaşının bir devamıdır. O gün hendek kazarak düşmanı mağlup eden strateji yöntem bugün tünel olarak aynı metodu 40 km uzunluğunda ve 10 km genişliği olan mazlum Gazze’nin altında muhtemel 500 km’lik bir savunma alanı meydana getirmişlerdir. Aynısı Güney Lübnan’da da mevcuttur. Alalam TV muhabiri güney Lübnan’daki çok lüks bir tüneli gösterirken burası Tahran metro tüneli değildir güney Lübnan’dır diye dünyaya Hizbullah’ın sahip olduğu tüneli gösterebiliyordu.

Sonuç olarak Hendekteki İslam’ın ve Müslümanların varlığını sağlayan ve müşrik Arapların ve o günkü Yahudi gücün birleşerek İslam’ı yok etmek için savaşa gelen o gücün planlarını yok eden o proje şimdi de İslam ve Müslümanların kanayan yarası olan yıllardır yok edilmek istenen Mazlum Filistinli mücahitlerin tünel savaşı bütün emperyalist güçlerin planlarını yok etmiştir.

Bursa/Bülent Ayyıldız

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM