İslam'da Tebliğ III

GİRİŞ: 21.06.2024 08:32      GÜNCELLEME: 21.06.2024 08:32
Rasthaber -  İmam Hasan Askeri (a.s) şöyle buyurmaktadır: Bir cahile kılavuzluk eden ve İslâm şeriatını ona öğreten kimse, Allah'ın katında bizimle birlikte olacaktır.1

 

Yüce Peygamber (s.a.a) Muaz'a hitaben şöyle buyurmaktadır: Eğer Allah, senin vesilen ile bir ferdi hidayete erdirirse, bu senin için dünyadan ve onun içinde olan her şeyden daha hayırlıdır.2

 

İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmaktadır: Yerdeki bütün varlıklar ve denizdeki balıklar ve Allah'ın yer ve göğündeki küçük büyük olan her şey, iyi bir öğretici/öğretmen için istiğfar dilemektedir.3

 

Yine İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmaktadır: Hayırlı işe yöneltmek, onu yapanla eştir.4

 

Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyuruyor: İnsanları İslâm'a davet et ve bil ki; sana icabet eden her kimsenin karşılığında Yakup Oğullarından bir kölenin özgür edilmesi sevabı senin için yazılacaktır.5

 

Bir davetçinin işinin önemi, o kadar çoktur ki eğer bu mukaddes yolda ihlâslı bir şekilde çabalarsa, Allah Resulü'nün (s.a.a) yolunda adım atmış ve onun halifesi olmuş olur. Zira Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmaktadır: "Allah, benim halifelerime rahmet etsin." Kendisinden, "Onlar kimlerdir?" diye sorulduğunda, şöyle buyurdu: "Onlar benim sünnetimi ihya edenler ve onu Allah'ın kullarına öğretenlerdir."6

 

Ve başka bir yerde onlara dua etmektedir: "Ey Rabbim! Halifelerime rahmet et" (üç kez) Kendisine, "Halifeleriniz kimlerdir?" diye sorulduğunda, şöyle buyurdu:

"Onlar benden sonra gelip, hadislerimi ve sünnetimi rivayet edenlerdir."7

 

O, bin abitten daha üstündür, bundan daha büyük bir ödül var mıdır? Her kim bizim hadislerimizi rivayet eder ve taraftarlarımızın kalbini onun ile sağlamlaştırırsa, o bin abidten daha iyidir.8

 

İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmaktadır: Bir ferdin bir söz söylemesi ve Allah'ın onun vesilesiyle bir başkasının kalbine imanı yazması durumunda, hem söyleyen ve hem de duyan bağışlanır.9

 

İslam'da Tebliğ I

İslam'da Tebliğ II

---------------------------------------

1- Biharu'l-Envar, Beyrut baskısı (Vefa müessesesi), c. 2, s. 2.

2- age. c. 1, s. 184.

3- age., c. 2, s. 17.

4- Vesailu'ş-Şia, İslâm Mektebi baskısı, c. 11, s. 398.

5- age. c. 11, s. 448.

6- el-Hayat, c. 2, s. 281.

7- el-Hayat, c. 2, s. 281.

8- Usul-i Kafi, c. 1, İlmin sıfatı babı.

9- Vesailu'ş-Şia, İslâm Mektebi baskısı, c. 11, s. 510.

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM