ADALET

GİRİŞ: 20.06.2021 14:21      GÜNCELLEME: 20.06.2021 14:21
Rasthaber -  Devlet adalet için vardır. Devletin menfaati için adaletsizlik yapılamaz, yapılmamalıdır. Şeytana hizmet eden demokrasi havarileri, demokratlar adalet sağlayamaz. Eğer adalet ile idareci olsalar; o zaman da demokrat olamazlar.

Devleti idare edenlere şirin görünmek için taraf olan hakim ve savcılar adalet değil zulmün araçları olur.

Hak ve hukuka uygunluk; hak ve hukuku gözetme ve yerine getirme; Yasaların herkes için eşit bir şekilde kullanılmasının sağlanması, doğruluk, hukuka uygunluk ve insanların hakkını gözetmesi gereken cumhurun başı olmalıdır. Kendisini kardeşçe uyaranlara hakaret davaları açmak ve mahkemelere telefonla talimatla ceza verilmesini sağlamak korku imparatorluğudur.

 Hak ve adalet, savcı ve hakimlerce hukukun idaresi, hukuk mahkemesi usulü, barışın adaleti, uygun veya adil davranmak, haklının hakkını savunarak ses çıkarmak, gerçeklikten konuşarak savunarak adalet istemek ve adil olarak yargılamalarda taraf olunmalı. Hakkın adaletin tarafı olmayan olamayan savcı ve hakimlerin kara yüzlü şeytanlardan farkları kalmaz. Adalet Bakanı verilen kararları takip etmelidir ve kendi avukatlık bürosu ile bağını koparmalıdır.

Yıllar önce siyasi erkin ortağı olan The Cemaat liderine söz söyletmeyen dönemin adalet bakanı ve siyasi erkin liderine kardeşçe yanlış yolda uyarı yapanlara yıllar sonrası sanki bugün bu uyarı yapılmış gibi tek celsede cezalandırmak.

Siyasi erkin liderine yağcılıkta sınır tanımayan hakim ve savcılar oldukça siyasi erkin lideri sözde Ömerler aramaya devem etmesi sadece Muaviye’nin erkek devesi misalidir.

Bir ülkede adalet kişilere, makamlara, parası olana farklı uygulanması o ülkede halkların ayrışması ve siyasi erkin yıkılmasının ayak sesleridir.

Bir ülkede adalet ceza evlerini çoğaltmakla sağlanamaz sadece olsa olsa Yezidin zulmünün ayak sesleri ile haçlı ordusunun engizisyon mahkemelerinin devamı olur.

Ceza evlerinde zulümler artmakta, ceza evi idarecileri mahkumları fabrika işçisi olarak görmektedir. Mahkumlarda parası olan öncelikle koğuş temsilcileri bir silkelemede, peşinde gardiyanlar, peşinde ise idareciler. Parası olmayan her türlü sıkıntı ile karşı karşıya önce ailesi dağılmakta, onuru incitilmekte.

Ceza evine girmemek için öncelikle dönemin adalet bakanı kimse onun yakın akrabalarının bürolarında borsada yazılı ödemeler yapılması gerekmektedir.

Siyasi erk mafya, Baronların desteği ile zulmüne devamda ve bunun karşılığı yıllarca koltukta inmemektedir. Yıkılan yuvalar, yıkılan şirketler, onları hiç alakadar etmediği gibi bir tekmede kendilerine hakaret bahanesi ile tekmelemektedir. Üzerlerinde kul hakkı olanlara dahi (kendilerini yoksullukta giydiren dava kardeşi) ne tahammülleri olmadığının ispatı telefon talimatı ile yargıya müdahale ederek sözde mahkemelerce mahkumiyetler verilmesi bunun delilidir.

Medya egemenlikleri güçlüden yana kurgulaması meşru olma sınırlarını zorlamakta, tahakküm meşrulaştırıldığı için kitle iletişim araçları iktidar ve sermaye emrinde olması güce karşı saygılarını yitirmediler. Gücü elinde tutan zalim senaristler Müslümanlara yapılan saldırıları bir film olarak ümmete izletmekteler.

film izletilirken eleştirel akıldan yoksun Müslümanların adil muhakeme ve vicdanları  ipotek altında olması  arka plan oyunlarını (perde gerisi)  bilmeden oyunda seyircidir.

Bir Müslüman eğer arka planı incelemek isterse kendi siyasi erk tarafından suçlu ilan edilir. Örneğin geçmişte kendileri liderlerine yaşlı derken, bu ihanet planı içinde hızını alamayan siyasi erk  Suriye’de Başrol istemesi ve Amerika tarafında aforoz sonucu, Suriye’de insanlar öldürüldü ve o tarihte mezhep taasubu ile sözde İslam alimleri  ben burada seyirci kalmayacam sloganı ile saldır Amerika demeleri. Esedi sandıkta devirmek varken sayın bop eş başkanı laiklik güzel biz sandıkta çıkacak oya saygı mısıra bu hitabı yaparken Suriye’ye neden saldır Amerika demekte. Bu filmi iyi görün başrol Amerika ve İsrail Dublör ülkemiz siyasi erkidir.

Ülkemizde mafya iktidar ortaklığı gün yüzüne çıkması güneşin balçıkla sıvanamayacağının ispatıdır. Mitingler tertip ettirdikleri mafya liderine ihtiyaçları kalmadığının zannı ile onu cezalandırmaya kalkmaları sonu birbirlerine düşmeleri bunun delilidir.

Eyy! Diyerek dünyaya seslenen lider; özünde samimi isen gel ey İsrail diyeceğine önce onlarla olan bağlarını kopar. Şehitliğe sadakatin varsa şehit kardeşin Muhammed Mursi’ye yapılanlara sesiz kalma onun yol arkadaşlarına verilen idam cezalarına müdahale et. Ülkende cezaevlerine alınan düzmece kararlara karşı duyarlı ol, etrafında etten duvar olan yardakçılardan kurtul, halkın içine gir, onların derdini dinle. Hakim ve savcılarınca haksız yere verilen cezalara karşı taraf ol, mazlumun yanında yer al. Bu ülkede üç elli insan var mı? Yok dersen üç elli insan diye verilen mahkumiyetleri duy. Bu ülkede saç ve sakalını kesmediği için cezalandırılan mahkumları duy.

İtalya’da ve dünyada devletler mafyalara karşı temiz el operasyonları yapmakta iken kadere bakın Mafya devletimizin kokuşmuş damarlarına temiz el operasyonu  çekmektedir.

Ey idareciler, stklar, cemaatler, kurum ve kuruluşlarda görev yapan vicdan sahipleri, siyasi partiler gelin artık bu kokuşmuş köhne zulüm mekanizması demokrasi denen şeytan kanunlarını tarihin çöplüğüne atın artık ve yerine komşusu açken tok yatan bizden değildir şiarı ile İslam anayasasını uygulayın. Adalet, toplumları bir arada tutan bir yapıştırıcıdır.

Yukarıda yazılan zulümlere uğrayan biri olarak tüm insanlara serzenişimdir gelin artık zulme ortak olmayın,

Demokrasi şehidi olmaz, demokrasiye şehit verdik diyen şarlatanlara gereken cevabı verin artık, verin ki onlar da yarabbi eğer bizi alkışlamasalardı biz gerçeği görür ve tövbe derdik demesinler ve bu zulme ortak olmamak için biz kendimizi değiştirelim ki Rabbimde bizlere İslam devleti sancağı altında zulme karşı kıyamı nasip eylesin. Selam ve dua ile.

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM