Kerbela Endeksli İradelerin Zaferi

GİRİŞ: 15.09.2019 10:00      GÜNCELLEME: 15.09.2019 10:00
Rasthaber - Allah ın Adıyla,
Tarih boyunca hak ile batıl daima karșı karșıya gelmiștir. Habil ve Kabil den bașlayarak, Ibrahim(as)-Nemrut, Musa(as) –Firavun, Hz Muhammed(saa) –Ebucehil-Ebusufyan
Hz Ali(as)-Muaviye, Hz Huseyin(as)- Yezit, Imam Humeyni- șah Rıza Pehlevi, ve bu süreç günümüzde Imam Hamenei-Trump-Natanyahu –kral Salman vs hak ve batıl daima karșı karșıya gelmiștir.
 Yani tarih boyu bu hak ve batıl cephesi seyrini devam ettirmektedir. Zira Imam Hüseyin (as) her zamanın Hüseyinleri ve Yezitleri olacaktır. Buyurmakla bu sürece ișaret etmiștir.
Biz görüyoruzki batıl taraf asırlar geçmesine rağmen hep lanetle anılmakta ve tarihin çöplüğünde yerini korumaktadır. Hak tarafta ise tam tersi asırlar geçmesine rağmen hep rahmetle sevgi ile anılmakta o hak tarafın șuurlu durușundan dersler almaktadır. Yine tarihte her kim kimin safında yer almıșsa ya kaybetmiș yada kazanmıștır.
 Günümüzdede yine  Imam Hameninin liderliğinde direniș cephesi ve ABD-Siyonizm Önderliğinde ise șer güçleri karșı karșıya görüyoruz. 
Dünyada iki önemli sistem ve cephe mevcuttur. Buda yukarıda zikrettiğimiz güçlerdir ki her iki tarafın arkasında duran destekleyen ülkeler ve toplumlar vardır. gerçekten de yașadığı coğrafya neresi olursa olsun, dini, dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun. Dünyadaki tüm mazlumların, adalet ve eșitlik arayan müstekbir karșıtı  herkesin bu gun imam Hameneinin liderliğini ve direniș cephesini desteklediğini görmekteyiz, Hatta Kimi taassubi kesimler bile dile getirmesede direniș cephesinin gizli destekçileridirler.
Yine bunun karșısındaki müstekbir güçler ABD ve Siyonizm Önderliğinde, bazı toplumlar gönüllü olarak destek vermekte, bazıları petro- dolarlar karșılığı satın alınmıș, aynı Muaviye döneminde olduğu gibi, bazı emevi zihniyetli müslüman Liderlerin koltuklarının korunması karșılığı bu müstekbir güçlerle aynı safta yer almaktadır.
Iște tam bu bağlamda zamanın Hüseyinlerini ve yezitlerini kimler temsil ediyor. bunu tesbit edip tanımak gerekiyor, Bunun  için biraz basiret  hak ve adalet kavramlarını iyi tanımlamak gerekiyor tabi, Kerbela kıyamını yeniden tefsir etmek yeniden okumak gerekiyor.
Simdiye kadar olan hak batıl savașlarında genel anlamda hep hak taraf fiziki! anlamda yenik düșmüș,(!) șehid edilmișlerdir.
Günümüze baktığımızda ise Elhemdulilleh hakk tarafını temsil eden direniș cephesi artık zaferler elde etmektedir. müstekbir güçlere karșı, bu da Zamanın imamı Imam Mehdi (af) nin  evrensel adalet hükümetinin kurulacağı günün yakınlaștığı anlamındadır. Zira imam Mehdi(af) nin  döneminde hak tarafın artık itilip kakılmayacağı mazlum durumunda olmayacağını ve zalimler karșısında dik durarrak zaferler elde edeceği bilinen bir gerçektir.
Bunun örneklerini yakın tarihimizde görmekteyiz, zira 1983 yılında ABD Elçiliği'ne yapılan saldırıda 17'si Amerikalı toplam 63 kişinin ölümü, yine aynı yıl içinde ABD askerlerinin bulunduğu bir karargâha yapılan saldırıda 241 Amerikalı askerin ölümü Hizbullah tarafından gerçekleștirildi,  ABD bu saldırılardan sonra Lübnan'ı terketti. 15 Mayıs 2000 günü de Güney Lübnan'ı işgal eden İsrail bölgeden çekilmek zorunda kaldı.
bu süreç, 2006 haziranında 33 günlük savașta yine siyonizmin burnunu yere sürtülmesi ile devam etmiș, siyonist isgalci rejim ilk defa bu hak cephesi eliyle mağlubiyeti tatmıștır. Hatta kendisini koruması için BM leri oraya davet etmiștir.
Bu süreç Suriye yi ve sonrasında Yemeni ișgal girișimi ile devam edegelmiș,
Ve yine bu direniș cephesine en büyük destek verdiği için Iran islam Cumhuriyetini ambargolarla cezalandırma faaliyetleri takip etmiștir,
 ama iradesini Allah a vermis, teslim olmuș bu cephe , Kerbeladan aldıkları derslerle korkusuzlukları ortadan kaldıran cesaretle düșmanın üstüne gidip dișe diș mücadele etmiș bütün ambargolara rağmen düșmanı alt etmișlerdir.
Zira bütün dünyanın șahid olduğu ABD nin 20 milyon dolarlık insansız hava aracını kimseden izin istemeden, yada sonrasında ne olur korkusunu yașamadan vurmuș ABD nin kıkı bile çıkmamıș, hatta kaybettiği Prestijini geri kazanmak için istihbaratları aracılığı ile ne olur hiç olmazsa Iran güçleri müsade etsinlerde  Iran coğrafyasında herhangi bir dağa tașa birkaç bomba atalımda prestijimizi koruyalım. Karșılığında ise ambargoların bir coğunu kaldıralım ,, teklifini getirmișler küstahca ..
 sonrasında Ingiltere küstahlık yaparak, Iran  Islam Cumhuriyetine ait petrol tankerini  tutması karșısında Iran ın da hiç çekinmeden ilk fırsantta  Ingilterenin gemisine el koyması cesareti  artık Kerbeldan Ders alan Muhammedi müslümanların mazlum ve çaresiz durumda olmadığı itilip kakılan değil artık zalimlere gereken cevabı anında çekinmeden verebilen güç ve cesarete ulașmıș demektir.
Buda imam Mehdi (af)nin  adalet devletinin kurulușuna zemin hazırlamaya bașlandığının delilidir.
Allah ın iradesine teslim olanların artık zayıf olmadığı, itilip kakılamayacağı bir durum sözkonusudur. Bunu Yine hali hazırda Tabiri caizse Yemende baldırı çıplak yiğitlerin  zaferleri,
Suriyede bütün dünyanın müstekbir güçlerinin yine mağlup olmasi ile Delillendirebiliriz. Bu zafer sahiplerinin tamamı derslerini Kerbeladan aldıklarına da ayrıca șahidiz.
Bunların hepsi iradelerin savașının sonucu ve iradesi Allah endeksli, Imam Hüseyin(as) endeksli, Kerbela  Endeksli olanların artık zafere sahip olduğunun delilidir.
Mehmet Yuksek

YORUMLAR

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM