Tesettür Nasıl

GİRİŞ: 13.03.2022 19:00      GÜNCELLEME: 13.03.2022 19:00
Rasthaber -   Allah’ın adıyla 
Çalınan, kaybolan ya da kırılan mücevherin yeri doldurulabilirse de, sen; yeri dolmaz bir cevher olduğunu bilmelisin! 

Çünkü kadının sahip olduğu vakârının, düzmece ekollerle ayaklar altına alındığı ve her şeyin üstündeki gerçek amaç olan Allah'a kulluktan uzaklaştırıldığı bir zamanda; kendini Allah için sakınma erdemliğini gösteren mücahide hanım, toplumun ve ümmetin göz nûrudur, cevheridir… 

Hicap, öyle bir değerdir ki ona riayet etmek kadına paklık ve selamet bahşeder. Onu sedef içindeki inci gibi, afetlerin şerrinden, vesveselerden ve kötülüklerden korur ve Allah'a yakınlaştırır. 

Hicapsızlığa ve kötü hicaba el atanlar çoğunlukla düşünmüyor ve tevekkül etmiyorlar ve yalnızca şeytani ve nefsani vesveselerinin el aleti olarak kullanıyorlar. 

Toplum sahnesinde kendini süsleme ve gösteriş yapmak kadının iffetli şahsiyetine darbe indirir.
Tesettürü tesettür yapan, onu giymiş bedenin taşıdığı ruhun kalitesidir, takvâsıdır, vakarıdır. Bütün ibâdet ve davranışlarda olduğu gibi tesettürün ruhu da budur. 

Modernitenin icad ettiği modern paganizmin estetik ilahı modacılar, dayattıkları “moda” diniyle tesettüre de yeni mana ve biçim verme gayretkeşliğine soyunmuşlar. 

Tesettürü podyumlar da mankenler de giyiyor; ancak, dikkat ettiyseniz tesettür o bedenleri örtmüyor, bakışları celbedici birkaç metre kumaştan öteye geçmiyor. Manken tesettürü, “Lütfen bana bak!” etiketi gibi durmaktadır. Kadının kişiliğini değil, dişiliğini öne çıkarmakta ve maalesef kadını cinsel bir obje mertebesine indirmektedir. Zaten modacı kurgunun arkasındaki mentalite de budur. 

Sözüm ona bazı İslâmcılar da tesettürü şirin göstermek ve tesettür üzerindeki baskıları azaltmak gerekçesiyle, estetiğin ölçüsünün ve şık giyinmenin onayının kendilerinden geçtiği iddiasındaki modacılara alkış tutmakta ve para akıtmaktalar. Daha sık görmeye başladığımız “tesettür defileleri” anlaşılan artarak devam edeceğe benziyor. 

Açıkça görmek gerekir ki, modacıların elinin değmesiyle “tesettüre dâvet”, “dâvetkâr tesettür”e dönüşmüş, Müslüman hanımın tesettürünün vakarı aksesuar derekesine çekilmiştir. Her ne kadar biz konuyu Türkiye bağlamında ele alıyorsak da, bu olgu sadece Türkiye’ye has bir şey de değil. Arap ve Arap olmayan İslâm coğrafyasına ait tv yayımlarına ve özellikle de dini programları sunan hanımların tesettürüne baktığımızda ne demek istediğimiz daha açıkça anlaşılacaktır. Ziynetleri teşhir ederek örtünme yolları en ince şekilde öğretilmekte, Müslüman hanıma; “Hem örtülü hem de daha dikkat çekici olabilmenin teknik ayrıntıları” öğretilmektedir. 

İslami tesettürü “davetkâr tesettür”e dönüştürme çabası İblis’in dahi şapka çıkartacağı bir hinliktir. Böylece “tesettür”den ruhu çekip alınarak “tesettür” ahlaksızlaştırılmak istenmektedir. Her Müslüman -hanım ve erkek- tesettüre kurulan bu tehlikeli tuzağın farkında olmalıdır. Bu komployu geçersiz kılmanın yolu, bilinçten ve gerekirse bedelini de ödeyerek direnmekten geçer. Tesettürü, ancak bizim duyarsızlığımız ve tepkisizliğimiz ruhsuzlaştırır, ahlâksızlaştırır. 

Tesettürden takvâ çalınmak isteniyor, yani tesettürün ruhu isteniyor, sözün özü; tesettür profanlaşsın isteniyor. Bu bir cinâyettir. Cinâyete dur diyelim! Suskunluğumuzla, tepkisizliğimizle bu cinâyete ortak olmayalım! 

Tekrar edecek olursak eğer, davetkâr bir bakış İslâm’da nasıl reddedilmişse, davetkâr bir tesettürün de reddedileceği izahtan varestedir. Tesettür her şeyden önce ruhsal bir edeptir; bu onun bedensel bir edep olduğunun inkârı değil bilakis gerekçesidir. 

İffet ve hayanın insan hayatında o kadar önemi vardır ki Peygamber efendimiz (s.a.a) buyuruyorlar : “Haya dinin tamamıdır." Ve imam Sadık (a. s) şöyle buyuruyor : “Hayası olmayanın imanı yoktur." 

YORUMLAR

REKLAM