Bilgi Sabır Gerektirir

GİRİŞ: 02.09.2023 10:50      GÜNCELLEME: 02.09.2023 10:50
Rasthaber -  Tâlût ordusuyla birlikte hareket edince askerlerine hitaben şöyle dedi: Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Ondan içen benden değildir. Ondan hiç tatmayan ise elbette bendendir. Ancak sadece eliyle bir avuç alanlara izin var.” Fakat pek azı dışında hepsi ondan içti. Tâlût ve beraberindeki müminler ırmağı geçince geride kalanlar: Bu gün bizim Câlût ve ordusuyla savaşacak gücümüz kalmadı” dediler. Allah’ın huzuruna çıkacaklarını kesin olarak bilenler ise: Az sayıdaki nice topluluk, çok sayıdaki nice kalabalığı Allah’ın izniyle yenmiştir. Allah, sabredenlerle beraberdir” dediler.” (Bakara-249)

 

Sabır toplumumuzda çok farklı yorumluyoruz. Sabır asıl anlamıyla nedir? 

Sabır, iilahi emer itaat ederek her türlü arzu ve isteklere hâkim olabilmek, her türlü zorluğa, hırslı arzulara karşı koymaktır. Sabır, tüm seçenekleri değerlendirip seçeneksiz kaldığın ana dayanmaktır.  Sabır, her kapıyı açan bir anahtardır. Sabır yaşantımızı (hayatımızın) her türlü baskılar karşında bizleri koruyan savunma sistemidir. Aynı vücudumuz her türlü mikrop, virüs, bakteri ve  benzeri zararlı yapılara karşı koyan savunma mekanizması gibi. Vücudumuzun savunma sistemi zayıfladığında nasıl hasta oluyorsak sabır azaldığında & zayıfladığında insan kendi hâkimi olmayıp hüsrana uğrayanlardan olmaktadır.

Allah (cc) bize sabrın tarifini şöyle yapmıştır. 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. Asra yemin olsun ki, İnsan mutlaka ziyandadır. Ancak iman edenler, Salih amel (iyi işler) işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır. (Asr)

Sabır, inanmayı gerektirir, sabır, iyi ve kötüyü ayırt etmeyi gerektirir, sabır, adil olmayı hakikati yaşayıp yaşatmayı gerektirir, sabır kendimize hâkim olmayı gerektirir. Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Ondan içen benden değildir. Ondan hiç tatmayan ise elbette bendendir. Ancak sadece eliyle bir avuç alanlara izin var.” (Bakara- 249)

Toplumda sabır sadece itaat etmek, gelişen olaylar karşısında boyun bükme, acizlik anlamında algılıyoruz ki bu sabır değildir. Bu çaresizliği kabullenmek, kişi, kendini ve çevresini değiştirmekten korkması ve bildikleriyle yaşamamasıdır.

Sabır, nafıklıktan yalandan ihanetten uzak, İnanmak kendin tanımak ve tanıtmaktır, kendini tanımak sorumluklarını bilmektir, sorumluklara sahip olmak bilgi gerektirir, bilgiye sahip olmak ve yaşamak sabır gerektirir.

Sabır, Gösterişten, kıskançlıktan uzak, Salih amel (güzel haller) de olmak, hakikat ve doğru yolda yürümek, yaşamak ve yaşatmaktan olabilecek her türlü baskılara veya çekici arzulara karşı koymak sabır gerektirir.

Sabır, Kibirden, riyadan, bencilikten uzak Hakkı tavsiye etmek, hakikati tavsiye etmek bilmeyi gerektirir, bilgiyi aktarmak, hakikati ve gerçekleri yaşamak & söylemek ise sabır gerektirir. 

Sabır, kendini & yerini bilmeyi, kendi hâkimi olmayı gerektir. Sabrın olmadığı yerde ne para, ne mevki ne şöhret ne şaşalı yaşam bizi biz kılamaz, bizi ancak hüsran (zalim, riyakar, bencil, nankör,..) uğrayanlardan kılar, hayatımızı şişmiş renkli bir balon olur ve patladığında gerçek ortaya çıkar o zaman genelikle geç olur.

Bilgi sabır gerektirir çünkü her şeyi bilmek, öngörebilmek insanın dayanamayacağı bir güce sahip olmasıdır.  Eğer sabır olmaz ise insan bu bilginin altında ezilir ve kendini farklı haller de bulur, (Zalim, bencil, mütekebbir,..) kendi olamaz ve sahip olduğu her şeyin kölesi olur & kendin kaybeder.

Her bir bilgi insan için bir imtihan ve sorumluluk vesilesidir. Sevginin içinde olmadığı sabrın inancı yoktur inancın olmadığı sabır ise arzulara ve baskılara boyun eğmek, acizliktir.

Allah sevgisine sahip olmak sabırlı olmağı gerekir. Allah sevgisi, Allah’ın istek ve arzularına saygı ister, bir damlayken okyanusa karışıp derya olmak ister. Allah sevgisi öylesine pür ve katkısız ki o sevgiye sahip olmak dünyevi arzularını üzerinde bir arzuya sahip olmayı gerektirir. 

Ey Rabbim ben, seni cehennem ateşinden korktuğum için sevmiyorum. Ey rabbim ben, seni cennetin içinde sevmiyorum.  Ben, seni Rabbim olduğun için seviyorum. Ne senin cehenneminden korkuyorum ne de cennetini kaybetmekten korkuyorum. Kalbimin seni sevginden mahrum kalmasından korkuyorum.” (Allah sevgisi; Allah'ın peygamberini & temiz ailesini ve Allah dostlarını sevmekle kemale erişir)

Ne yazık ki yaşadığımız şu zaman diliminde insanların kalbi taşlaşmış, Merhamet, Rahmet insanların kalbinde çıkmış yerin dünya malı & mülkü, her nasıl olursa olsun parya sahip olma hırsı almış ve insanlar kendi dünyevi hırslarının kölesi olmuş dolaysıyla hayatları saman çöpünde ev yapan domuza, yâda zayıf dayanıksız örümcek evine çevirmiştir.

Bilgi, içinde sevgi (rahmet & merhamet) olmaz ise hikmetini kaybeder, hikmeti olmayan ilim insana düşman olur. İnsan düşman olan teknolojide (bilim) insanı & insanlığı yok eder, hüsran uğratır.  Sevginin (merhamet & rahmet) olmadıgı bir ilim, katilin elindeki bir bıçak gib insan öldürür. Sevgini olduğu bir ilim, doktorun elinde ki bıçak gibi hayat kurtarır.

Özet olarak; "İyilik, yüzünüzü doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. İyilik; Allaha, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve Nebilere inanıp güvenen kişinin yaptığıdır. Böyle bir kişi, sevmesine rağmen malını, kendine yakınlığı olanlara, yetimlere, çaresizlere, yolda kalanlara, isteyenlere ve boyunduruk altındakilere verir. Namazı tam kılar ve zekâtı verir. Bunlar anlaşma yaptıkları zaman da yükümlülüklerini yerine getirirler. Baskılara, zorluklara, bir de baskın anında olacaklara karşı dirençli olurlar. Özü sözü doğru olanlar bunlardır. Allahtan çekinerek korunanlar da bunlardır."(Bakara 2/177)

son söz olarak;  “Sabır ve namazla Allahtan yardım isteyin. Doğrusu namaz çok ağır ve çetin bir iştir. Ancak o, Allaha duyduğu derin saygıdan kalbi ürperenlere ağır gelmez.” (Bakara-45)


YORUMLAR

EBU HUSEYIN 9 ay önce
BIR EK; YANLIZ OLMAK SABIR ISIDIR. YANLIZLIK ISE GERÇEKLERI BILEMNIN GETIRDIGI OTELESTIRMEDIR. ÇUNKU TOPLUM GERÇEKLERIN FARKADILIGINI BILMEDIGI IÇIN SENI OTELESTIRIR DOLAYSIYLA YANLIZLIK KADER OLUR. KALEMINE SAGLIK.

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM