Dünyamız Bize Ne Demek İstiyor?

GİRİŞ: 05.03.2023 13:25      GÜNCELLEME: 05.03.2023 13:25
Rasthaber -   

Bismillahirahmanirahim

"Gökleri yedi kat yaratan odur. Rahman'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görüyor musun?” (Mülk-3)

Allah (cc), bizler diyor ki. “Gerçekten biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık." (Kamer- 49) "Güneş ve ay bir hesaba göre (hareket etmekte)dir. Yıldızlar ve ağaçlar (Allah'a) secde ederler. Göğü Allah yükseltti ve dengeyi o koydu. Sakın dengeyi bozmayın." (Rahman 5.-8.) Çünkü bunlar sizi iyiliğiniz, sorunuzuz yasamanız içindir ki "Her şeyi yaratmış, ona bir ölçü, biçim ve düzen vermiştir." (Furkan-2) Sizlere her şeyin bir tanım vermeniz için zamanı belirlemiş "Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan odur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir." (Enbiya- 33) Allah (cc), Koyduğu kuralar ve zaman kavramıyla oluşan kanunlara Kendisi bile uymaktadır ki herhangi bir kargaşa veya adaletsizlik olmasın. “Gökleri yedi kat yaratan odur. Rahman'ın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görüyor musun?” (Mülk-3) Her şey Hayat veren odur fakat onu kendi kuralıyla yapar. “Gökten bir ölçüye göre suyu indiren odur. Biz onunla (kupkuru), ölü bir memlekete hayat veririz..." (Zuhruf-11) "O (Rabb) ki seni yarattı. Sana düzgün ve ölçülü bir biçim verdi." (İnfitâr- 7) Yaratığı her şeyi insanın hizmetine verdi insanoğlunun yaşamını sürdürmesi için.  “Biz, gökten belli bir ölçüye göre suyu indirdik de (faydalanmanız için) onu yeryüzünde tuttuk..." (Mü'minun -18) yaratığı her şeyi bir zaman dilimine oturttu ayni akan bir su, kayıp giden bir yıldız, gelip gecen nice kavimler gibi. "Güneş de yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, üstün ve bilen Allah'ın kanunudur." (Yâsin-38) Çünkü "...Onun katında her şey bir ölçü (miktar) iledir." (Rad- 8)

Allah (cc), her şeyi bir düzen ve kural üzeri yaratığını açıkça beyan ediyor “O Allah ki, yarattığı her şeyi en güzel bir şekilde yarattı; insanı yaratmaya da çamurdan başladı. (Secde-7) ve biz insanların birçok şeyi kendi elimizle kötüye çevirdiğimizi, hayatimizi kaos ve çekilmez hale soktuğumuzu bize hatırlatıyor.Kim Salih bir amelde bulunursa, kendi lehinedir, kim de kötülük ederse, o da kendi aleyhinedir. Senin Rabbin, kullara zulmedici değildir.” (Fussilet-46) Fakat insan oğlunun bencilliği, açgözlülüğü, cahilliği insanın egosantrik olmasını sağlıyor.

Suçlu; şeytan diyerek basitleştirmeyeceğim. Evet, şeytan işini sağlam ve Allah verdiği sözü harfiyen tutarak yapıyor çünkü o, Allah verdiği sözü yerine getiriyor “İblîs dedi ki: “Senin mutlak kudretine yemin olsun ki, onların hepsini kesinlikle azdıracağım.” (Sad-82) diye söz vermiş. Fakat ey insan!  Sana verilen onca güce ve kuvvete, akil & düşünme kabiliyetine (hür irade) rağmen Yasadığın güzel dünyaya sahip çıkamıyorsun, bırak dünyayı Ailene, kendine sahip çıkamıyorsun o kadar aciz ve cahilsin ki ondan bile haberin yok çünkü cahilliğini kendine övgü kaynağı kilmişsin. Evet. Yaşadığımız zaman diliminde İnsanlık kendini kaybetmiş önüne konulan her şeyi ama her şeyi sorgusuz sualsiz kabullenmekte fakat kendi için faydalı olabilecek her seyide reddetmekte. “Çünkü saçıp savuranlar, şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. (isra-27). “Muhakkak ki şeytanlar, kendileriyle iş birliği hâlindeki dostlarına sizinle mücadele etsinler diye sürekli telkinde bulunurlar. Eğer onlara uyarsanız, o zaman siz de hiç şüphesiz müşrik olursunuz” (Enam-121)

Yaşadığımız onca zulüm, bela ve neticesinde insanların içinde oluşmuş olan bedbahtlık bizleri düşünmeye itmeye yetmiyor. Açgözlülük, doyumsuzluk, bencilik bizlerin karakteri, yalan ise soluduğumuz hava olmuş. Buna rağmen kendimizi ayır, ustun görüyoruz ama kime karış? Kendimizi kandırmak için bize sundukları her yalana sarılıyoruz öylesine ki “denize düşen yıllına sarılır” diyerek yılandan medet umuyoruz. “Rasûlüm! Hem sana indirilene hem de senden önce indirilenlere inandıklarını iddia edenleri görmedin mi? Onlar kalkıp şeytânî güçlerin hükmüne başvurmak istiyorlar.” (Nisa-60) Müslüman kimliğini öylesine yere vurmuşuz ki şeytandan medet umuyoruz. Kendimiz öylesine kandırıyoruz ki şeytan kuyuya bir taş atmış milyarca Müslüman onu çıkarmaya çalışıyor. “Allah’ın böyle bir şeye fırsat vermesi, şeytanın attığı o vesveseyi kalplerinde bir hastalık bulunanlar ve kalpleri iyice katılaşmış kimseler hakkında bir imtihan vesilesi yapmak içindir.” (Hac-53). Allah (cc), bizi uyarmış “Ey iman edenler, şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, (bilsin ki) gerçekten o (şeytan) çirkin utanmazlıkları ve kötülüğü emreder.” (Nur-21) Evelen şeytan kuyuya taş atmadı bizleri dünyanın illüzyonu (vesvese) kullanarak nefsimizi kandırıyor. İkinci olarak bizlerin şeytanı tanımamız gerekiyorken onu yapmadık, “Gerçek şu ki, şeytan sizin düşmanınızdır, öyleyse siz de onu düşman edinin.” (Fatir-6) yapmadığımız gibi onu dost edindik ondan medet umduk dahası şeytana tas çıkarırcasına ondan daha iyi şeytanlık yaptığımızı gösterir olduk.  İlim ve Bilim yol göstericimiz dedik fakat ilmin & bilimin kaynağına tuz ruhu döktük öylesine ki kendimiz unuttuk, özümüzü unuttuk, gayemizi unuttuk, amacımız unuttuk kısacası insanlığımızı unuttuk teknolojik sistemin bir mekanik parçası olduk. “Kendileri Allah'ı unutmuş, böylece O da onlara kendi nefislerini unutturmuş olanlar gibi olmayın. İşte onlar, fasık olanların ta kendileridir. (Hasir-19)

Dünya, bize insan olduğumuzu hatırlatmaya çalışıyor fakat kalplerimiz öylesine taşlaşmış ki yaşayan ölüler olmuşuz ve hala kendi açgözlülüğümüz, hırsımız, bencilliğimiz devam ediyor, “Hiç değilse, bu zorluk ve musibetler başlarına geldiğinde boyun büküp yalvarmaları gerekmez miydi? Fakat tam aksine kalpleri iyice katılaştı; şeytan da onlara yapmakta oldukları günahları süsleyip püsledi. (Enam-43). İyilik yapar gibi gözüküp çıkarımız için yatırım yapıyoruz, dana gelecek yerden tavuk esirgenmez misali. “Allah’a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş için harcayanları da Allah sevmez.” (Nisa-38) Neyi bekliyoruz daha yıldızların tepemiz taş yağar gibi yağmasını mı? o zaman çok geç olur ayni firavunun boğulacağını anladığı an “Rabbim Allah” dediği gibi ama o onun boğulmaktan kurtarmaya yetmedi çünkü niyetinde samimi değildi. Bizlerde zorluklarla karşılaştığımız zaman rabbimiz dönüyoruz fakat samimi değiliz. “Onlar bir gemiye bindikleri zaman (fırtına korkusuyla), kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla Allah’a yakarırlar; fakat onları sağ salim karaya çıkardığında bakarsın ki yine Allah’a ortak koşuyorlar.”(Ankebut-65) “Kendilerine bahşettiğimiz şeylere karşı nankörlük etsinler, zevku safa sürsünler! Ama yakında anlayacaklar!” (Ankebut-66). Allah (cc), insanlar azdıkları için elbet ki insanlık kendi elleriyle bir temizlik yapacak ve arkasından “Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler; müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı vakarlıdırlar; Allah yolunda cihad ederler ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar.” (Maida-54) dediği kavmi yüceltecektir.

Bir de şöyle söyleyenler var; Neden hep bela Müslümanların başına geliyor? Evet Gerçekten de öyle dünya coğrafyasına baktığımızda nerde bir zulüm var Müslüman toplumlarında bir de üstüne üstelik Müslümanlar Müslümanları katlediyor.

Burada acayip bir durum yok mu?

Hayır yok. İslam tarihine baktığımızda ne görüyoruz? Haçlı seferlerini bir kenara koyarsak Müslümanlar hep Müslümanları öldürmüş ve hala devam ediyor. En belirgin örneği ise KERBELA’da Peygamber torunu, cennetin genç efendisi İmam Hüseyin (as) “Alla hu Ekber” diyerek katleden kendine Müslümanım diyen zalimler (zalimden öte nediyu belirsizler) katletti. Allah'ın aslanı, Peygamberimizin damadı, ilk Müslüman, Iman Ali’yi mescitte kellesini kılıçla keserek öldürmek isteyenler ben Müslümanı diyenlerdi, Peygamberimiz hasat ikine “bana yazacak bir şeyler getirin derken”, “o ateşini verdiği etkiden ötürü bunamış ne söylediğini bilmiyor” diyenler Müslümanım diyenlerdi……. Sayacak çok şey var yazım uzayacak. İste İslam tarihi bu ve bunu üzerin kurulmuş dinasti/ imparatorluklar, biz buna İslam gözüyle baktığımızdan doğal olarak övünüyoruz ama buna müteakip Müslümanın Müslümanla dost olacağına Siyonist Yahudiler ve Hristiyanlarla dost olmaları bir takım uyduruk kavramlarla bu çerçevede doğal gösterilir, kaçınılmaz olur. Bizler kendi gerçeklerimizle yüzleşmedikçe yaşadığımız halimiz böyle gider. Hz. Ali (as) dediği gibi “Hak, şahsiyetlerle tanınmaz; önce Hakkı tanı, sonra Hak ehlini tanırsın; batılı tanı sonra batıl ehli tanırsın

Diğer bir başlık ise, Bizlerini aklimizi servis dişi bırakıp, düşünme kabiliyetimizi kiraya verip hayat sürdürmemiz. Allah her şeyi bir düzen ve kural üzeri yaratmıştır, biz, buna ilim ve bilim diyoruz. Allah (cc) kendi kural ve düzenine uyarken, bizler Ne Allah’a İtaat ediyoruz ne de onun koyduğu kural ve düzen itaat ediyoruz ve netice olarak kaçınılmaz belalarla karşı karşıya kalıyoruz.

Kısaca özetlersek, Bizler her şeyi kendi egosantrik duygularımızla yaptığımız için sosyal, ekonomik, inançsal tam bir kaos ortamı yaratıyoruz, doğanın düzeni belirli bir noktaya kadar hatalarımızın üzerini örtüyor (kaldırıyor) idi fakat yaptıklarımız öylesin dengesiz & kaldırılmaz bir hal almış ki artık toprak kusmaktadır. Bizler” Müslümanlar” adımız kalmış fakat içimiz boşaltmışlar dolaysıyla yaşadığımız bu kadar hatırlatmalara rağmen bir türlü kendimizi bulamıyoruz yanlışları tekrar edip duruyoruz.

Netice olarak; İnsan egosantrik arzularıyla kendini kandırmayı bıraktığı an insan oluğunu görecek ve Şeytanin söylediği gerçekteki insan olabilecek “Ancak içlerinden ihlâsa erdirdiğin, sana içtenlikle bağlanan kulların hâriç. Onları baştan çıkarmam mümkün değildir.” (sad-83) Ve şeytanin saptıramadığı yüce insanların varlığı adına dünya “insanların” bu çekilmez haline katlanıyor. Fakat İnsan oğlu bu zihniyetiyle hem kendisinin hem de dünyasının sonun getirecek ama bu hemen yapamayacak.

Not: bu yazımdaki insan & Müslüman genel manadadır herkes kendini daha iyi bilir.

Mustafa Kemal TASPINAR

05 Mars 2023

 

YORUMLAR

EBU HUSEYIN 1 yıl önce
Güzel tesbit, Iyilerin varliliği yine kötüleri kurtarıyor.

REKLAM

İLGİLİ BAŞLIKLAR

REKLAM